Coronavirus.
Bron: Pixabay
Opinie - Students for Climate

Tegen angst organiseren we hoop

De Italianen leven nu al enkele dagen in een lockdown. De situatie in België is nog niet vergelijkbaar met de Italiaanse situatie, maar het lijkt ons toch verstandig om de volgende tekst van @ilcorsaro te delen. We moeten een stap voor blijven!

dinsdag 24 maart 2020 16:22
Spread the love

 

We zullen niet stilstaan bij de genomen maatregelen die waarschijnlijk onvermijdelijk zijn, en in dit stadium zeker traumatiserend. Wat nu nodig is, is ons steentje bijdragen om elkaar te redden, elkaar te helpen, de zwaksten in onze samenleving te beschermen en daarvan te leren voor de toekomst.

We vroegen ons af wat collectieve, sociale en politieke omstandigheden op zo’n moment kunnen betekenen, wanneer de noodzakelijke maatregelen, namelijk het isolement van iedereen in de intimiteit van zijn / haar eigen huis, het tegenovergestelde zijn van waar we ons dagelijks voor inzetten; het delen van gemeenschappelijke, collectieve en open ruimtes.

Wat we wel kunnen doen, is een boodschap van solidariteit, vastberadenheid en hoop brengen in een moeilijke tijd. We roepen iedereen op om niet toe te geven aan ontmoediging, noch aan paniek en om op de juiste manier de tijd te gebruiken die we nu niet meer aan sociaal contact kunnen besteden. Als we ons inzetten om de instructies van de gezondheidsautoriteiten op een verantwoorde manier op te volgen om besmetting te voorkomen, moeten we tegelijkertijd ook actief blijven.

We nodigen in het bijzonder iedereen uit voor het volgende:

Wees open: wees niet ontmoedigd en help elkaar

De situatie is moeilijk, maar nog niet dramatisch, het zal een tijdje moeilijk zijn, maar we komen er wel uit. Laten we genieten van dit trager ritme en tijd doorbrengen met onze geliefden. Laten we voor elkaar zorgen, de regels van isolatie respecteren, luisteren naar de problemen van degenen die er het meest nood aan hebben en oplossingen proberen te vinden. Laten we, in de mate van het mogelijke en met grote voorzichtigheid, acties organiseren om ouderen en mensen die thuis vastzitten te helpen ou d’autres activités de solidarité active comme le font de nombreux espaces sociaux.

Gebruik sociale netwerken op een solidaire en verantwoordelijke manier

Tijdens de isolatie van de komende dagen zullen veel sociale netwerken het enige venster op de wereld zijn. Laten we ze niet proberen te vullen met toxische inhoud, maar ze te gebruiken als hulpmiddel om te delen en relaties te onderhouden. Laten we onze collectieve platformen levend houden, zelfs zonder fysiek contact. Laten we ons online organiseren om aandachtig en met betrouwbare bronnen de dagelijkse nieuwsstroom te bespreken, om onszelf te informeren over de mensen die iets nodig hebben en over hoe we hen kunnen helpen, om problemen te melden die moeten worden bestreden.

Mobiliseer, al is het maar online, zodat de dramatische kosten van de epidemie en quarantaine niet op ons worden afgeschoven

We vragen om bevriezing van uitzettingen en ontslagen, opschorting van huur, facturen en termijnen, ondersteuning van reëel inkomen voor de vele arbeiders, loontrekkenden, onzekere of zelfstandigen die niet kunnen werken, hulp voor gezinnen met schoolgaande kinderen, steun voor de vele sociale en culturele realiteiten die in economische moeilijkheden komen. We moeten ons steentje bijdragen om de besmetting te stoppen, maar we kunnen niet voor iedereen betalen, terwijl we inkomsten en winsten blijven stimuleren.
Gezondheid, welzijn en openbare diensten centraal stellen.

