(foto Els Roes)
Frans Vanbelle

Stille wake in Antwerpen

Op vrijdag 1 april stapten overwegend moslims van het Laar in Borgerhout naar de Groenplaats in Antwerpen, op initiatief van zes Borgerhoutenaars. Her werd een stille ingetogen tocht. De groep groeide volgens de organisatoren aan tot 600 personen. Onderweg kregen we applaus en respect van de meeste omstaanders.

zaterdag 2 april 2016 15:38
Spread the love

Op de kiosk van de Groenplaats werden we toegesproken door de voorzitter van de Raad van Theologen,  Tujgani Taher en door Ahmed Azzouz, hoofdinspecteur Islamitisch onderwijs in Vlaanderen. Azzouz riep op om niet te vervallen in een wij-zij en in haat zaaien. Dit ondermijnt de sociale cohesie en is vernietigend voor de maatschappij. Hij stelde dat oorlogen wereldwijd moeten stoppen. De mens moet centraal staan en niet de winst van wapenbedrijven of geopolitieke belangen.

Als niet-moslim was ik erg getroffen door de woorden van Tujgani Taher  en de godsdienstleraar, en ik kon ze volledig ondersteunen.
Hieronder de volledige toespraak van Ahmed Azzouz:“Assalamoe Alaykum

Goedendag allemaal, beste mensen

Allereerst wil ik graag de organisatoren van deze wake bedanken. het feit dat er leerkrachten Islam, maar ook leerkrachten met een moslim-achtergrond bij de organisatoren zitten maakt mij trots.

Het is belangrijk dat mensen die de weg van vrede kiezen zich laten horen en het terrein niet overlaten aan mensen die voor haat en verdeeldheid kiezen.

Onze harten zijn bij de slachtoffers van terreur en hun dierbaren. Bij de slachtoffers van Zaventem, Brussel Maelbeek, Parijs, Istanbul, Bagdad, Tunesië en overal in de wereld waar terreur heerst.

Terreur is een politiek chantagemiddel dat vooral burgers treft. Burgers van alle nationaliteiten, culturen en religies.

Terreur treft vooral de mensheid en is daarom ten strengste verboden, zowel in de democratische wetgevingen, als in religieuze wetgevingen. In de koran wordt het doden van 1 mens gelijkgesteld met het doden van de hele mensheid. Het redden van het leven van 1 mens wordt gelijkgesteld met het redden van alle mensenlevens.

Het recht op leven is heilig in de Islam.

Blijft de vraag: “Waarom laten sommige jongeren zich gebruiken voor politieke en terroristische doeleinden? Waarom laat men zichzelf misbruiken en is men niet kritischer ten opzichte van zulke groeperingen?

Is het ook niet tijd dat de oorlogen in het Midden-Oosten, in Syrië en Irak worden stopgezet? Het kan niet dat heel de wereld er niet in slaagt om deze oorlogen te beëindigen.

Oorlogen wereldwijd moeten stoppen. De mens moet centraal staan en niet de winst van wapenbedrijven of geopolitieke belangen. Een rechtvaardig systeem wereldwijd zodat mensen overal een waardig bestaan kunnen leiden, beter onderwijs voor iedereen als mensenrecht, een democratisch systeem met vrijheid van meningsuiting en respect voor godsdienstvrijheid en voor mensenrechten wereldwijd.

Dit zijn enkele ingrediënten die kunnen bijdragen aan het verminderen van terreur.

Tenslotte wil ik oproepen om niet te vervallen in een wij-zij en in haat zaaien. Dit ondermijnt de sociale cohesie en is vernietigend voor de maatschappij.

Veel dierbaren van slachtoffers hebben opgeroepen om respect te hebben voor elkaar, verdraagzaamheid en liefde te verspreiden. Ons inzetten voor een betere wereld.”

take down
the paywall
steun ons nu!