Reportage -

Vakbonden ballen vuist: derde grote betoging tegen regering Michel

Vandaag vond een derde grote betoging plaats tegen de regering Michel en haar besparingspolitiek. DeWereldMorgen.be liep mee, schoot beelden en sprak met werknemers en kopstukken van de vakbonden. "Wat er nu gebeurt is schijnoverleg. Deze regering wil de vakbonden afbreken. Onze délégués in de bedrijven en het sociaal overleg zijn heilig, daar moeten ze afblijven. Vandaag is de eerste dag van een actieplan dat ook nationale stakingen inhoudt.”

dinsdag 24 mei 2016 15:39
Spread the love

Meer dan zeventigduizend mensen stapten vandaag door de straten van Brussel. De drie grote vakbonden hadden gemobiliseerd en waren talrijk aanwezig. Kop van jut was vooral de wet Peeters die van de 38uren week een 45uren week wil maken. Maar ook de regering Michel in het algemeen heeft voor vele betogers definitief afgedaan.

 We praatten met enkele mensen uit de sociale sector. Zij hebben het over een gebrek aan middelen waardoor ze niet langer in staat zijn om hun werk degelijk te doen. Anne-Françoise, bijvoorbeeld, werkt als sociaal bemiddelaar voor gezinnen met problemen en verwijt de regering dat ze “ons werk meer en meer aan het uitbesteden zijn aan zogenaamde zelfstandige onafhankelijken. Onze collega’s die met pensioen gaan worden niet vervangen. Het resultaat is slecht voor ons en voor de mensen die onze hulp nodig hebben.”

Een gelijkaardig verhaal weerklinkt bij Marianne, Monique en Sabine, collega’s in de thuiszorg in de provincie Antwerpen. “We moeten altijd maar meer doen in minder tijd en voor lager loon. Nu moeten we minstens 4 tot 5 patiënten per dag verzorgen, soms meer. Onze verplaatsingskosten worden niet meer vergoed, onze lunchpauze wordt niet meer betaald. De mensen die we moeten verzorgen klagen omdat wij niet meer de kwaliteit kunnen bieden die ze nodig hebben.” Maar er wordt niet alleen meegewandeld omwille van de werkdruk die men in de eigen sector ervaart. Sommigen zijn hier ook uit solidariteit met andere werknemers. Joos is al een paar jaar met pensioen. “Ik ben hier niet voor mezelf, maar voor mij collega’s die nu langer moeten werken, maar vooral ben ik hier uit solidariteit met de jonge mensen. Die riskeren het verlies van de 38-urenweek en gaan de indexsprong nog jaren voelen. Dit beleid moet echt omgekeerd worden.”

Ook Samira stapt mee uit solidariteit met de andere jongeren: “Ik stap mee in het jongerenblok omdat ik merk dat veel van mijn leeftijdsgenoten er niet meer in slagen om een stabiel bestaan uit te bouwen. Vaak komen ze terecht in heel precaire posities. Met de wet Peeters dreigt die precariteit enkel verder toe te nemen. Vele jongeren hebben op dit moment nauwelijks sociale zekerheid.”

Beloftes breken

In het midden van de betoging lopen Marc Leemans en Rudy De Leeuw zij aan zij. De boodschap van Marc Leemans is alvast duidelijk:  “Deze regering heeft geen draagvlak meer. Als ze met dit beleid doorgaat houd ik ze verantwoordelijk voor alles wat nog gaat komen. Het wordt gewoon te veel om op te noemen. Deze regering legt alle sociale besparingen volledig eenzijdig bij de werkende mensen, de gepensioneerde, de gehandicapten, de werklozen, de zieke mensen, kortom, bij iedereen behalve bij de grote bedrijven en de vermogenden.”
Ook Rudy De Leeuw is niet mals met zijn kritiek op deze regering: “Dit is de regering van het grote kiezersbedrog. Geen enkele van de partijen van de meerderheid heeft voor de verkiezingen gesproken van de index of van de pensioenen. Andere regeringen maken beloftes en breken die dan. Deze regering doet dingen waar ze nooit iets over had gezegd voor de verkiezingen. Er zijn wel degelijk alternatieven, zoals investeren in de openbare diensten, sociale investeringen, in openbaar vervoer, in de sociale zekerheid, allemaal zaken die de koopkracht van de mensen verbeteren en dus goed zijn voor de economie.”
Hagedistaksje

In de toespraak op het einde van de betoging steekt De Leeuw ook een hart onder de riem van de cipiers: “Wij zijn hier in de eerste plaats uit solidariteit met de cipiers, die een rechtvaardige strijd voeren. De fundamenten van deze regering zijn oneerlijkheid en ongelijkheid. Alleen gewone mensen betalen nog correct belastingen. Ondertussen passeren de Panama Papers zonder dat de regering een noemenswaardige inspanning doet om daar achter te gaan. Wij eisen echte gerechtelijke onderzoeken van alle fiscale schandalen. Deze sociale strijd gaat door tot de regering-Michel-Dewever de wet-Peeters intrekt. Vandaag staan we hier met de drie vakbonden ABVV/ACV/ACLVB samen. De pensioenleeftijd moet terug naar omlaag. Wat er nu gebeurt is schijnoverleg. Deze regering wil de vakbonden afbreken. Onze délégués in de bedrijven en het sociaal overleg zijn heilig, daar moeten ze afblijven. Vandaag is de eerste dag van een actieplan dat ook nationale stakingen inhoudt.”
Marc Leemans ging in zijn slottoespraak dieper in op de heisa omtrent de goedkopere treintickets waarvan vakbondsleden genieten: “Volgens de N-VA en de VLD is het schandalig dat wij vandaag met gesubsidieerde treintickets zijn komen betogen. Wel, dat is gewoon onjuist. Wij zijn vandaag met hetzelfde groepstarief naar Brussel gereisd warmee de N-VA zijn leden in september uitnodigt op hun familiefeest. Bovendien, de staat is de enige aandeelhouder van de NMBS. Wel, wij zijn ook de enigen die daarvoor belastingen betalen. als wij dus vandaag die goedkope tickets gebruiken, is dat omdat wij daar met onze belastingen voor betaald hebben. Het zijn niet de ondernemers of de vermogenden die de NMBS hebben gefinancierd. Dat zijn wij. De gewone mensen hebben nu al gemiddeld 100 euro koopkracht per maand ingeleverd.

“Ondertussen is er nauwelijks iets gedaan tegen de grote fiscale fraude. De zogezegde kaaimantaks is een hagedistaksje van niets, de speculatietaks is een speculoostaks en van de diamanttaks is al helemaal geen sprake. Deze regering denkt dat ze het ‘beter moeten uitleggen’. Dat is helemaal niet nodig. De mensen hebben het heel goed begrepen. Langer werken in slechtere omstandigheden voor minder loon, dat hoeft geen uitgebreide communicatie.”

take down
the paywall
steun ons nu!