Trein Charleroi-Antwerpen in Brussel-Noord (Lode Vanoost)

“Spontane acties bij NMBS wijzen op zeer diepe malaise”

Een eenzijdige vermindering van de compensatiedagen voor ploegenarbeid door de NMBS-directie, zonder enig sociaal overleg, is de aanleiding voor spontane werkonderbrekingen. “Dit toont hoe diep de malaise zit”, meldt Ludo Sempels van ACOD-Spoor. Luc Piens van ACV-Transcom trekt een gelijkaardige conclusie: “Dit is een lont in het kruitvat gooien.”

woensdag 25 mei 2016 19:40
Spread the love

“Het gaat om een beslissing die formeel al in december 2015 werd genomen door de directie, waar ze sindsdien over weigert te onderhandelen met de vakbonden. De 13 kredietdagen waar alle personeelsleden recht op hebben die in ploegenarbeid werken worden door deze beslissing eenzijdig verminderd.”

Die kredietdagen compenseren het feit dat de werkweek in ploegendienst langer is dan de afgesproken 36-urenwerkweek. De 36-urenwerkweek maakt deel uit van een sociaal akkoord dat reeds jaren geldt. Het personeel heeft toen ingestemd met loonsvermindering en kreeg toen ter compensatie van dat loonverlies de 36-urenweek in plaats van de 38-urenwerkweek (deze compensatie geldt niet voor personeel dat niet in ploegenarbeid werkt).

Maandag 23 mei 2016 heeft de directie de beslissing van december 2015 formeel bevestigd met een omzendbrief aan alle diensten. “De reactie van de mensen was zeer spontaan. Vooral de ateliers hebben onmiddellijk werkonderbrekingen gehouden. Dat is ongewoon, want normaal gezien zijn de ateliers net die diensten die het minst snel tot sociale acties overgaan. Het toont aan hoe diep de malaise zit bij het personeel”, aldus Ludo Sempels, algemeen secretaris van ACOD-Spoor.

Luc Piens ziet een gelijkaardige verklaring voor deze spontane werkonderbrekingen: “Het is in feite de lont die in het kruitvat werd gegooid. In de ateliers werken de mensen de hele dag samen, die zijn niet verspreid over het net en de stations, zoals het ander personeel. De mensen hebben elkaar aangesproken toen ze die omzendbrief lazen en zo zijn daar spontane acties ontstaan. De mensen zijn ook boos dat over die eenzijdige beslissing van de directie nooit ernstig is onderhandeld met de sociale partners.”

“Wij hebben niet tot de acties van vandaag en morgen opgeroepen, maar we begrijpen dat de mensen boos zijn. Daarom roepen we hen op om mee te doen aan de actiedag van dinsdag 31 mei”, aldus nog Luc Piens.

take down
the paywall
steun ons nu!