Bron: Zij-kant

Unequal Pay Day: vanaf 4 november werken vrouwen in Europa gratis en voor niets

zij-kant en Europese PES Women roepen 4 november uit tot Europese Unequal Pay Day. Op jaarbasis verdienen vrouwelijke werkneemsters in Europa immers nog steeds 16% minder dan mannen, waardoor ze vanaf 4 november gratis en voor niets werken. Anno 2020 betalen vrouwen nog steeds de prijs van het ouderschap, dat heeft de opvangstress tijdens de coronacrisis extra duidelijk gemaakt. Bovendien zijn vrouwen oververtegenwoordigd in de essentiële beroepen, maar die blijken ook de laagstbetaalde. Kinderverzorgers verdienen zelfs het minst van alle Belgen.

woensdag 4 november 2020 21:42
Spread the love

 

De progressieve vrouwenbeweging zij-kant is de initiatiefnemer van de nu al zestien Equal Pay Day-campagnes in België. Equal Pay Day is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om hun loonachterstand van het voorbije jaar dicht te rijden. Dit jaar viel Equal Pay Day op 27 maart: vrouwen moesten 24% langer doorwerken om te verdienen wat mannen in 2019 verdiend hadden.

Unequal Pay Day: de dag voor ongelijk loon

In Europa wordt vaak in het najaar actiegevoerd tegen de loonkloof. Zo leggen vrouwen symbolisch het werk neer op de dag vanaf wanneer ze zogezegd gratis werken. De loonkloof v/m zorgt er immers voor dat hun jaarsalaris lager ligt dan dat van mannen, waardoor ze het laatste deel van het jaar niet meer betaald worden in vergelijking met hun mannelijke collega’s. Volgens het principe van de gelijke verloning zouden vrouwen dus vroeger mogen stoppen met werken.

Volgens zij-kant en PES Women is deze dag in het najaar Unequal Pay Day: de dag voor ongelijk loon (in tegenstelling tot Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon). Aangezien vrouwen in Europa 16% minder verdienen dan mannen, valt Unequal Pay Day dit jaar op 4 november: de laatste 16% van het jaar werken vrouwen gratis en voor niets.

Niet alle taken kunnen verdeeld worden, maar de meeste wel

De Belgische topfotografe Frieke Janssens leverde het beeld voor de Unequal Pay Day-campagne van dit jaar. Een man houdt zijn baby aan de borst, het meisje wacht af. Deze fotoshoot eindigde waarschijnlijk met gehuil, want de boodschap is duidelijk: sommige taken zijn alleen voor vrouwen weggelegd. Laat die taken nu net zeer beperkt zijn: buiten baby’s op de wereld zetten en ze de borst geven,  kan al de rest – of het nu gaat om koken, poetsen, de was insteken, de kinderen onderstoppen of betaald werk verrichten – door elke volwassene worden gedaan.

Als deze taken verdeeld worden, moeten vrouwen niet massaal deeltijds werken of professionele verantwoordelijkheden afhouden om ook het niet-betaalde werk gebolwerkt te krijgen. Anno 2020 blijken de rolverdelingen nog steeds bijzonder genderstereotiep.

COVID-19: vrouwen betalen een hoge prijs

De COVID-19-pandemie heeft deze ongelijke v/m-verdeling nog eens op scherp gesteld. In het voorjaar kregen werkende ouders er door de sluiting van scholen en crèches een enorme zorglast bij. Om de combinatie van telewerk, thuisonderwijs en opvang te vergemakkelijken, riep de regering het corona-ouderschapsverlof in het leven: van mei tot en met augustus konden ouders gebruikmaken van een nieuwe en flexibelere vorm van ouderschapsverlof. Van het gemiddeld aantal gebruikers over deze periode was 69% een vrouw (18.141) en 31% een man (7.987). De grootste groep gebruikers was tussen 30 en 45 jaar, en heeft dus jonge kinderen.

Deze cijfers bewijzen dat kinderen zelfs voor jonge ouders een vrouwenzaak blijven. Bovendien hebben vrouwen door de opname van dit ‘coronaverlof’ (en mogelijk ook nog andere systemen, zoals tijdelijke werkloosheid of het reguliere ouderschapsverlof) in 2020 minder verdiend dan mannen, waardoor de loonkloof v/m in de toekomst nog verder zal vergroten.

Daarnaast zijn er veel vrouwen voor wie thuiswerken geen optie is. Statbel[1] publiceerde cijfers over de lonen van een aantal essentiële beroepen die het land overeind hebben gehouden tijdens de eerste golf. In deze beroepen zijn vrouwen oververtegenwoordigd. Ontluisterend zijn de gemiddelde lonen die bij deze essentiële beroepen horen. Zo verdienen zorgkundigen gemiddeld 2.549 euro per maand oftewel een bedrag dat bijna 30% onder het loon van de gemiddelde Belg ligt. Verpleegkundigen hebben een lager loon dan de gemiddelde werknemer met een bachelor-diploma. Arbeiders in de voedingsnijverheid verdienen ongeveer 20% minder dan de gemiddelde Belg, terwijl kassiers en ander winkelpersoneel gemiddeld 2.500 euro bruto per maand krijgen. Helemaal onderaan de loonladder bungelen de verzorgers in kinderdagverblijven en crèches (hier is 98% een vrouw) die de laagste lonen in België ontvangen. Zij verdienen 2.317 euro bruto per maand, op voorwaarde dat ze voltijds werken, wat vaak niet eens het geval is.

En in België?

Volgens de nieuwste loongegevens van de FOD Economie (referentiejaar 2017) bedraagt de loonkloof tussen vrouwen en mannen in de privésector in België 24%, berekend op de gemiddelde brutomaandlonen (voltijds en deeltijds werkenden samen). In ons land werken vrouwen dus de laatste 24% van het jaar gratis, en valt Unequal Pay Day al op 6 oktober.

 

Note:

[1] https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/belgische-lonen-met-focus-op-essentiele-beroepen-tijdens-covid-19

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!