Opinie - Marc Alexander, 11 maart beweging Antwerpen

Na verouderde reactoren, scheurtjesreactoren, nu ook onveilige uitbater

Electrabel en zijn kerncentrales zijn niet uit het nieuws te houden. Eerst zijn er alle perikelen met de verlenging van de levensduur van de overjaarse kernreactoren van Doel 1 en 2. Kort daarna wordt – jawel, door het FANC! - groen licht gegeven om de scheurtjesreactoren van Tihange 2 en Doel 3 te heropenen. En nu krijgt Electrabel van datzelfde FFANC de les gespeld over haar gebrek aan veiligheid in Doel en Tihange. Graag zagen we dezelfde ijver in verband met de twee eerst genoemde dossiers.

dinsdag 29 november 2016 15:42
Spread the love

In de pers verschijnen meerdere artikels over de vastgestelde onveiligheid in Doel en Tihange. Daarbij uit Jan Bens, directeur van het FANC en ex-directeur van de kerncentrale van Doel, in hoogst eigen persoon zijn ongenoegen over gebrekkige toestanden in Doel en Tihange. Hij schrijft er zelfs twee brieven over.

Bovendien neemt hij ook gerechtelijke stappen tegen Electrabel. Als ex-kader van Electrabel en directeur van Doel kan hij weten wat er reilt en zeilt in Electrabel en haar kerncentrales. In dit geval gaat het over de onveiligheid bij brand in Doel en Tihange, waarbij zelfs een kernsmelt niet uitgesloten wordt.

Dit is zowat het ergste ongeval dat er kan gebeuren, waarbij de gesmolten massa zich doorheen het reactorvat kan boren, zoals in Fukushima het geval is. Verder klaagt hij over een gebrekkige veiligheidscultuur in Tihange. Dat is niet de eerste keer, want eerder werd dit ook reeds aangekaart.

Ongerustheid en verzet in binnen en buitenland

In België neemt de onzekerheid over de veiligheid van de kerncentrales hierdoor nog toe. Maar niet alleen in België komen reacties los. Ook over de grenzen heen roeren mensen en organisaties zich.

In een bericht van Laka lezen we dat burgemeesters in Zeeland geschokt zijn “over het nieuws dat de Belgische nucleaire toezichthouder FANC ontevreden is over de veiligheid van de kerncentrales in Doel (en Tihange): ‘brandgevaar, risico op kernsmelting en een schaamteloos nonchalante veiligheidscultuur’.

De PvdA in de Tweede Kamer heeft ondertussen vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu. De partij vindt dat de minister moet pleiten voor de sluiting van de Belgische kerncentrales.”

Ook elders vergroot de ongerustheid over de veiligheid en de kans op een rampongeval in één van de Belgische kerncentrales, voor, en nog meer na dit nieuws. Dat veroorzaakt een toenemend verzet. In Aken lokt een vriendschappelijke voetbalmatch tussen de lokale ploeg en FC Keulen meer dan 20.000 toeschouwers.

Beide ploegen waren gekleed met “Stop Tihange” T-shirts (maar dan wel verschillend van kleur voor elke ploeg). Bovendien wordt een mensenketting aangekondigd tussen Aken en Tihange. Ook in België worden protestmarsen voorbereid tegen kernenergie. In Antwerpen plant een breed samenwerkingsverband van organisaties meerdere acties in het vroege voorjaar van 2017, waaronder op zaterdag 11 maart 2017. Luik komt aan de beurt in april.

Plotse ijver in contrast met andere acute dossiers

Het valt op hoe het FANC zich op dit moment profileert als een bewaker van de nucleaire veiligheid. De reeks van waarschuwingen, brieven en gerechtelijke stappen kan alleen maar onze goedkeuring verdienen. Toch smaakt dit erg bitter, wanneer deze plotse ijver in het licht wordt gezet van de eerdere besluiten die het FANC (mee) heeft mogelijk gemaakt.

De onverantwoorde verlenging van overjaarse kernreactoren ligt nog te vers in het geheugen, en blijft een groeiend risico naarmate deze kernreactoren verder verouderen.

Minstens even hallucinant nog was de expliciete goedkeuring die het FANC gaf aan het heropenen van de twee scheurtjesreactoren van Tihange 2 en Doel 3, ondanks het feit dat in hun reactorvaten meer dan 3.000 en 13.000 scheurtjes werden gevonden. Indien deze reactorvaten het begeven, is de kans erg reëel dat we in België geconfronteerd zullen worden met een ongeval zoals in Fukushima, maar dan in versneld tempo.

FANC genomineerd voor de greenwashaward

Naar aanleiding van deze roekeloosheid is het FANC ook genomineerd voor de greenwashaward van climaxi. Dat het FANC zijn fiat gaf voor de heropening van de scheurtjescentrales dit toestondtoelaat, staat in schril contrast met de huidige media-intensieve campagne voor nucleaire veiligheid.

Belangrijk is dat deze veiligheidsoprisping geen éénmalig gebeuren is. Het is nog minder wenselijk dat dit zou moeten dienen om eerdere flaters van het FANC te helpen toedekken.

Indien het FANC werkelijk op veilig wil spelen, zal ze de wetenschappelijke studies ernstig moeten nemen die haar eerdere beslissingen onbegrijpelijk en onverantwoord noemen. Juist omdat er op zijn minst wetenschappelijke tegenspraak en dus onzekerheid bestaat over de veiligheid van overjaarse of gescheurde reactoren, dient het FANC en de Overheid het zekere voor het onzekere te nemen.

Dit betekent dat de oudste en gescheurde reactoren gesloten dienen te worden. De werknemers van de getroffen reactoren dienen dan met hun expertise ingeschakeld te worden in het mee helpen realiseren van een overgang naar een veilige en toekomstgerichte energie-infrastructuur.

Bronnen

http://m.standaard.be/cnt/dmf20161119_02580651

kernenergienieuws-bounces@laka.org, maandag 21 november 2016 13:11

kernenergienieuws-bounces@laka.org, woensdag 23 november 2016 13:40

http://www.levif.be/actualite/belgique/l-afcn-accable-electrabel/article-normal-574545.html, zaterdag 19 november 2016

http://www.lalibre.be/actu/belgique/surete-nucleaire-deux-lettres-accablantes-et-alarmantes-destinees-a-electrabel-582f70d6cd70735194a3ed84, zaterdag 19 november 2016

http://www.aachener-zeitung.de/dossier/tihange/mit-fussball-flyer-lasershow-eine-neue-ebene-des-protests-1.1492400, zaterdag 19 november 2016

take down
the paywall
steun ons nu!