Nieuws, België -

Razzia in onthaalcentrum vluchtelingen

Op woensdag 2 april viel de politie binnen in een vijftal woningen, van en gelieerd aan de vzw VLOS (Vluchtelingenondersteuning Sint-Niklaas). Officieel had die actie plaats om de staat van de woningen te controleren. Dat er bij de actie vijf personen zonder geldige verblijfspapieren werden opgepakt, heet 'toeval'.

vrijdag 4 april 2014 14:08
Spread the love

Was de staat van de woningen werkelijk voorwerp van inspectie? Twee gezinnen
zonder geldige verblijfspapieren werden opgepakt. Eén gezin, waartoe een
kind van nauwelijks een jaar behoorde, werden in een zogeheten terugkeerwoning geplaatst. Een ander gezin, bestaande uit een
gehandicapte vrouw en haar zoon, werd naar een gesloten centrum
overgebracht.

Jozef Hertsens, coördinator van het
VLOS is er het hart van in. “Het gaat immers om mensen die vaak al
trauma’s hebben opgelopen, die zich in een erg precaire situatie
bevinden. De manier waarop ze nu worden aangepakt is beneden alle
peil.”

Zwart maken

Dat het hier gaat om een onderzoek naar
de kwaliteit van de aan de vzw gelieerde panden, is larie volgens
Hertsens. “Op dit moment heb ik er het gissen naar waarom men
precies binnengevallen is. Men heeft trouwens niet alleen mensen
zonder geldige verblijfspapieren opgepakt. Ook werden er computers en
dossiers in beslag genomen tijdens de actie. Ik vermoed dat onze
lijnen op dit moment ook afgeluisterd worden. Zo ver gaat het.”

Het lijkt er in ieder geval op dat het
parket iets anders op het oog heeft dan de staat van de woningen. Het
feit dat ook de privéwoning van Herstsens zelf werd aangedaan,
versterkt dit vermoeden. Volgens Hertsens wil men er alles aan doen
om zijn vzw in een kwaad daglicht te stellen. “Men heeft
vermoedelijk de computers in beslag genomen in een poging om ons te
kunnen beschuldigen van mensensmokkel. Men wil onze organisatie zwartmaken en aan banden leggen. Enkel en alleen omdat wij ons inzetten
voor mensen met de meest zwakke positie in onze samenleving.”

Spierballengerol

Het motief achter dit alles?
“Politiek”, zo verzekert iemand die actief is binnen het
vluchtelingenwerk. “Illegalen helpen is niet strafbaar. Maar men
probeert het wel zo moeilijk mogelijk te maken. Deze actie past in
dit kader. Het heeft volgens mij te maken met politiek
spierballengerol. Men wil aantonen dat er kordaat opgetreden wordt
tegen asielzoekers.”

“We hadden er weet van dat dit soort
acties ook plaatsvindt in Antwerpen. Ook daar valt men woningen
binnen onder het mom van inspectie om illegalen op te pakken.
Blijkbaar brengt men deze voortvarende aanpak nu over naar
Sint-Niklaas.”

take down
the paywall
steun ons nu!