Internationaal congresgebouw in Addis Abeba waar de conferentie van 13-16 juli 2015 doorging (un.org)
Hendrik Van Poele, 11.11.11

Rijke landen blijven fiscale samenwerking saboteren

Op 15 juli 2015 keurden de 193 VN-lidstaten de Addis Abeba Agenda for Action goed, na een dag pendeldiplomatie tussen de G77 - het blok van ontwikkelingslanden - en de EU, de VS, Japan en Canada. De landen die aanwezig waren op de top kwamen niet tot een akkoord en beperkten zich tot een vage ‘actie-agenda’.

donderdag 16 juli 2015 15:43
Spread the love

De
derde VN-conferentie voor de financiering van de ontwikkeling van de
wereld ging in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba door van 13 tot 16
juli 2015. Hoewel de daar afgesproken Addis Abeba Agenda for Action
(AAAA) meer dan 130 paragrafen telt, draaide de conferentie eigenlijk
maar om één paragraaf, namelijk die over fiscale samenwerking.

Volgens
het rapport dat op de conferentie werd voorgesteld door de voormalig
Zuid-Afrikaans president Thabo Mbeki verliezen Afrikaanse landen
jaarlijks meer dan 48 miljard euro door belastingontwijking- en
ontduiking van buitenlandse multinationals. Sterkere internationale
samenwerking om die lekken te dichten stond dan ook hoog op de agenda
van de conferentie.

Daarom
eisten ontwikkelingslanden en ngo’s op de conferentie de oprichting
van een sterke VN-belastingautoriteit. Dat idee, dat op de steun van
vooraanstaande economen als Joseph Stiglitz kan rekenen, stuitte op
groot verzet van de rijke landen. Zij willen dat dit exclusief
beperkt blijft tot de Organisatie voor economische Samenwerking en
Ontwikkeling, de club van 34 rijkste landen.

11.11.11.
de koepel van Belgische ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking reageert
op deze impasse als volgt: “In Addis Abeba is de wereldgemeenschap
er niet in geslaagd vooruitgang te boeken op vlak van fiscale
samenwerking. Meer dan 100 arme landen blijven uitgesloten van
beslissingen die hen direct aanbelangen. Zolang we broodnodige
samenwerking in fiscale zaken voor ons uit blijven schuiven, zullen
gewone burgers daarvan het slachtoffer zijn. Uiteindelijk betalen zij
de rekening van de fiscale spielerei van grote bedrijven en
rijke individuen”.

Op
de top in Addis Abeba stonden ook andere belangrijke vormen van
financiering op het programma, zoals de financiering van hulp,
private investeringen, schulden en handelsstromen. Ook hierover
werden geen bindende nieuwe afspraken gemaakt.

Zo
bevestigt de actie-agenda de internationaal reeds aanvaarde 0,7
procent van het overheidsbudget als norm voor
ontwikkelingssamenwerking, maar zonder duidelijke deadline wanneer
die norm behaald dient te worden. Het feit dat de rijke landen zich
hier niet toe wilden engageren kan op weinig begrip rekenen van
ontwikkelingslanden. In een persmededeling van 16 juli 2015 betreurt
het vage engagement van de rijke landen.

Addis-Abeba-akkoord
rond ontwikkelingsfinanciering mist concrete acties

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!