Jos Nijsten

Cannabis, pers en politiek

“Cannabisgebruik maakt kwetsbaarder voor heroïne” kopt een Vlaamse populaire krant. In het artikel verwijst de auteur naar een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift en trekt daaruit de conclusie dat “daarmee de steppin’stone theorie bewezen is”.

maandag 22 december 2014 23:55
Spread the love

Parlementsleden
hebben dagelijks de beschikking over wat de nationale en
internationale pers te bieden heeft. Het mag niet verwonderen dat zij
zich beperken tot de titels en de stukjes die over hen of over hun
politieke partij gepubliceerd worden. Dat is geen geheim en dat kan
hen ook niet kwalijk genomen worden, het is een overdosis aan
(des)informatie. De oppervlakkigheid groeit elke dag wat meer en
uiteindelijk wordt alles kritiekloos geabsorbeerd.

Dat
is wat de kranten ons voederen. De journalist verwijst naar een
artikel waarvan de inhoud werd samengevat door een groot
persagentschap maar heeft het oorspronkelijk artikel niet gelezen.
Wie dat wel doet wordt geconfronteerd met een heel ander verhaal. Het
gaat niet over cannabis maar over THC, één van de zeventig
cannabinoïden en een vijfhonderdtal andere stoffen die in de
cannabisbloem interageren.

Het
gaat ook niet over natuurlijke THC maar over één synthetische
cannabinoïde die WIN55,212-2 genoemd wordt. Het is een molecule die
enige gelijkenis en veel ongelijkenis vertoont met natuurlijke THC.
Die ongelijkenis is noodzakelijk voor het verwerven van een patent op
de synthetische stof die trouwens ook veel krachtiger is dan
natuurlijke THC.

De
studiemethode staat ver verwijderd van reëel cannabisgebruik.
WIN55,212-2 wordt opgelost in ethanol en daarna verdampt onder
stikstof. Wat overblijft wordt opgelost in een 0,9% NaCl verdunning
en een emulgator E433 wordt toegevoegd. Die vloeistof wordt dan bij
ratten ingespoten onder het buikvlies. Onder verdoving met isufluran
wordt de ingebrachte katheder gespoeld met herapine en ampicilline.
De rat krijgt een pijnstiller carprofen toegediend en wordt getraind
op het indrukken van een knop in zijn kooitje. Bij elke druk op de
knop krijgt de rat een dosis methadon toegediend.

Wie
daaruit concludeert dat cannabisgebruik kwetsbaar maakt voor
heroïnegebruik is geen wetenschapper maar een oplichter. Maar
daarover staat niets in de krant. Daar staat enkel de grote titel.
Toegegeven, “cannabis” of “marihuana” zijn betere eyecatchers
dan WIN55,212-2. De politicus heeft enkel de titel gelezen. En dat
moet volstaan, het past immers perfect in het prohibitionistisch
kraam.

Het
is maar één voorbeeld van desinformatie. De wetenschappelijke
tijdschriften staan bol van soortgelijke nonsens, enkel gevoed door
publicatiedrang en budgetverwerving. “Studie
wijst uit dat marihuana de groei van hersencellen beïnvloedt”,
titelt de Journal of Clinical Investigation (what’s in a name?). En
weer heeft de onderzoeker een methode gebruikt die mijlen ver staat
van een reële gebruiksmethode. Muizen kregen namelijk HU-210 in de
hersenen ingespoten. HU-210 is een synthetische cannabinoïde die tot
achthonderd keer sterker is dan natuurlijke THC. Dergelijke
studieresultaten projecteren op marihuanagebruik is
onwetenschappelijk.

“Cannabis
kan het hart schaden”

Op
24 april 2014 publiceerden talloze websites over de toxiciteit van
cannabis en schreven over de “dodelijke risico’s van cannabis”.
Het originele artikel verscheen in de Journal of American Heart
Association en die conclusie is gewoon fout. De hoofdauteur van de
studie, professor Emilie Jouanjus, is verbaasd en geprikkeld.

