Foto: Han Soete
Oproep, Economie, Milieu, Samenleving, Politiek - Climaxi vzw

Oproep aan arbeidersbeweging om mee actie te voeren “voor sociaal en ecologisch klimaatpolitiek”

Om de acties van de scholieren rond klimaat te versterken lanceren tachtig mensen uit socio-culturele, culturele en syndicale bewegingen een oproep. Wij vragen de arbeidersbeweging om mee actie te voeren voor een echte sociale en ecologische klimaatpolitiek en komen op voor vrije loononderhandelingen. Concreet willen wij effectief meedoen aan de globale staking die wereldwijd doorgaat voor het klimaat op vrijdag 15 maart 2019.

vrijdag 1 februari 2019 21:25
Spread the love

Als syndicalisten, activisten of levende wezens vinden wij dat de strijd tegen klimaatverandering ook een sociale actie is of zou moeten zijn. ‘Er zijn geen jobs op een dode planeet’, is een slogan die we vrij veel tijdens betogingen en op sociale media zien passeren.

Tegelijkertijd heeft het protest van de Gele Hesjes ons geleerd dat er heel veel mensen zijn die financieel niet meekunnen in deze maatschappij. De financieel zwaksten laten opdraven voor de klimaatkosten is geen oplossing voor de huidige crisis. Een leefbaar klimaat is een wereldwijd mensenrecht.

Uiteraard moeten wij ook als individu onze verantwoordelijkheid nemen. Voorbeelden uit het buitenland (Duitsland, Luxemburg e.a.) leren ons evenwel dat investeringen in degelijk openbaar vervoer echt auto’s van de weg kunnen halen.

Voor ons moet de regering dus niet alleen een klimaatwet stemmen. Wat in die wet staat moet sociaal en ecologisch zijn. België heeft het realiseren van duurzame ontwikkeling in zijn grondwet gezet en zich geëngageerd tot het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) in 2030.

Daarom vinden wij dat de klimaatbeweging, de sociale bewegingen en vakbonden mekaar moeten vinden in een gezamenlijke golf van acties die voor een alternatief gaan tegenover de huidige kortzichtige politiek.

Daarom roepen wij de klimaatbeweging op om sociale en concrete eisen naar voor te schuiven. 

Daarom steunen wij de eis voor vrije loononderhandelingen. Met een onderhandelingsmarge van amper 0,8 procent zal het in de bedrijven enkel gaan over (minieme) loonstijgingen en niet over milieu en mobiliteit

Daarom vragen wij de vakbonden om klimaateisen te verbinden aan hun algemene staking van 13 februari eerstkomende.

Daarom vragen we iedereen om op 15 maart mee te doen aan de internationale Global Climate Strike. In zoveel mogelijk landen (Australië, Frankrijk, Duitsland, Zweden …) wordt die dag echt geprobeerd om rond klimaateisen het werk neer te leggen. 

Alleen staan we nergens, samen staan we sterk.

vzw Climaxi

vzw ’t Uilekot

Filip De Bodt (vzw Climaxi, actief lid ABVV, Herzele)

Pascal Debruyne (onderzoeker UG)

Leen Van der Vorst (onderzoeker VIVES)

Denoix Kerger (docent Artveldehogeschool Gent)

Bart Leybaert (Gewestelijk secretaris BBTK Waasland)

Guido Kuyl

Nick Meynen (auteur en policy officer environmental and economic justice bij de european environmental bureau)

Pia Stalpaert (voorzitter ACV voeding en diensten)

Hilde Frateur (muzikant, zingt al 20 jaar klimaat en andere liederen)

Didi De Paris (auteur)

Jelle Versieren (onderzoeker Universiteit Antwerpen, Centrum voor Stadsgeschiedenis)

Walter Lotens (auteur en free lancer)

Wim Schrever (Giesbaargse Koleurengazette, Climaxi Z.O.-Vlaanderen)

Frank Monsecour (docent Sociaal werk, Arteveldehogeschool)

Kelly Franceus (coördinator Masereelfonds)

Karim Zahidi (Filosoof UAntwerpen/Ugent)

An De bisschop (Docent School of Arts Gent)

Nigel Williams (comedian – al valt er niet veel mee te lachen – en ex vakbondsafgevaardigde)

Ludo De Witte (auteur)

