Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Goed begonnen Eerst het positieve nieuws: de loonongelijkheid verkleint wel degelijk. Bij alleenstaanden zonder kinderen is de loonkloof op basis van uurlonen zelfs negatief (-7%), in het voordeel van vrouwen.[1] Keerpunt is de leeftijd tussen dertig en veertig jaar: vanaf dit moment stijgt het ...

  De progressieve vrouwenbeweging zij-kant is de initiatiefnemer van de nu al zestien Equal Pay Day-campagnes in België. Equal Pay Day is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om hun loonachterstand van het voorbije jaar dicht te rijden. Dit jaar viel Equal Pay Day op 27 maart: vrouwen...

Equal Pay Day.

  Volgens nieuwe loonkloofberekeningen van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (op basis van de RSZ-gegevens, 2017) is de loonkloof v/m nog groter dan gedacht: vrouwen verdienen gemiddeld 24 procent minder dan mannen. Daarom organiseert de progressieve vrouwenbewegin...

De progressieve vrouwenbeweging zij-kant is de initiatiefnemer van de Equal Pay Day in België. Op die dag voor gelijk loon voert de organisatie al vijftien campagne tegen de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Equal Pay Day is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken in het nieuwe jaar om hun loo...

Een wrange aprilvis De progressieve vrouwenbeweging zij-kant grijpt de symbolische datum van 1 april aan om de pensioenkloof in ons land aan te klagen. Waar de loonkloof nog steeds 20 procent bedraagt (maandlonen in de privésector), is de pensioenkloof nog veel groter. In concrete cijfers bedraa...

  Volgens de nieuwste cijfers van de FOD Economie (2016) verdienen vrouwen in de privésector gemiddeld per maand nog steeds een vijfde minder dan mannen. En dat heeft veel te maken met een verschillend arbeidsregime: bijna de helft van de werkende vrouwen is een deeltijder (44 procent), t...

Loonkloof v/m De progressieve vrouwenbeweging zij-kant is de initiatiefnemer van de Equal Pay Day in België. Op die dag voor gelijk loon voert de organisatie al bijna vijftien jaar campagne tegen de loonkloof tussen vrouwen en mannen, de laatste jaren ook in samenwerking met de Europese PES Wome...

In tegenstelling tot Brussel, is een v/m-evenwicht nog niet voor morgen in de nieuwe Vlaamse gemeenteraden. Het gemiddeld aantal vrouwelijke verkozenen ligt er op 38 procent, een stuk lager dan in de hoofdstad (49 procent). Het best scoren de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant (beiden 40 proc...

Na de voorlopige afsluiting van de kandidatenlijsten op maandag 17 september, stelt het Agentschap Binnenlands Bestuur vast dat 36.545 effectieve kandidaten op 14 oktober zullen meedingen naar een zetel in de gemeenteraad. Dit zijn er 122 minder dan in 2012. De lijstindieners kunnen tot donderdag...

Nieuwste cijfers Je zou er grijs haar van krijgen: volgens de nieuwste cijfers van de FOD Economie (2015) verdienen vrouwen in de privésector gemiddeld per maand nog steeds 20% minder dan mannen. Die loonkloof is dus bijzonder hardnekkig én wordt steeds breder naarmate vrouwen ouder worden. Op h...

Load More