Een
patiënt wordt onderzocht om de oorzaak van een probleem vast te
stellen. Als een eerste onderzoek geen veel voorkomende oorzaak aan
het licht brengt, wordt verder gezocht naar “ongewone”
oorzaken. Dat kan medicatie zijn of een andere chemische
stof.

Tussen
2006 en 2010 werden cardiovasculaire stoornissen vastgesteld bij 35
van de 1979 onderzochte gevallen in Frankrijk. “Een oorzakelijk
verband is evenwel zeer moeilijk te bewijzen”, stelt Jouanjus. De
cijfers zijn gebaseerd op verklaringen van patiënten. Een stijging
van het aantal verklaringen kan voortvloeien uit puur sociologische
oogpunt. Mensen zijn meer geneigd met hun arts over cannabis te
praten, aldus de onderzoekster.

Belangrijk
is vast te stellen of, zelfs in uiterst zeldzame gevallen, de
schadelijke effecten op cannabis kunnen afgeschoven worden. Probleem
is dat Europeanen doorgaans een mengsel van cannabis en tabak roken.
“Het begrenst onze onderzoeksmogelijkheden omdat in Frankrijk tabak
en alcohol niet tot de illegale drugs behoren en dus niet in een
vergelijkende studie met illegale drugs aan bod kunnen komen
(addictovigilance tegenover pharmacovigilance).”

Het
kan dus net zo goed te wijten zijn aan tabak. Een klein percentage
hartziekten doet zich bij jonge mannen voor en daartussen bevinden
zich ook cannabisgebruikers. Een oorzakelijk verband is er niet. De
oorspronkelijke titel zegt wat het is: “Signal of increasing risk
of serious cardiovascular disorders”. Het is een signaal, een te
onderzoeken piste, meer niet, besluit Jouanjus.

Een
ander storend element in veel wetenschappelijke artikels over drugs
is het veelvuldig herhalen van de term ‘illegaal’, alsof het een
farmacologische eigenschap is.Ik citeer: “De
vele elementen die een rol spelen in het opstapfenomeen maken het
moeilijk om een definitief oorzakelijk verband te leggen tussen
cannabis en het latere MISBRUIK van andere ILLEGALE drugs.” “Bij
wie cannabis gebruikt op de leeftijd van 14 jaar of jonger is er
later een hoger percentage MISBRUIK van ILLEGALE drugs.”

Ook
professor Didier EBO van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen laat
zich daaraan vangen en schrijft in zijn allergie-onderzoek: “Onze
gegevens wijzen erop dat ILLEGAAL CANNABISMISBRUIK een
cannabisallergie kan veroorzaken.” Wat met het ILLEGAAL
GEBRUIK? Wat met het LEGAAL GEBRUIK? Wat met het LEGAAL
MISBRUIK?

Als
de ILLEGALITEIT het probleem is, maak het dan in naam van de
volksgezondheid maar snel legaal.

Als
dan zulke nepstudies – want dat zijn het – gebruikt worden als
referentie in een nieuw onderzoek dan maakt die besmetting dat nieuw
onderzoek even waardeloos als zijn referenties. Het wordt dan uiterst
moeilijk om nog een objectief studieresultaat te vinden. Je zal
ontdekken dat de meeste studieresultaten gebaseerd zijn op
vergiftigde conclusies, een besmetting die zich uitbreidt en zich als
een kwaadaardig virus verspreidt.

Een
mooi voorbeeld daarvan is het geval van de “cannabisdoden”.

Professor
gynecologie aan de ULB Hendrik Cammu bracht tijdens het debat op de
studiedag cannabis van JongVLD in maart laatstleden, gevallen ter
sprake van overlijden door cannabis. Op mijn vraag waar zijn
wetenschap vandaan komt antwoordt hij met een onderzoeksresultaat van
februari 2014. Die studie steunt op vroegere resultaten en baseert
zich voornamelijk op de “apenstudie” van Gabriel Nahas uit 1972.

