Opinie, Nieuws, Economie, Politiek, België -

Waarom nodigt Belfius u morgen niet uit op aandeelhoudersvergadering?

Morgen houdt Belfius een aandeelhoudersvergadering waar u ten onrechte niet op uitgenodigd bent. Elke burger heeft in 2011 363 euro bijgelegd om de bank van het faillissement te kunnen redden. Eigenlijk is elke burger aandeelhouder van Belfius. U heeft dan ook het recht om mee te beslissen over haar toekomst.

dinsdag 25 april 2017 14:44
Spread the love

En er is heel wat te bespreken. Na meer dan vijf jaar stilte over wat de overheid wil aanvangen met de bank, komt er schot in de zaak. Het zal in die vergadering zeker gaan over de drie toekomstscenario’s die minister van Financiën Vanovertveldt aan de regering zal voorleggen. Spijtig genoeg voert de regering de discussie met ideologische oogkleppen op: alle drie scenario’s houden een privatisering in. Op de binnenkant van die oogkleppen staat in koeien van letters geschreven: het is niet aan de overheid om te bankieren (tenzij een bank failliet gaat). Dit dogma staat in de weg van een open debat waar we allemaal recht op hebben. Momenteel wordt er niet gekeken naar de voordelen voor de samenleving als we de bank bijhouden en er een geloofwaardig alternatief van maken voor de grootbanken die de laatste jaren zo vaak hun wanpraktijken getoond hebben.

Het verschil tussen de overheid en andere aandeelhouders is dat de overheid Belfius een maatschappelijke opdracht kan geven om prioriteit te geven aan activiteiten die iedereen ten goede komen. Het voordeel dat de overheid hierbij kan bieden ten opzichte van andere aandeelhouders is dat ze de keuze kan maken om voor een gezonde, maar bescheiden winstmarge te gaan. Goed voor de stabiliteit van de bank en je creëert meer ruimte om in goede en minder goede tijden degelijke financieringsvoorwaarden en diensten aan te bieden. Zelfs enkele voorstanders van een privatisering geven toe dat de bank gedeeltelijk naar de beurs brengen voor meer korte termijndenken zal zorgen.

Met een bank als Belfius kunnen we heel wat impact op de samenleving creëren. Iedereen is het erover eens dat Belfius heel wat maatschappelijke meerwaarde heeft. De bank is gespecialiseerd in het financieren van lokale overheden, ziekenhuizen, verenigingen en de lokale economie. Deze gevoelige sectoren staan voor grote uitdagingen en hebben nood aan stabiele financiële ondersteuning op lange termijn. Niemand legt ons uit hoe een gedeeltelijke privatisering dit gaat garanderen. 

Ondertussen waait er ook een digitale golf doorheen de sector. Digitalisering wordt doorgevoerd op het ritme van de winstverwachtingen en bij heel wat banken wordt personeel ontslagen en gaan kantoren dicht. Het was nog nooit zo makkelijk bankverrichtingen uit te voeren, maar er is ook een grote groep mensen – vooral ouderen – die niet meekunnen met deze revolutie. Er moet een minimum aan dienstverlening beschikbaar zijn voor iedereen. Belfius heeft ondanks de herstructurering van enkele jaren geleden nog voldoende personeel en een belangrijk kantorennet om zulke dienstverlening te garanderen. Zouden nieuwe aandeelhouders er wakker van liggen of hun bank ervoor zorgt dat iedereen toegang heeft tot essentiële financiële diensten?

De minister van Financiën Vanovertveldt beseft dat een privatisering van Belfius gevoelige materie is. “De bank moet zo snel mogelijk de deur uit”, waren zijn eerste publieke woorden. Daarna begon hij te pleiten voor een lokale verankering van de bank. Dat is logisch, aangezien buitenlandse banken nu al dominant zijn in ons land en zij hun winsten allemaal doorsluizen naar het buitenland. Het valt alleen niet te begrijpen hoe een gedeeltelijke privatisering lokale controle garandeert. BNP Paribas Fortis, de grootste bank in ons land onder Franse controle, werd in de jaren 90 ook eerst gedeeltelijk geprivatiseerd. Vijf jaar later was de privatisering volledig.

In een land waar alle grote banken op de beurs genoteerd zijn, zou een democratisch gecontroleerde bank met een maatschappelijke opdracht geen overbodige luxe zijn. Daarom organiseert het platform ‘Belfius is van ons’ morgen ook zelf een algemene vergadering over Belfius, waar iedereen welkom is en waar we aandacht geven aan de scenario’s die de regering negeert. Zodat elke burger krijgt waar hij recht op heeft als aandeelhouder: inspraak in de toekomst van Belfius.

Frank Vanaerschot en Aline Fares, woordvoerders Platform ‘Belfius is van ons’

De leden van het platform ‘Belfius is van ons’ zijn: FairFin, CADTM, Réseau Financité, CSC, ACV, CNE, LBC-NVK, KWB, FGTB Wallonie, BBTK-SETCA, ABVV, Masereelfonds, Attac Wallonie-Bruxelles, Attac Vlaanderen, Openbarebank.be, CEPAG, Iteco, Hart Boven Hard, Tout Autre Chose, Poliargus, Gresea, MOC, Acide, Saw-B, Oikos denktank, Links Ecologisch Forum, FOS-socialistische solidariteit, Vermeylenfonds, Gerfa en Netwerk Tegen Armoede.

take down
the paywall
steun ons nu!