Marc Alexander, 11maartbeweging

Startactie aan de Schelde voor een kernenergievrije gemeente

Op vrijdag 9 maart hebben mensen van de Antwerpse 11 maart beweging, bijgestaan door vrienden uit andere gemeenten in België en Nederland, het startschot gegeven aan hun nieuwe campagne “Mijn gemeente, KERNENERGIEVRIJ”. Aan de oever van de Schelde, met de Antwerpse skyline op de achtergrond, onthulden ze hun nieuwe logo hiervoor. Met deze campagne willen ze druk zetten op gemeentebesturen om een charter te onderschrijven. Dit charter roept op om geen nucleaire stroom aan te kopen en 100% groene stroom te gebruiken.

maandag 12 maart 2018 17:33
Spread the love

Een twintigtal mensen verzamelden op vrijdagmorgen om 11 u aan de speeltuin vlakbij de Charles de Costerlaan, dichtbij de Schelde-Linkeroever. Op een persconferentie-in-open-lucht, onthulden ze een spandoek waarop het logo van de nieuwe campagne openbaar werd gemaakt. Op een groot gemeentebord staat de tekst van de campagne, bij een afbeelding van een dorp zonder kernenergie, maar wel met zonnepanelen en een windmolen.

De activisten leggen uit wat ze willen bereiken. Arthur Follebout van Climaxi vertelt dat het de bedoeling is om zoveel mogelijk gemeenten zich te laten uitspreken tegen kernenergie, waarbij ze de kernuitstap in 2025 ondersteunen, met een onmiddellijke sluiting van de twee scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2. Tegelijk promoten ze een positief ecologisch en sociaal alternatief. Luc Van den Dorpel van greenpeace Antwerpen licht dit toe: de onderschrijvende gemeenten engageren zich om zelf 100% groene stroom af te nemen. Ze willen ook de productie van lokale hernieuwbare energie bevorderen. Verder helpen ze bij het scheppen van groene jobs, en helpen ze bedrijven op hun grondgebied om een gelijkaardige omvorming door te maken.

Er zijn ook verschillende lokale politici aanwezig. Johan Malcorps van Groen vertelt dat ze reeds in verschillende gemeenten de discussie voorbereiden om het charter te ondertekenen, en ernaar te handelen. Hij haalt aan dat ze dat in enkele kleinere gemeenten doen, zoals Kruibeke. Maar ook in Antwerpen zullen ze dat voorstellen. Jos D’Haese van de Antwerpse PVDA legt uit dat ze volmondig achter het charter staan. Zelf willen ze ook een grondige koerswijziging in het klimaatbeleid van Antwerpen verdedigen. Daartoe hebben ze net een programmabrochure uitgegeven, om in 2040 tot een klimaatneutrale stad Antwerpen te komen.

Er zijn daarnaast mensen aanwezig van andere Belgische gemeenten. John Vankeijenberg is deze morgen uit Tienen gekomen met de trein. Samen met enkele organisaties willen ze ook een initiatief nemen in Tienen. Hij is zelf voorstander om het charter als leidraad aan te bevelen voor het gemeentelijke beleid. En Leo Tubbax van Nucléaire Stop Kernenergie is helemaal van Blegny gekomen, dicht bij Luik. Hij is zelf ook actief, en vindt dat de initiatieven uit Noord en Zuid met elkaar verbonden moeten worden.

Luik, de eerste stad die zich uitspreekt tegen kernenergie

In Wallonië gebeuren gelijkaardige initiatieven. Daar heeft zelfs al de grootste stad, namelijk Luik, zich op 26 februari in grote meerderheid uitgesproken voor het respecteren van de kernuitstap in 2025. Tegelijk willen ze de onmiddellijke sluiting van de scheurtjeskernreactoren van Tihange 2 en Doel 3. Deze campagne werd met succes ondersteund door een andere plaatselijke organisatie, namelijk Fin du Nucléaire.

Maar ook over de grenzen zijn er vergelijkbare campagnes. In Bergen op Zoom zowel als Maastricht zijn er sterke initiatieven. Bij de eerstgenoemde gemeente gaat het vooral om Doel, bij de tweede op de eerste plaats om Tihange. Evert Weys van GBWP (Gemeente Belangen Werknemers Partij) uit Bergen-op-Zoom stelt dat deze partij de sluiting van Doel in haar programma heeft opgenomen. Ook hij vindt het erg belangrijk dat er hierrond een goede samenwerking is over de grenzen heen. Zijn gemeente neemt zelf eveneens initiatieven tegen kernenergie. In Maastricht is men reeds lang bezig rond dit onderwerp. Niet voor niets is de 90 km lange mensenketting van Tihange in juni 2017 naar Aken over Maastricht gegaan, vertelt ons Leo Maathuys van Maastricht. Hij is zelf actief in de trinationale organisatie stop Tihange. Maar hij vindt dat de sluiting van Doel 3 even belangrijk is.

Op het zonnige moment van de openlucht persconferentie is dan wel een startschot gegeven – het grote werk begint nu pas voor de campagnevoerders. Ze beseffen dat het onderwerp erg actueel is: kernuitstap, energiepact, noodplan, jodiumpillen, gemeenteraadsverkiezingen in oktober, klimaattop in december dit najaar,… Zowel uit veiligheidsoverwegingen, als uit klimaatbekommernis, kiezen de campagnevoerders resoluut voor een kernenergie- en fossielvrije toekomst, en voor hen begint die toekomst vandaag.

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/milieu/luikse-gemeenteraad-stemt-motie-voor-onmiddellijke-sluiting-tihange-2-en-doel-3~a1b58a501/

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/bergse-gbwp-demonstreert-in-antwerpen-tegen-kerncentrale-doel~a044e4dc/

take down
the paywall
steun ons nu!