Studenten en personeel stonden zij-aan-zij tijdens een leerrijke protestdag. (Foto © Seppe Malfait)
Samenleving, België, Gent -

“Studenten en personeel: samen tegen besparingen”

Op 15 december besloot de vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies van de Universiteit Gent haar lokalen te bezetten uit onvrede met de bezuinigingsmaatregelen van de Federale en de Vlaamse regeringen. Studenten en personeel stonden zij aan zij tijdens deze leerrijke protestdag.

woensdag 17 december 2014 12:24
Spread the love

Op de vooravond van de nationale staking op 15 december projecteerde de vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies de documentaire The Take van Naomi Klein en Avi Lewis. Het verhaal van enkele arbeiders die het heft in eigen handen namen en hun gesloten fabriek bezetten, zette meteen de toon voor de volgende dag.

Om acht uur ’s ochtends bliezen studenten en personeel verzamelen in het leslokaal op het gelijkvloers. Vandaar trokken ze naar het piket aan het rectoraat van de UGent. Aan de Vooruit begon zich stilletjes aan een menigte te verzamelen die zich wat later waagde aan een fietstocht langs een aantal piketten om stakers een hart onder de riem te steken.

Aan het rectoraat werden ze verwelkomd door vakbondslieden, die trakteerden op koffie en een koek. Het jong geweld van de Actief Linkse Studenten vervoegde de menigte en schreeuwde het laatste zand uit onze ogen. De stakers hadden een ludieke schietroos voorzien met daarop gezichten van verschillende regeringsleden. “Zorg wel dat je de pijltjes niet kwijtraakt, mijn zoontje weet niet dat ik zijn speelgoedgeweer geleend heb”, vertelde een militante met een knipoog.

Samen tegen bezuinigingen

Rond tien uur keerden de docenten terug naar de het vakgroepsgebouw om dat voor een dag te bezetten uit onvrede met de besparingsmaatregelen. De vakgroep wil niet enkel meer investeringen in onderwijs en onderzoek, maar verzet zich ook tegen het soort samenleving dat die regering voor ogen heeft. “Vanuit haar emancipatorische visie steunt de vakgroep een maatschappij die zelf investeert in kwaliteitsvolle, duurzame en democratische openbare diensten zoals onderwijs, onderzoek, gezondheidszorg en openbaar vervoer. Het is de mening van de vakgroep dat het in onze samenleving niet aan rijkdom ontbreekt om deze visie tot stand te brengen. Bijgevolg verzetten wij ons tegen de culpabilisering van werklozen, gebuisde studenten of zwakke maatschappelijke groepen”, leest het stakingsbericht.

De aanwezige studenten onderschreven deze mening. Ze willen banden smeden met de docenten om samen tegen de maatregelen actie te voeren. “De besparingen van de huidige regering zijn onaanvaardbaar. Naast de besparingen op onderwijs worden studenten ook getroffen door de andere maatregelen van de regeringen. Als er wel geld is voor gevechtsvliegtuigen moeten ze ons niet vertellen dat er geen alternatief is”, stelt Onno Vandewalle van Studenten Troef.

Steunronde

Vooraleer de studenten de bezetting van de lokalen versterkten, deden ze enkele piketten aan om hun solidariteit te tonen. Enkele docenten en studenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten uitten hun frustraties met een ludieke actie. Ze versperden nu en dan de ringweg met een hekken en een schildersezel en portretteerden elkaar op karton ‘bij gebrek aan degelijk materiaal’.

De maatschappelijke polarisering was duidelijk voelbaar. Sommige chauffeurs waren opgehitst en claxonneerden onophoudelijk of verwensten de stakers. Een vrouw vlamde het fietspad op en reed bijna studenten aan. Anderen staken hun duim op en glimlachten wanneer ze een warme chocomelk kregen aangeboden.

Muziek en debat

Terug op de vakgroep, zongen de docenten en de studenten een aantal verzetsliedjes onder muzikale begeleiding van personeel. Enkele studenten hingen een spandoek aan de voorgevel die las Personeel en studenten: Samen tegen besparingen. De stakingsactie van de vakgroep kreeg ook een educatieve tint. In de namiddag vond een rondetafelgesprek plaats. Studenten en docenten wisselden meningen uit over bezuinigingen, het huidige politieke klimaat in België en verzet.

Om af te sluiten nodigde de vakgroep professor emeritus Ruddy Doom, filosoof Karim Zahidi (UA) en historicus Jan Dumolyn (UGent) uit. Zij leidden een discussie over de toekomst van de universiteit en de rol van de sociale wetenschappen in het verzet in goede banen.

© 2014 – C.H.I.P.S. StampMedia – Seppe Malfait

take down
the paywall
steun ons nu!