Met het TTP in hand, kunnen Amerikaanse multinationals landen dwingen hun wetgeving, die burgers moet beschermen tegen schadelijke voedingsmiddelen, op te geven ten voordele van de internationale handel.
Nieuws, Wereld, Economie, Milieu, Monsanto, Syngenta, Vrijhandelsakkoord, Roundup, Ggo, TTIP, Debat-ggo, Dossier-ggo, TTP -

Hoe Monsanto profiteert van het Trans-Pacific Partnership

Twaalf landen sluiten morgen naar verwachting een handelsdeal die het mogelijk maakt dat bedrijven overheden aanklagen voor wetten die burgers beschermen en bedrijfswinsten in gevaar brengen. Deze Trans-Pacific Partnership (TPP) wil het etiketteren van GGO-producten aan banden leggen. Met deze deal wordt het voor burgers onduidelijker wat ze eten en waar hun voedsel vandaan komt, ten voordele van GGO-giganten als Monsanto, Syngenta en DuPont.

dinsdag 10 december 2013 15:47
Spread the love

TPP staat voor Trans-Pacific Partnership, het akkoord dat de VS wil afsluiten met het merendeel van de kustlanden rond de Stille Oceaan. WikiLeaks lekte teksten van het TPP, die eruit zien alsof ze rechtstreeks van de tekentafels van multinationals vandaan komen.

De teksten bevestigen het beeld dat geschetst wordt in het onlangs verschenen rapport ‘Profiting from injustice‘ van Corperate Europe Observatory. Dit rapport stelt dat er de laatste twee decennia sprake is van “de stille opkomst van een machtig investeringsregime dat honderden landen heeft verstrikt in een systeem dat bedrijfswinsten boven mensenrechten en het milieu stelt.”

Zo willen de onderhandelaars aan Amerikaanse zijde graag dat landen hun markten opengooien voor gemanipuleerde gewassen, onder meer geproduceerd door de omstreden Amerikaanse multinational Monsanto. Met het TPP in hand, kunnen Amerikaanse multinationals landen dwingen hun wetgeving die burgers moet beschermen tegen schadelijke voedingsmiddelen op te geven ten voordele van de internationale handel.

Het toekomstige vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU, het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), voorziet eveneens gelijkaardige mechanismen van arbitrage, die sociale rechten en bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu zullen ondermijnen.

Voormalig Monsanto-lobbyist onderhandelt aan Amerikaanse zijde

Barbara Chicherio, journalist van de website Nation of Change duidt de impact van het TPP: “Het TPP heeft de potentie om de grootste vrijhandelszone in de geschiedenis te creëren … De belangrijkste onderhandelaar voor de VS op het gebied van landbouw in deze deal, is de voormalige Monsanto-lobbyist Islam Siddiqui.”

Siddiqui is, zoals zijn eerdere functie doet vermoeden, fervent voorstander van GGO’s voor menselijke consumptie en verwerpt de mogelijke gezondheidsrisico’s. In 1999 zette hij zich in tegen de verplichte etikettering van GGO-voedsel in Japan, omdat etikettering “een risico voor de gezondheid impliceert dat er niet is.” In 2003 bekritiseerde hij de bezwaren die de EU uitte ten opzichte van GGO’s. Een Europees verbod stond volgens Siddiqui gelijk aan “hongerlijdende mensen voedsel ontzeggen.” In 2009 riep Siddiqui nog op tot een “tweede groene revolutie” door middel van bio-en gentechnologie.

Monsanto, DuPont en Syngenta hebben baat bij deal

Chicherio: “Als TPP geratificeerd wordt, kan het bestraffende regelgeving opleggen die multinationals een ongekend recht geven om compensatie van belastingbetalers af te dwingen voor wetgeving die de winst van bedrijven belemmert. TPP wordt dusdanig vormgegeven dat de burgers van de betrokken landen geen controle meer hebben over de veiligheid van hun voedsel, wat ze eten, waar het wordt verbouwd, de voorwaarden waaronder voedsel wordt verbouwd en het gebruik van herbiciden en pesticiden.”

Eerdere handelsovereenkomsten tonen aan welk effect TPP op de landbouw zou kunnen hebben. Tien jaar na ondertekening van NAFTA (North American Free Trade Agreement), zijn meer dan een miljoen Mexicaanse boeren failliet gegaan omdat ze niet op konden concurreren tegen gesubsidieerde Amerikaanse (GGO) maïs die werd ingevoerd op de Mexicaanse Markt. Amerikaanse agro-multinationals Monsanto, DuPont en Syngenta hebben er nu 57 procent van de commerciële levensmiddelenmarkt in handen.

Wetgeving die winst schaadt aanklagen

TPP legt namelijk bepalingen vast rond de bescherming van investeerders in een zogenaamd investor-to-state dispute settlement (ISDS), dat bepaalt hoe bedrijven landen kunnen aanklagen als zij menen dat bepaalde wetgeving hun investering schaadt.” Via specifieke arbitrageovereenkomsten in vrijhandelsverdragen of in internationale investeringsverdragen, wordt zo vastgelegd wat de rechten van investeerders op elkaars grondgebied zijn. 

Vermogende bedrijven gebruiken deze arbitrageovereenkomsten om overheden aan te klagen indien zij hun beleid op een dergelijke manier veranderen dat de verwachte winst lager zou kunnen uitvallen – zelfs als deze aanpassingen tot doel hebben de publieke gezondheid of het milieu te beschermen.

Juridische sector profiteert

Volgens het raport ‘Profiting from injustice‘ van Corporate Europe Observatory (CEO) en Transnational Institute (TNI), waren er eind 2011 wereldwijd meer dan 3.000 internationale investeringsverdragen, die een enorme groei aan juridische claims bij internationale hoven van arbitrage tot gevolg hadden.

De kosten van deze juridische zaken kunnen enorm oplopen voor overheden, wat tot gevolg heeft dat sociale en milieuwetgeving wordt afgezwakt en de belastingdruk wordt verzwaard, vaak in landen met zorgwekkende sociaal- economische omstandigheden. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!