(foto earthtimes.org)

VS terug meer uitstoot broeikasgassen

De uitstoot van broeikasgassen in de VS neemt sinds 2013 terug toe. Volgens het EPA, het federale Agentschap voor Milieubescherming, is de nieuwe stijging het gevolg van een aantrekkende economie, de daling van de steenkoolprijzen en de koude winter.

maandag 20 april 2015 14:58
Spread the love

De
Amerikaanse uitstoot van broeikasgassen, de gassen die voor de
klimaatverandering verantwoordelijk zijn, ging sinds 2007 omlaag (met uitzondering van
2010), onder meer als gevolg van de zware
economische crisis en de strijd tegen de steenkoolcentrales. Sinds
2013 gaat het weer de omgekeerde richting uit. De totale Amerikaanse
uitstoot bedroeg toen 6,67 miljard ton CO2-equivalenten,
een stijging met 2 procent ten opzichte van 2012.

De
uitstoot kwam vooral van elektriciteitscentrales (31 procent),
autoverkeer (27 procent) en industrie (21 procent). Bij de uitgestoten
broeikasgassen spant CO2 de kroon, met 82
procent van het totaal, gevolgd door methaan (10 procent).

President
Barack Obama kondigde eind maart 2015 aan dat de VS tegen 2025 hun
uitstoot met 26 tot 28 procent willen verminderen ten opzichte van
referentiejaar 2005. Deze aankondiging is een formele bevestiging van
een akkoord met China.

China
en de VS zijn verantwoordelijk voor 35 procent van de wereldwijde
CO2-uitstoot. Als ze efficiënter met energie omgaan, kunnen ze een
grote bijdrage leveren aan het verminderen van de opwarming van de
aarde, zeggen experten.

Zon
en wind

Van
de nieuwe energiebronnen die de VS tegenwoordig in gebruik nemen,
komt het grootste deel uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind.
Vooral windenergie zit er in de lift. In 2014 groeide de Amerikaanse
windenergiecapaciteit met 2500 megawatt. Dat is meer dan een
verdubbeling ten opzichte van 2013. Hernieuwbare bronnen zijn goed
voor 16 procent van de Amerikaanse energiecapaciteit; daarvan neemt
windenergie de helft voor haar rekening.

Voor
bestaande en nieuwe energie-installaties samen blijft steenkool de
belangrijkste bron. Het aandeel van steenkool in de totale
energieproductie neemt wel af, van 50 procent in 2002 naar 37 procent
in 2012. In 2014 namen de VS toch nog één nieuwe steenkoolcentrale
in gebruik, in de staat North Dakota.

Bron: Good
economy, bad news: U.S. climate emissions spiked in 2013

take down
the paywall
steun ons nu!