Bron: Flickr
Opinie -

“Loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt voor 5e jaar op rij 20 procent”

Voor België valt die dag dit jaar op 14 maart 2019. Reden voor zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging om samen met PES-Women haar 15de Equal Pay Day te lanceren, de dag voor gelijk loon v/m. Het is beslist geen feesteditie, zo tonen de nieuwe cijfers: de loonkloof bedraagt voor het vijfde jaar op rij nog steeds 20 procent. Onder het motto ‘Share the work and close the gender pay gap’ spoort zij-kant mannen aan om hun verantwoordelijkheid te nemen: zolang zij zich onmisbaar wanen op hun voltijdse jobs, blijven kinderen een vrouwenzaak.

woensdag 27 februari 2019 12:24
Spread the love

 

Volgens de nieuwste cijfers van de FOD Economie (2016) verdienen vrouwen in de privésector gemiddeld per maand nog steeds een vijfde minder dan mannen. En dat heeft veel te maken met een verschillend arbeidsregime: bijna de helft van de werkende vrouwen is een deeltijder (44 procent), tegenover slechts 11 procent van de werkende mannen.

Onder het motto ‘Share the work and close the pay gap’ organiseert de progressieve vrouwenbeweging zij-kant op 14 maart 2019 Equal Pay Day.Vrouwen moeten immers 20 procent, ofwel twee maanden en 14 dagen, langer werken om te verdienen wat mannen het jaar voordien reeds verdienden.

Campagne

Veel mannen doen de meest diverse voltijdse jobs alsof hun leven ervan afhangt. Daarnaast blijven de vuile luiers, de zieke peuters, de opvangstress en de overvolle wasmand hoofdzakelijk een vrouwenzaak. Voor de campagnespot gingen communicatiebureau mortierbrigade en productiehuis Czar aan de slag met het clichébeeld van de ‘Manly men’ die met plezier dag in dag uit de meest extreme ‘shitty jobs’ doen, maar thuis de taken niet opnemen. De boodschap is natuurlijk doordrongen van ironie, zo maken de originele, ‘ongekuiste’ werksituaties duidelijk.

Voor de Europese Equal Pay Day, die vandaag plaats heeft, lanceren PES-Women en zij-kant hun Europese campagnespot, met ook hier een overvolle wasmand in de hoofdrol.

Deeltijds werk

Daarnaast ontwikkelde zij-kant een uitgebreid persdossier over de loonkloof. Hieruit blijkt duidelijk dat vrouwen vooral minder verdienen doordat ze vaker deeltijds werken. Bij exact dezelfde arbeidsduur is de loonkloof immers veel kleiner: voltijds werkende vrouwen verdienen per uur 5 procent minder dan voltijds werkende mannen. Vijftien jaar Equal Pay Day-acties en sensibilisatie hebben hun nut hier bewezen.

We weten intussen dat deeltijds werk zeker niet altijd een vrije keuze is: slechts 8 procent van de deeltijds werkende vrouwen geeft aan geen voltijdse job te wensen. De meesten verwijzen als reden voor het deeltijds werk naar de zorg voor eigen kinderen of andere afhankelijke personen (25 procent). Ter vergelijking: bij mannen is dit 6 procent. Het zijn nog altijd vooral de vrouwen die zich bezighouden met de opvoeding van de kinderen en dat wreekt zich als ze terugkeren op de arbeidsmarkt. De loon- en loopbaankloof die dan geslagen is doordat mannen professioneel zijn kunnen doorgroeien, wordt zo alleen maar groter.

De cijfers over de systemen van tijdelijke arbeidsduurvermindering tonen de genderkloof duidelijk aan. Thematische verloven, loopbaanonderbreking of tijdskrediet zijn in gelijke mate toegankelijk voor vrouwen en mannen. Toch maakten vrouwen in 2017 maar liefst 67 procent uit van alle gebruikers en mannen slechts 33 procent. Als de verloven worden opgenomen om zorgredenen, dan zijn de gebruikers bijna uitsluitend vrouwelijk.

Anders voltijds werken

zij-kant vraagt de beleidsmakers om de definitie van ‘voltijds werk’ te herbekijken. Iedereen heeft recht op een voltijdse baan. Het grote aandeel deeltijds werk bij vrouwen duidt immers op een structureel combinatieprobleem tussen werk- en zorgtaken. Een collectieve arbeidsduurvermindering voor alle sectoren en alle categorieën, met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, garandeert een evenwichtige verdeling tussen werk en privéleven. Enkel als de maatregel voor iedereen geldt, hebben vrouwen evenveel kansen als mannen om een carrière uit te bouwen.

Bovendien biedt deze regeling een oplossing voor het grote aantal deeltijdse werkaanbiedingen: vandaag werkt 17 procent van de Belgen deeltijds omdat het gewenste werk enkel in deeltijdse jobs wordt aangeboden, en dit is voornamelijk het geval in sectoren met een hoge vrouwelijke tewerkstelling.

Samen uit, samen thuis

Daarnaast moet een 100 procent vergoed zwangerschaps- én geboorteverlof, een verplichting en uitbreiding van dit geboorteverlof en een hervorming van het ouderschapsverlof naar Zweeds model – waar beide ouders worden gestimuleerd om evenveel zorgtijd op te nemen – de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt wegwerken. Tot slot is een correcte toepassing van de loonkloofwet van 22 april 2012 essentieel in de strijd voor loongelijkheid.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!