Big Oil krijgt wereldwijd te maken met weerstand tegen schaliegasboringen (fracking), teerzanden, pijpleidingen en boren in poolgebieden. (Foto: Flickr Creative Commons, Sasha Y. Kimel)
Nieuws, Wereld, Economie, Milieu, Roemenië, Polen, Oliebedrijven, Oliemultinationals, Chevron, Milieuactivisten, Teerzanden, Conventionele olie, Fracking, Milieuactivisme, Schaliegaswinning, Fracken -

WikiLeaks onthult: oliebedrijven wapenen zich tegen grootste milieucampagne ooit

Documenten op klokkenluidersplatform WikiLeaks tonen aan dat oliebedrijven zich in het nauw gedreven voelen door activisten. Tegenstand tegen milieuvervuilende projecten zoals het ontginnen van teerzanden, zou volgens experten kunnen leiden tot de grootste milieucampagne allertijden. De onthullingen geven een interessante inkijk in de manier waarop multinationals met ongewenste tegenstanders – geclassificeerd van ‘realistisch’ tot ‘radicaal'- omgaan.

vrijdag 6 december 2013 15:05
Spread the love

Olie- en gasbedrijven konden decennia lang hun gang gaan, maar krijgen de laatste jaren te maken met groeiende tegenstand tegen hun projecten. Onder meer multinationals die betrokken zijn bij de omstreden Keystone-XL pijpleiding voelen de hete adem van activisten dusdanig in hun nek, dat ze pr- en adviesbureaus inroepen om zich te wapenen tegen kritiek.

Grootste milieucampagne allertijden

WikiLeaks onthulde een presentatie getiteld Oil Sands Market Campaigns van het bedrijf Strategic Forecasting, dat de olie-industrie waarschuwt dat de weerstand tegen de bedrijfsvoering van de sector wel eens zou kunnen uitgroeien tot de grootste milieucampagne allertijden, als er niet tijdig een tegenoffensief begonnen wordt.

De PowerPoint lijkt te zijn ontwikkeld voor het Canadese bedrijf Suncor, dat ontkent Strategic Forecasting te hebben ingehuurd. WikiLeaks heeft echter e-mails in handen waarin medewerkers van Strategic Forecasting een betaling van $ 14,890 van Suncor voor twee afgeronde projecten bespreken.

Radicalen, idealisten, realisten en opportunisten

Strategic Forecasting deelt de vijanden van oliebedrijven onder in radicalen, idealisten, realisten en opportunisten en legt uit hoe het beste met elke groep om te gaan. Tot de radicalen behoren de grassroots-organisaties Rising Tide Noord-Amerika, Oil Change International en Indigenous Environmental Network. Greenpeace en het Rainforest Action Network worden geclassificeerd als een kruising tussen radicalen en idealisten.

Sierra Club, Amerika’s grootste milieugroep, Amnesty International en Communities for a Better Environment, werden bestempeld als idealisten. Verscheidene mainstream milieugroepen, waaronder het Wereld Natuur Fonds, Natural Resources Defense Council en Ceres, een non-profit die bedrijven, beleggers en publieke belangengroepen verenigt, werden realisten genoemd.

“Activisten eisen eigenlijk regulering”

Volgens Strategic Forecasting vragen activisten dat projecten die milieuschade veroorzaken gestopt worden, maar is hun “echte eis” een gedragscode voor de oliesector. Strategic Forecasting adviseert oliebedrijven om hun projecten voort te zetten, maar ondertussen aan een ethisch verantwoord imago te werken om tegenstand af te zwakken.

Aanbevolen tactieken zijn het contact met milieu-organisaties te beperken, onderhandelingen opzettelijk uit te stellen en het ontwikkelen van eigen milieuprogramma’s om de eisen van activisten te overschaduwen. Strategic Forecasting raadt aan tegenstanders zo lang mogelijk dood te zwijgen, zeker zolang ze beperkte politieke invloed hebben.

Oliebedrijven wapenen zich al langer tegen activisten

De onthullingen van WikiLeaks bevestigen het beeld dat multinationals steeds meer middelen in moeten zetten om de publieke opinie te beïnvloeden, zodat projecten doorgang kunnen vinden.

De praktijken van oliebedrijven komen met technieken als fracking en het aanleggen van pijpleidingen dichter bij lokale gemeenschappen – soms letterlijk tot in de achtertuin. Dit leidt ertoe dat verontruste burgers zich bij milieuactivisten scharen, waardoor de invloed van tegencampagnes groeit.

Goed geoliede pr-machine essentieel voor omstreden technologie

In Roemenië verscheen het Amerikaanse oliebedrijf Chevron deze maand vergezeld door de oproerpolitie op de locatie van een vreedzaam protestkamp. Activisten en omwonenden werden door de politie met geweld afgevoerd, waarna Chevron de locatie innam en een begin maakte met schaliegasboringen.

In de documentaire Gasland II, over schaliegaswinning in de Verenigde Staten, is ook te zien hoe hoe de gasindustrie het publiek probeert te beïnvloeden. Van de workshops die hun pr-mensen volgen over omgang met onwillige en boze burgers, tot de kinderboekjes over de Friendly Frackosaurus die de bedrijven aan lokale scholen sturen.

In Polen pakt Chevron uit met de “We Agree”- campagne, volgens actievoerders omdat het bedrijf bang is voor de tegenstand onder de bevolking tegen fracking. Een activist van Occupy Chevron meent dat het bedrijf de publieke opinie probeert af te kopen: “Chevron geeft computers aan lokale scholen, legt voetgangerspaden aan en herbouwde het huis van een particulier, die had geklaagd dat zijn huis beschadigd was door de trillingen van de trucks. Dat ruikt naar corruptie.”

Activisten: onze campagnes sorteren effect

Sinds het verschijnen van de presentatie van Strategic Forecasting, hebben burgerlijke ongehoorzaamheid en protesten tegen teerzanden ervoor gezorgd dat president Obama een besluit over de Keystone XL-pijpleiding heeft uitgesteld. Keystone XL zou olie uit Canadese teerzanden naar de raffinaderijen aan de Golfkust moeten transporteren. Ook de aanleg van andere Canadese pijpleidingen liep door protest vertraging op.

Activisten zien de marketingcampagnes van oliebedrijven als een aanleiding om hun protest voort te zetten. “Het feit dat firma’s zoals Strategic Forecasting ons analyseren en hun pijlen op ons richten, laat zien hoe krachtig deze bewegingen zijn geworden,” zei Scott Parkin van het Rainforest Action Network en Rising Tide Noord-Amerika tegen Inside Climate News.

“Uiteraard waren deze documenten niet voor ieders ogen bedoeld, maar we laten ons er niet door intimideren. Het moedigt ons juist aan. Het stimuleert ons om nog meer druk uit te oefenen.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!