Deze noodsituatie maakte ook duidelijk aan zij die dit wilden vergeten dat er zonder een goed gezondheidssysteem geen hoop is om de moeilijkste situaties deftig aan te pakken. Vijfentwintig jaar van bezuinigingen en privatiseringen heeft onze gezondheidsstelsels ernstig beschadigd en we zien nu de kostprijs van bedden en mensenlevens. Verantwoordelijkheid nemen in noodsituaties betekent niet dat we moeten ophouden met degenen die verantwoordelijk zijn voor de ontmanteling van openbare diensten en de neoliberale transformatie van onze samenleving aan te klagen. Wij zullen de pleinen en de straten terug bezetten.

Beleef een andere wereld

Dit dramatische moment doet de diepste tegenstellingen van onze sociale organisatie naar boven komen, om te beginnen met de ongelijke zorgdruk tussen mannen en vrouwen. Dit moment spoort ons aan om de middelen van sociale bijstand en levensstijl te heroverwegen. Buitengewoon en gelijkwaardig ouderschapsverlof voor mannen en vrouwen; economische erkenning van zorgarbeid; vermindering van de arbeidstijd; sociale schokdempers en vormen van economische steun voor stabiele, onzekere of zelfstandige werknemers; ecologische transitie, buiten het systeem dat zowel epidemieën voedt als ons gebrek aan voorbereiding veroorzaakt om ze het hoofd te bieden. Het feit dat onze manier van leven zo bedreigd wordt door de noodsituatie, zou ons moeten doen nadenken over het bouwen van een betere, andere en leefbare wereld.

Mensen die deze situatie met een bepaalde moeilijkheid ervaren zijn nooit ver, met name diegenen die in de rode zones wonen of diegenen die bijzonder gevaar lopen vanwege eerdere medische problemen. Laten we, zelfs in fysiek isolement, niet ophouden verenigd, georganiseerd en actief te zijn. Laten we tegen angst, hoop organiseren.

Wees alert voor de huidige beurscrash

In tegenstelling tot andere berichten haalt dit niet de krantenkoppen, en toch … Afgelopen donderdag onderging de olieprijs een historische daling van 30 procent. De beursindexen zijn al een week in vrije val, de meeste markten zijn met meer dan 10 procent gedaald … wat niet is gebeurd sinds de financiële crisis van 2008. Deze crash is te wijten aan de bezorgdheid, veroorzaakt door de verspreiding van het coronavirus, maar andere financiële bubbels kunnen nog steeds barsten, waardoor we op de rand van een systeemcrisis komen te staan, die zoals altijd de meest benadeelde, onzekere en oudere mensen zal treffen.

Er zal gesproken worden over het redden van de economie, maar welke? Die die aandeelhouders in staat stelt om steeds rijker te worden ten koste van sociale zekerheid, openbare diensten, gezondheidszorg?

Zullen we, zoals in 2008, een financieel reddingsplan accepteren dat betaald wordt door ons werk en onze belastingen? Hoe zit het met degenen die speculeren over de pandemie, die de prijs van noodzakelijke goederen, zoals maskers en andere, verhogen? Moet de redding de financiële reuzen of de herfinanciering van gezondheidsdiensten ten goede komen?

We moeten ons dus organiseren en verzetten, zodat financiers de mensen niet op klein krijgen zoals in 2008 is gebeurd!

Om dit te doen: steun de groep van zorgverleners ‘La Santé en Lutte’ en ‘Witte Woede’ (volg ze op Facebook), evenals arbeiders in de frontlinie (brandweerlieden, vuilnisman, kassamedewerkers, apotheker), huishoudelijk personeel, en zoveel anderen!), organiseer samen met collega’s om het werk te stoppen als het niet essentieel is en / of als het management de gezondheidsvoorzorgsmaatregelen niet respecteert, financiële kleine zelfstandige werknemers te steunen.

 

De originele tekst vind je hier.

Dit is een gedeeltelijke vertaling met aanvullingen van Students for Climate.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!