Javier Ortega Smith, secretaris-generaal van Vox. Bron: Wikimedia Commons
Sven Tuytens

De strijd van Spaans extreemrechts tegen “de genderideologie”

vrijdag 24 mei 2019 18:38
Spread the love

Het extreemrechtse Vox wil dat de overheid stopt met het financieren van de strijd tegen gendergeweld. Vox politici trekken van leer tegen wat zij de “suprematie van het feminisme” noemen en hebben van hun afkeer voor gelijke rechten voor vrouwen een essentiële boodschap gemaakt. Dat wijst erop dat de patriarchale samenleving – of tenminste een deel daarvan – zich bedreigd voelt.

Hoogtepunt bereikt

Sinds de dood van dictator Franco en de terugkeer van de democratie in Spanje is het in Spanje steeds beter gesteld met het recht van vrouwen op gelijkheid. Met de regering van de socialist Pedro Sánchez blijkt een hoogtepunt bereikt te zijn. Twee derde van de ministeriële functies worden door vrouwen bekleed maar dat, en nog veel meer, is niet naar de zin van Vox.

Terwijl de steun voor feminisme de afgelopen jaren sterk is toegenomen en Spaanse vrouwen erin geslaagd zijn om hun boodschap luid en duidelijk te formuleren, is er nu een tegenbeweging op gang gekomen. Volgens de secretaris-generaal van Vox, Javier Ortega Smith is “de vijand, de genderideologie”. Hij verwijt de vrouwenbeweging mannen te willen afschilderen als boosdoeners. Volgens Ortega Smith zijn feministen uit op confrontatie tussen mannen en vrouwen.

Onbestaande ideologie

Verschillende Vox kandidaten hebben het maar al te graag over “genderideologie”, een ideologie die volgens de oud regeringsafgevaardigde voor gendergeweld Miguel Lorente, gewoon “onbestaande is”. Volgens hem is het “een concept dat enkel gebruikt wordt om de gelijke rechten politiek in vraag te stellen en een argument om diegenen die het machismo in vraag stellen tot antwoord te dienen. Het maakt allemaal deel uit van postmachismo, een vorm van machismo dat verwarring probeert te zaaien en de maatschappij passief tracht te houden”.

In feite is “genderideologie” een ander woord voor “vrouwenrechten”. De te bestrijden vijanden zijn diegenen die de genderkloof wensen te dichten.

Gendergeweldwetten

Vox wil met onmiddellijke ingang de gendergeweldwetten (leyes de violencia de género) annuleren omdat deze wetten discriminerend zouden zijn. Elke vorm van discriminatie tussen de verschillende genders mag volgens Vox niet. Feministische organisaties moeten verboden worden en mogen in geen geval nog langer subsidies ontvangen.

Het komt gewoon erop neer om vrouwen opnieuw “onder controle” te krijgen. De gendergeweldwetten dateren van 2004, uit de ambtsperiode van de socialist José Luis Zapatero. Het is een wetgeving die mishandelde vrouwen wil helpen en bedreigde vrouwen in bescherming moet nemen. Zonder cijfers te vermelden verklaart men bij Vox dat “gigantische hoeveelheden geld worden vrijgemaakt ten voordele van die idiote en ondoeltreffende politiek”.

Zwarte lijsten

Afgelopen december boekte de Vox een verrassende winst bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Sindsdien heeft de partij meermaals verzocht de namen vrij te geven van overheidsmedewerkers die zich bezighouden met gendergeweld. Vox zou “klachten” hebben ontvangen dat de medewerkers – maatschappelijk werkers psychologen en forensisch artsen – ideologisch bevooroordeeld te werk zouden gaan. In een poging kiezers terug te winnen van Vox heeft sindsdien de conservatieve Partido Popular een hardere toon aangeslagen wat betreft gendergeweld.

Maar het blijft niet bij Andalusië. Voor de eerste keer sinds 1979 doet extreemrechts haar intrede in het Spaanse parlement. Bij de generale verkiezingen behaalde Vox 10,2 procent van de stemmen. Een van de eerste taken van de 24 Vox volksvertegenwoordigers in het Spaanse parlement is de gendergeweldwetten aanpakken. Daarmee wordt een consensus in Spanje gebroken. Tot voor kort namen alle politieke partijen en de belangrijkste media gendergeweld ernstig en vond men dat publiek geld moet dienen om de strijd tegen die vorm van geweld aan te gaan.

Partnermoord

Gendergeweld, dus partnergeweld tegen de vrouw, blijft dodelijke slachtoffers eisen. Het aantal door hun partner of echtgenoot vermoorde vrouwen wordt nauwgezet bijgehouden en regelmatig door de media verspreid. Officiële cijfers voor de voorbije 15 jaar tellen 975 slachtoffers. In 2018 werden 48 vrouwen door hun partner vermoord, sinds het begin van dit jaar, 13.

De cijfers maken geen indruk bij Vox want onlangs zei hun nummer 3 (een vrouw), Rocío Monasterio dat “er evenveel mannen door hun partners vermoord worden”. Ze staafde haar standpunt niet met harde cijfers of bronnen en voegde eraan toe dat “die cijfers ons verborgen worden gehouden, omdat ze politiek niet correct zijn”.

Terug naar vroeger 

Vox wil terug naar een autoritaire staat en dweept met het gedachtengoed van het oude nationaal-katholicisme. En daar is geen plaats voor feminisme en andere “linkse uitvindingen” die men bij Vox als “intellectuele dictatuur” bestempelen.

De partij wil de gendergeweldwetten vervangen door een “violencia intrafamiliar”-wet ofwel een wet waarbij elk lid binnen een familie beschermd wordt, ouderen, mannen, vrouwen en kinderen. De hoeksteen waarmee Vox de familie wenst te “beschermen” zijn wetten tegen abortus (zelfs in geval van verkrachting), tegen homohuwelijken en alle mogelijke vormen van euthanasie.

Vox staat voor de familiale eenheid en dat wordt doorgetrokken naar de grotere familie: de Spaanse familie. Daar waar feministen mannen en vrouwen tegen elkaar opjutten, zijn de Catalaanse separatisten erop uit om Spanje te vernietigen. Dus wenst Vox één regering en één parlement voor heel Spanje. Alle symbolen die te maken hebben met Spanje zoals vlaggen, het volkslied en het Koningshuis moeten onaantastbaar worden. Elke vorm van belediging moet zwaar gestraft worden.

Om hun intenties duidelijk te maken legden 10 Vox-verkozenen op 16 mei de eed af in Les Corts Valencianes, het Valenciaanse regioparlement. Ze deden dat op de bijbel die ze zelf meebrachten en beloofden trouw “por Dios y por España” (voor God en voor Spanje).

Franco is dood, maar het sociologisch franquisme is springlevend.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!