Katrien Van Poeck (onderzoekster Ugent)

Luc Pletinckx (vakbondsafgevaardigde in NBB en LBC op rust)

Dirk Knapen (Zon voor Iedereen en Sustainable Energy Youth Network)

Patrick Franceus (ex-diensthoofd Vorming ACV )

Ico Maly (onderzoeker Universiteit Tilburg)

Marijke Pinoy (theatermaker, actrice)

Maya Wuytack (dichter / theatermaker)

Geert Mareels (ere-kabinetschef)

John Snauwaert (muzikant, componist, ACOD-Cultuur)

Alona Lyubayeva (activiste van HartBovenHard en RefugeeParty)

Robrecht Vanderbeeken (nationaal secretaris ACOD Cultuur)

Lieven De Cauter (cultuurfilosoof, KU Leuven & RITCS)

Rafa Grinfeld (Ecokot Antwerpen)

Steven Desanghere (Freelancer)

Geert Van Waeyenberge (werknemer ABVV-Oost-Vlaanderen)

Eva De Pelseneer (werkzaam in integratiesector)

Dominique Willaert (artistiek leider Victoria Deluxe)

Esmeralda Borgo (werkzaam in bio-sector)

Carlos Polenus (gepensioneerd, ex-BBTK en TUC)

Corinne Leunens (Lector Hogeschool Gent)

Luc Vankrunkelsven (Norbertijn, auteur)

Liesbet De Weder (ambtenaar)

Karel Meganck. (Syndicaal afgevaardigde voor BBTK bij AG Insurance. Bestuurslid BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde)

Sarah Van Liefferinge

Myriam Dumortier (Bezorgde moeder)

Pieter Becuwe (vrijwilliger Climate Express)

Leen Laenens (voorzitter VELT)

Francine De Vylder (Docente dans Yoga danstherapie choreografe)

Rachida Lamrabet (schrijfster)

Angeline Van Den Rijse (voorzitter Algemene Centrale ABVV Oost-Vlaanderen)

Leida Rijnhout (Freelance Consultant)

Bruno Verlaeckt (Voorzitter ABVV Regio Antwerpen, Algemene Centrale Antwerpen-Waasland)

Sarah Hutse (coördinator vzw ’t Uilekot Herzele)

Anja Vanrobaeys (ACOD afgevaardigde).

Piet De Baere (ambtenaar, vzw Climaxi Mechelen)

Guy De Bruycker (Afgevaardigde ABVV-Horval La Lorraine Backery Group Erpe-Mere)

Katrin Van den Troost (vzw Climaxi Antwerpen)

Stefaan Declercq (verantwoordelijke burger)

Jan Blommaert (Hoogleraar Tilburg University)

Karel De Wagter (actief in tal van natuurprojecten en verenigingen)

Francine Mestrum (Auteur, actief in Wereld Sociaal Forum)

Meg Scheppers (ambtenaar, Climaxi Mechelen)

Marnix Schollaert (ACOD-afgevaardigde, actief in vzw ’t Uilekot en vzw Climaxi)

David Baele (secretaris Algemene Centrale Oost-Vlaanderen)

Saddie Choua (Kunstenares)

David de Vaal (Algemeen coördinator van Netwerk tegen Armoede)

Willem Van den Panhuysen (Oostende)

Stefaan Verbeek (Bestuurslid Climaxi, Oostende)

Pierre De Groote

Tine Tomme (De Avalonhoeve)

Sven Robbrecht (secretaris BBTK-ABVV Waasland)

Filip Vansteenhuyse (syndicalist ABVV)

Louis De Bruyn (docent Landwijzer)

Lydia Bruggeman (militant BBTK-ABVV Waasland)

Marius Dekeyser (coördinator Hand in Hand tegen racisme vzw)

Famke Vekeman (vzw Climaxi)

Jonas De Corte (vzw Climaxi)

Bart Van Bouchaute (docent en syndicaal vertegenwoordiger COC hoger onderwijs)

Pol DHuyvetter ICAN (Internacional Campaign to Abolish Nuclear Weapons Nobelprijs voor de Vrede 2017)

Frank Vanaerschot (inhoudelijk coordinator FairFin)

Nele Mariën (Coordinator Friends of the Earth International)

Wiebe Eeckman (vzw Climaxi)

Stéphanie Staïesse (sociaal werkster)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!