Het kortste fietspad ter wereld
Benjamin De Bruyn

Het kortste fietspad ter wereld

Sinds jaar en dag ergeren de buurtbewoners van de Kroonstraat zich aan het erg onveilige verkeer. Nog maar 3 jaar geleden werd hun vrees werkelijkheid: de 5-jarige Shin werd op de fiets aangereden door een bestelwagen, en overleed in het ziekenhuis. Daarmee was de maat vol: buurtcomité De Ideale Straat werd opgezet, organiseerde sensibiliserende acties, en de situatie kwam dankzij de inspanningen van de buurt op de radar van het stadsbestuur.

vrijdag 21 september 2018 11:32
Spread the love

Nu maandag gaat de schup in de grond voor de heraanleg van de Kroonstraat, maar het ontwerp dat de buurtbewoners maakten samen met het district werd op een cruciaal punt aangepast door de stad. Ten koste van de fietser. In een straat waar de actie Straatvinken nochtans veel meer fietsers dan auto’s registreerde.

5-jarig dodelijk slachtoffer

Hoewel nagenoeg alle partijen in het kader van hun campagnevoering de kiezer naar de mond praten en dwepen met inspraak en participatie, heeft het de buurtbewoners heel wat moeite gekost om de verkeerssituatie in de aandacht te krijgen. Het vergde uiteindelijk een 5-jarig dodelijk slachtoffer om gehoord te worden.

Dat het ontwerp dat de buurtbewoners samen met het district en een door hen uitgenodigde verkeersdeskundige maakten in de laatste meet ten koste van de fietsers werd aangepast, is erg cynisch. “Ook aan de andere kant van de Kroonstraat, aan de Turnhoutsebaan, wijzigde de stad in ons ontwerp enkele zaken die getuigen van weinig terreinkennis”, meldt een betrokken buurtbewoner.

Koning auto

Concreet gaat het over het stuk Kroonstraat tussen de Marinisstraat en de Plantin en Moretuslei. Op aansturen van De Ideale Straat plantte het district er een fietspad over de hele lengte van dat woonblok. Maar de stad reduceerde dat fietspad tot ?:  enkel net voor de Plantin en Moretuslei. Om te voorspellen waartoe die wijziging zal leiden moet je geen visionair zijn: het volstaat om eens naar een vlakbij gelegen kruispunt te gaan kijken, waar de stad een gelijkaardige situatie heeft gecreëerd: het kruispunt Provinciestraat-Plantin en Moretuslei.

Een heel eind voor dit kruispunt staan de auto’s in de Provinciestraat stil; aanschuiven voor verkeerslichten. De straat is er zo smal (en/of auto’s beletten ondanks voldoende ruimte de doorgang langs rechts), dat fietsers uitwijken naar de stoep, het midden van de rijweg (Provinciestraat: tussen de 2 rijrichtingen en tramsporen in), of tussen de auto’s naar de linkerkant van de weg slalommen, om voor het kruispunt weer rechts plaats te nemen. Wie wil er immers met de fiets mee aanschuiven in de uitlaatgassen van de stilstaande auto’s? Je neemt net de fiets om niet in de file te hoeven staan.

Meer inspraak graag

De Burgerlijst, een lijst van onafhankelijken die opkomt voor de gemeente- en districtsraadsverkiezingen en pleit voor doorgedreven inspraak voor de burger, sprak met de betrokken buurtbewoners en vernam dat men verbolgen is van het eindresultaat.

“Onbegrijpelijk dat men de fietsers hier verdringt om enkele parkeerplaatsen te winnen, en dat men bomen misbruikt om dat te motiveren. En dat terwijl de tram voor de deur stopt, het centraal station 5 minuten wandelen is, we omringd zijn door velostations, en er bussen rijden door de Plantin en Moretuslei. De ondergrondse parking van het centraal station staat bovendien half leeg. En het kruispunt Kerkstraat-Carnotstraat hier vlakbij is destijds wèl volgens ons concept aangepast, met langer fietspad voor het kruispunt.”.

Op het Kievitplein schrapte de stad recent nog de aanleg van groen, en het Operaplein werd een fel gecontesteerde betonvlakte, tegen de wil van de buurt, en zonder parkeerplaats. Een coherente visie lijkt zoek.

Fietsers verdrongen

Voor de Burgerlijst is de situatie geen verrassing. “Dit is erg typisch. Terwijl buurtbewoners samen met het district en externe expertise een kwalitatief plan voorleggen, wordt men lichtzinnig genegeerd door de stad. Hoewel er met Straatvinken méér fietsers dan auto’s werden geteld, en hoewel het district het gebruik van de Kroonstraat als sluipweg wil ontraden, kiest de stad ervoor om de fietser te verdringen.

Welke partij of politicus durft bewoners uitleggen hoe men hier zal moeten fietsen? En hoe zou die politicus de gang van zaken rijmen met de inspraak waarmee men tegenwoordig de kiezer naar de mond praat?”.

 

Benjamin De Bruyn is kandidaat voor Burgerlijst district en stad Antwerpen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!