Nog steeds meer de regel dan de uitzondering... (theecologist.org)

EU verbiedt onder zware druk twee van tientallen hormoonverstorende pesticiden

De Europese Commissie heeft twee hormoonverstorende pesticiden verboden. Die leiden tot kanker, onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen. De Europese Commissie geeft daarmee voor het eerst toe aan de druk van de publieke opinie, maar laat nog steeds tientallen andere even hormoonverstorende stoffen toe.

donderdag 21 april 2016 15:03
Spread the love

Hormoonverstorende stoffen zijn chemicaliën die niet onmiddellijk zichtbaar giftig zijn, maar een schadelijke invloed hebben op het hormoonsysteem van mens en dier. De stoffen verstoren zo bijvoorbeeld de ontwikkeling van de geslachtsorganen bij ongeboren baby’s en jonge kinderen, en steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat ze kankerverwekkend zijn.

De Europese Commissie heeft nu beslist om het gebruik van de twee hormoonverstorende pesticiden Amitrol en Isoproturon te verbieden vanaf 30 september 2016.

Amitrol wordt onder verschillende merknamen op grote schaal als onkruidverdelger gebruikt in minstens blijkt dat een hormoonverstoorder te zijn die ongeboren kinderen beschadigt door zijn effecten op de schildklier en de geslachtsorganen.

Isoproturon wordt in 22 EU-lidstaten verkocht als onkruidverdelger in de graanteelt. De stof is door het EFSA bestempeld als toxisch voor de voortplanting door zijn hormoonverstorende effecten op de vruchtbaarheid.

Milieu- en gezondheidsorganisaties zijn blij met het “historische” verbod, maar wijzen er tegelijk op dat er nog tientallen andere hormoonverstoorders bestaan, waarover de Europese Commissie al jaren een beslissing op zich laat wachten.

Daar zijn producten bij zoals de onkruidverdelger Flumioxazin voor wijngaarden en boomgaarden, de onkruidverdelger Flupyrsulfuron voor graanteelt, de insecticide Pymetrozin voor fruit en groenten en de fungicide Flutianil.

Bron: EU Commission proposes its first bans for endocrine disrupting pesticides

take down
the paywall
steun ons nu!