Schaliegas, op welke boot willen we springen?
Fracking, Schaliegaswinning, Fracken -

Schaliegas, op welke boot willen we springen?

zaterdag 4 januari 2014 17:00
Spread the love

De afgelopen dagen ontspon zich een brede discussie over onderzoek naar Limburgs schaliegas. Filip Van den Abeele noemde in een opiniestuk al wie zich tegen die ontwikkeling verzette “ziende blind” en pleitte ervoor evoluties onder ogen te zien. Jos D’Haese, woordvoerder voor Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, gaat met die logica niet akkoord en pleit voor een andere, groene (r)evolutie.

De kogel is door de kerk. Na lang aarzelen raakt nu ook in België het onderzoek naar schaliegaswinning van de grond: de KUL mag voor het eerst met de fondsen van de Vlaamse Overheid aan de slag om op zoek te gaan naar gas in de Limburgse steenkoollagen. Nadat eerder an onderzoek naar steenkoolgas was begonnen, is het nu dus ook gedaan met de ‘schaliegasvrije zone’ van Kathleen Van Brempt (sp.a). De reacties waren over het algemeen verbijsterd, maar gelukkig was er ook de “onafhankelijke” stem van Filip Van den Abeele, “pragmatisch pijplijningenieur, werkzaam in de olie- en gasindustrie”.

Ziende blind

Gisteren verscheen zijn opiniestuk over schaliegas in De Standaard. Om ons geheugen op te frissen vatte hij eerst nog eens kort samen waarover de hetze ging. Fracking, de techniek die gebruikt wordt bij het ontginnen van het schaliegas dat zich op ongeveer 2 km diepte tussen de aardlagen bevindt, vergt “veel energie en miljoenen liters water, veroorzaakt soms kleine aardbevingen en kan het drinkwater besmetten.” En alsof dat nog niet genoeg is, zullen door ontginning van schaliegas de broodnodige investeringen in hernieuwbare energiebronnen weer op de lange baan worden geschoven.

Niets aan toe te voegen, maar waarom zouden we dan wél investeren in schaliegas? Volgens Van den Abeele zijn de mensen die tegen schaliegas zijn immers “ziende blind” en wordt “de komst van schaliegas, met zijn lusten en lasten, op termijn onvermijdelijk.” Een overtuigend antwoord krijgen we echter niet in zijn opiniestuk. Ja, schaliegas wordt “onvermijdelijk”, het is een “evolutie die we onder ogen moeten durven zien” en het zou zelfs kunnen leiden tot “intrigerende evoluties” op geopolitiek vlak. Maar kom, is 5 spannende minuten op het journaal het verpesten van onze bodem en drinkwater waard?

Zelfs een “Saudische topman” wordt er door de pijplijningenieur bijgesleurd, die Europa aanraadt om toch maar op de kar te springen. Anders zouden we wel eens petrochemische investeringen mis kunnen lopen…

Welke boot?

‘Opgepast, of we missen de boot’, dat is wat dit opiniestuk ons duidelijk lijkt te willen maken. Maar willen we die wel halen? De waarheid is dat schaliegas ons die andere, groene boot doet missen. We moeten dringend overschakelen naar een koolstofarme economie, aangedreven door hernieuwbare energie. 100% duurzame energie is mogelijk tegen 2050, maar de broodnodige investeringen blijven uit.

Schaliegas gaat ons niet helpen in een groene transitie, wel in tegendeel. Het zal er, zoals Van den Abeele trouwens zelf aanhaalt, juist voor zorgen dat groene investeringen opnieuw worden uitgesteld en dat een duurzame samenleving een verre droom blijft.

Schaliegas is, net als teerzandwinning of olieboren in de diepzee, een wanhopige poging om dit op fossiele brandstoffen gebaseerde systeem draaiende te houden. Dat daar veel geld te rapen valt, heeft onze Saudische topman ongetwijfeld opgemerkt. Maar als we volop voor een duurzame toekomst willen gaan is er geen plaats voor ‘vernieuwende’ fossiele brandstoffen.

Meneer Van den Abeele, we leggen ons niet neer bij de toekomst die ons wordt opgedrongen door de petro-industrie. Als er één ding onvermijdelijk is, is het dat we dringend in actie moeten schieten als we de klimaatsverandering binnen de perken willen houden. Uw schaliegas laten we dus beter in de grond zitten, dat gaat ons daar niet bij helpen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!