Foto:eurekastreet.com
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Verkrachtingen, Vrouwenraad, Magda De Meyer - Magda De Meyer

Verkrachting: de schaamte en de stilte voorbij

25 november werd door de VN uitgeroepen tot de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat wereldwijd één op de drie vrouwen in haar leven het slachtoffer wordt van geweld. Het gaat hierbij niet alleen om de ‘traditionele’ vormen van geweld, maar ook om genderspecifieke vormen van geweld, zoals geweld tegen vrouwelijke vluchtelingen, vrouwenhandel, eerwraak, huiselijk en seksueel geweld.

maandag 25 november 2013 07:47
Spread the love

De trauma’s die vrouwen daarbij oplopen, verhinderen hen om te functioneren in de privésfeer en in de samenleving. Het is ook een schending van de fundamentele rechten van vrouwen en meisjes op gezondheid, veiligheid en lichamelijke integriteit.

Ook in België zijn de cijfers van geweld tegen vrouwen heel hoog. Onvoorstelbaar hoog zelfs als je kijkt naar de meest brutale vorm van seksueel geweld tegen vrouwen: verkrachting. In België worden bij het parket en politie gemiddeld 10 verkrachtingen per dag aangegeven!

En in werkelijkheid gebeuren er in België elke dag nog veel meer verkrachtingen. Volgens de recentste veiligheidsmonitor is het ‘dark number’ betreffende verkrachtingen namelijk zeer hoog: meer dan 90 procent van de seksuele misdrijven worden niet aan de politiediensten aangegeven en komen dus ook niet voor in de politiestatistieken.

Dat betekent dat 9 op de 10 slachtoffers van verkrachting zwijgen over wat hen overkomen is. Ze zwijgen uit angst, schaamte, verwarring, hulpeloosheid … Omdat het zo’n enorm trauma is. Omdat het nog altijd een torenhoog taboe is in onze samenleving die de ogen blijft sluiten voor de omvang van dit geweld.

Die stilte willen wij doorbreken. Daarom organiseren de Vrouwenraad en de Conseil des Femmes maandag in Brussel een symbolische stoet van schaamte en stilte voor die 100 vrouwen die vandaag verkracht worden.

Wij willen met deze campagne ‘Ik zwijg niet meer’ een mentaliteitswijziging rond verkrachting op gang brengen bij het beleid maar ook bij de vrouwen zelf.

Wij willen de dark numbers zichtbaar maken, een stem geven. Wij roepen alle slachtoffers op om te getuigen over wat hen overkomen is. Op onze website www.ikzwijgnietmeer.be kunnen zij hun verhaal vertellen, anoniem, in vertrouwen. Wij hopen dat zij ook klacht indienen bij de politie, al is het voor hen niet gemakkelijk om die stap te zetten. Maar anders blijven zij zeker achter zonder hulp en steun, zonder dat de dader bestraft wordt.

Wij hebben hun hulp ook nodig om dit geweld te doen stoppen, om de Belgische samenleving te sensibiliseren voor dit enorme maatschappelijke probleem. De schaamte moet niet bij de slachtoffers liggen maar bij de samenleving en het beleid voor hun onverschilligheid en laksheid. 

Daarom eisen wij dat dringend werk gemaakt wordt van de voornaamste knelpunten in het beleid inzake verkrachting van binnenlandse zaken, volksgezondheid en justitie.

Het moet een prioriteit zijn van het beleid dat slachtoffers van seksueel geweld kunnen rekenen op professionaliteit, objectiviteit en een deontologisch verantwoorde houding in de relatie met de politie, parket en justitie en de hulpverlening. Zodat geen enkel slachtoffer van seksueel geweld nog in de kou blijft staan maar met empathie en tact opgevangen wordt en eindelijk ook gerechtigheid krijgt.

Magda De Meyer

Magda De Meyer was drie keer lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de SP.A. In november 2012 werd ze verkozen als voorzitter van de Nederlandstalige Vrouwenraad.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!