Foto: Koen Broos

Doek valt over Modem

Honderden mensen met een handicap verliezen letterlijk hun stem, nu Modem op 31 oktober ophoudt met bestaan. Modem is een onderdeel van het Gouverneur Kinsbergencentrum en geeft al 23 jaar onafhankelijk advies aan personen met een beperking over communicatiemiddelen en computeraanpassingen.

vrijdag 19 september 2014 12:43
Spread the love

“Als provincie hebben we alle expertise en infrastructuur om deze dienstverlening te organiseren, maar we beschikken niet meer over de noodzakelijke financiële middelen. Door een tekort aan financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid, de nieuwe afgeslankte provinciale taakstelling en het uitgestrekte werkterrein in gans Vlaanderen, zijn we niet in de mogelijkheid de werking verder te zetten.” vertelt een aangeslagen Peter Bellens, gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid.

“Jaarlijks helpt Modem duizenden mensen verder. Onze voornaamste bezorgdheid is dat deze mensen nu in de kou gaan blijven staan. Daarom hebben we in het voorbije jaar de vraag gesteld aan alle mogelijke Vlaamse instanties en andere externe organisaties om dit prachtige initiatief over te nemen. Helaas zonder resultaat.” Op de website van Modem lieten al ruim duizend mensen weten wat deze dienstverlening voor hen betekent.

Commerciële intenties 

Modem werd 23 jaar geleden onder de vleugels van de provincie Antwerpen opgericht. Modem verleent advies op maat aan mensen met een beperking over communicatiemiddelen en computertoepassingen. Dit gaat van mensen met ALS die niet meer kunnen praten tot mensen met autisme of dementie waarmee je via pictogrammen kan communiceren.

In het infocentrum van MODEM kan iedereen alle toepassingen testen en onafhankelijk advies krijgen. Op de markt zijn immers heel wat mogelijkheden, maar mensen met een handicap hebben daar vaak geen weet van en zijn bovendien soms slachtoffer van commerciële intenties waardoor ze niet de juiste, en vaak dure apparatuur hebben aangekocht.

Vier adviseurs gaven jaarlijks advies door ongeveer 100 huisbezoeken te doen bij personen die zich ook niet meer konden verplaatsen, 250 personen te laten testen in de demoruimte in Wilrijk, ruim duizend cliënten te helpen op afstand en vooral ook 2500 personen uit de hulpverleningssector opleiding en bijscholing te geven over de nieuwste toepassingen. De dienstverlening strekte zich uit over heel Vlaanderen omdat er geen enkele soortgelijke dienst als Modem bestaat. 

De provincie staat voor blok en moet werknemers ontslaan

“Jaarlijks investeerde de provincie Antwerpen 300.000 euro in deze dienstverlening,” vertelt Peter Bellens, gedeputeerde voor Welzijn. “We vonden dat de moeite waard. Zonder dit advies hebben honderden mensen met een handicap letterlijk geen stem. Niet communiceren zet hen in een volledig isolement.” Modem opereerde ondertussen bijna in heel Vlaanderen.

“We hebben meermaals en via alle mogelijke instanties de vraag gesteld om deze succesvolle dienstverlening over te nemen. Bijvoorbeeld aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de bevoegde minister. Uit de antwoorden leiden we af dat het belang van Modem wel erkend wordt, maar we zien dat de bevraagde organisaties zich verschuilen achter het argument dat dit een taak voor de Vlaamse overheid is en bijgevolg niet met financiële middelen over de brug komen. Alle mogelijk pistes zijn bewandeld.”

Dank

“We kunnen enkel nog een ultieme oproep richten aan de Vlaamse overheid in de hoop dat zij de dienstverlening hetzij in een andere vorm of onder een andere instantie, verder zetten. Het zou jammer zijn als de mensen uit de provincie Antwerpen geen beroep meer kunnen doen in hun nabije omgeving op deze dienstverlening.”

Op donderdag 18 september heeft de Raad van Bestuur noodgedwongen beslist om Modem definitief stop te zetten. Modem wil van harte dank zeggen aan alle organisaties die in de afgelopen 23 jaar hebben gesympathiseerd en de werking financieel mee ondersteund hebben.

take down
the paywall
steun ons nu!