Equal Pay Day.
Bron: Wikimedia Commons / Public Domain

Digitale actie voor Equal Pay Day op 27 maart 2020

Als vrouw pas aan kinderen beginnen wanneer je met pensioen bent? Dat lijkt veruit de beste optie als je evenveel wil verdienen als je mannelijke collega. Met het beeld van een zwangere zeventiger en een spot van de hand van de Mortierbrigade en CZAR organiseert de progressieve vrouwenbeweging zij-kant op 27 maart haar jaarlijkse Equal Pay Day, de campagne voor gelijke loon v/m.

donderdag 26 maart 2020 13:25
Spread the love

 

Volgens nieuwe loonkloofberekeningen van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (op basis van de RSZ-gegevens, 2017) is de loonkloof v/m nog groter dan gedacht: vrouwen verdienen gemiddeld 24 procent minder dan mannen.

Daarom organiseert de progressieve vrouwenbeweging zij-kant haar Equal Pay Day op 27 maart. Vrouwen moeten dit jaar immers 24 procent, ofwel bijna drie maanden, langer werken om te verdienen wat mannen het jaar voordien reeds verdienden.

Zelfstandigen

Dit jaar belicht Zij-kant tevens de inkomenskloof bij zelfstandigen. Deze groep krijgt het momenteel ook extra hard te verduren door de coronacrisis. Eline De Munck, zelf onderneemster, actrice en brillenontwerpster, is dit jaar ambassadeur voor Equal Pay.

Bij zelfstandigen is de ongelijkheid nog groter. Globaal spreken we van een inkomenskloof v/m van 31 procent bij de zelfstandigen in hoofdberoep, 11 procent bij de zelfstandigen in bijberoep en 49 procent bij de actieve gepensioneerden.

Zij-kant neemt mee haar verantwoordelijkheid en houdt zich vanzelfsprekend aan de voorzorgsmaatregelen van de overheid. Alle geplande fysieke Equal Pay Day-acties op 27 maart zijn geannuleerd en vervangen door een digitale actie. Iedereen wordt opgeroepen om online Equal Pay Day-ambassadeur te worden. Dat kan door de EPD-visuals te delen of door eigen foto’s, bordjes en posters met Equal Pay Day-boodschappen te posten op de sociale media. Of door het Equal Pay Day-charter te tekenen op www.equalpayday.be/word-epd-ambassadeur.

Prijs van het moederschap

Een groot deel van de loonkloof v/m is terug te brengen tot de ongelijke verdeling van onbetaalde arbeid. Vooral de komst van kinderen zet vaak een rem op de carrière van vrouwen. Zo werkt maar liefst de helft van de vrouwen deeltijds (44 procent), tegenover slechts één op de tien mannen (11 procent). Deze deeltijdwerkende vrouwen doen dat hoofdzakelijk – en veel vaker dan mannen – om zorgtaken op te nemen.

Daarnaast blijven zeven op de tien werknemers met ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking of tijdskrediet vrouwen. Ook hier spelen dezelfde genderstereotypen mee als in de keuze voor deeltijds werk: vrouwen nemen deze verloven in de eerste plaats op om zorgredenen, mannen gebruiken ze om uit te bollen op het einde van hun carrière. Zelfstandigen kunnen geen beroep doen op deze vergoede zorgverloven. In deze groep stijgt de inkomenskloof v/m duidelijk zodra er kinderen komen.

Secretaressen en kuisvrouwen

Zij-kant houdt voor de Equal Pay Day bewust rekening met de jaarlonen van voltijds en deeltijds werkenden samen. De nieuwe cijfers laten echter ook een nauwkeurige herberekening naar voltijdse equivalenten toe. Wat blijkt? Als alle vrouwen voltijds zouden werken, verdienen ze nog steeds 10 procent minder dan mannen.

Naast een verschillende arbeidsduur is de loonkloof immers ook toe te schrijven aan hardnekkige genderstereotypen: vrouwen zijn oververtegenwoordigd in ondergewaardeerde en slecht betaalde sectoren zoals de zorg of de schoonmaak, mannen in technische en lucratieve ICT- of STEM-jobs. Bovendien is slechts één op de drie managers een vrouw.

Anders voltijds werken

Zij-kant vraagt de beleidsmakers om de definitie van ‘voltijds werk’ te herbekijken. Het grote aandeel deeltijds werk bij vrouwen duidt immers op een structureel combinatieprobleem tussen werk- en zorgtaken. Een collectieve arbeidsduurvermindering voor alle sectoren en alle categorieën, met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, garandeert een evenwichtige verdeling tussen werk en privéleven. Enkel als de maatregel voor iedereen geldt, hebben vrouwen evenveel kansen als mannen om een carrière uit te bouwen.

Bovendien biedt deze regeling een oplossing voor het grote aantal deeltijdse werkaanbiedingen: vandaag werkt 16 procent van de Belgen deeltijds omdat het gewenste werk enkel in deeltijdse jobs wordt aangeboden, en dit is voornamelijk het geval in sectoren met een hoge vrouwelijke tewerkstelling.

Samen uit, samen thuis

Daarnaast verkleinen een 100 procent vergoed zwangerschaps- én geboorteverlof, een verplichting en uitbreiding van dit geboorteverlof en een hervorming van het ouderschapsverlof naar Zweeds model – waar beide ouders worden gestimuleerd om evenveel zorgtijd op te nemen – de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt weg. Tot slot is een correcte toepassing van de loonkloofwet van 22 april 2012 essentieel in de strijd naar loongelijkheid.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!