De
apenstudie is een experiment van Nahas (toen in dienst van NIDA)
waarbij hij een aantal primaten een gasmasker opzette en daar
gedurende vijf minuten ononderbroken de rook van zo een honderd gram
cannabis doorjaagt. Het resultaat is hersenschade en dood door
verstikking. Nahas werd wegens onderzoeksfraude financieel
drooggelegd en trok naar Frankrijk om er drugsadviseur van Chirac te
worden.

In
1993 publiceerde “Maintenant” een artikel van schrijfster en
cannabisactiviste Michka, waarin Nahas volledig ontdaan wordt van
zijn wetenschappelijke waarde. Michka werd voor de rechter gedaagd
maar die oordeelde dat Nahas wel degelijk een kwakzalver was. De man
verdween maar zijn nepstudies blijven nieuwe wetenschappelijke
studies vergiftigen.

Daaruit
kan enkel besloten worden dat de auteurs de studies waarnaar ze
verwijzen, niet lezen of zich bewust laten vergiftigen. Het duurt
immers jaren, zo niet decennia vooraleer iemand tot op de bodem gaat.
Veel studieresultaten zijn gebaseerd op vergiftigde conclusies, een
besmetting die altijd groter wordt. Zo blijft de studiefinanciering
intact, de pers zorgt voor de in het oog springende titels zonder
zich om de inhoud te bekommeren, de politici laten zich al dan niet
vrijwillig ringeloren met sloganeske titels zonder zich de vraag te
stellen of wat ze lezen wel correct is.

Als
dan die slogans ook nog gebruikt worden om een verbod op cannabis te
verantwoorden dan spreken we over wanbeleid.

Jos
Nijsten

Bronnen:

Neuropsychopharmacology (2007)
32, 607–615. doi:10.1038/sj.npp.1301127; published online 5 July
2006 – Adolescent Cannabis Exposure Alters Opiate Intake and Opioid
Limbic Neuronal Populations in Adult Rats – Maria Ellgren1,
Sabrina M Spano1 and Yasmin
L Hurd

Cannabinoids promote embryonic and adult
hippocampus neurogenesis and produce anxiolytic- and
antidepressant-like effects – Wen Jiang1,2, Yun Zhang1, Lan Xiao1,
Jamie Van Cleemput1, Shao-Ping Ji1, Guang Bai3 and Xia Zhang1 –
1Neuropsychiatry Research Unit, Department of Psychiatry, University
of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, Canada. 2Department of
Neurology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University,
Xi’an, People’s Republic of China. 3Department of Biomedical
Sciences, Dental School, Program in Neuroscience, University of
Maryland, Baltimore, Maryland, USA.

Cannabis
Use: Signal of Increasing Risk of Serious Cardiovascular Disorders –
Emilie Jouanjus, PharmD, PhD; Maryse Lapeyre?Mestre,
MD, PhD; Joelle Micallef, MD, PhD, The French Association of the
Regional Abuse and Dependence Monitoring Centres (CEIP?A)
Working Group on Cannabis Complications*

2014 04 28 Cannabis et
accidents cardiaques : une piste  à explorer… rien de plus
– http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-cannabis-et-accidents-cardiaques-une-piste-a-explorer-rien-de-plus-13266.asp

Toxicology
and pharmacology of cannabis sativa with special reference to ? 9-THC
– Author: Gabriel G. NAHAS – Pages: 11 to 27
-Creation Date: 1972/01/01 – Toxicology and pharmacology of
cannabis sativa with special reference to ? 9
–THC – M.D. Ph.D. Gabriel G.
NAHAS Professor of Anaesthesiology, College of Physicians and
Surgeons of Columbia University, New York 

Het
Laatste Nieuws – “Cannabisgebruik maakt kwetsbaarder voor
heroïne”
De Morgen – ‘Cannabisoorlog in
Parijse rechtszaal’

take down
the paywall
steun ons nu!