Rechtsbijstand, Prodeo, Platform recht voor iedereen -

Hervorming Pro deo rechtsbijstand dreigt uit te draaien op blinde besparing

Als de hervorming die minister van Justitie Turtelboom voor ogen heeft wordt uitgevoerd, wordt de toegang tot rechtsgang moeilijker voor mensen met weinig financiële middelen. Er zou al een informeel politiek akkoord rond zijn. Dat zegt tenminste het Platform Recht voor Iedereen dat informatie wist te verkrijgen die er op wijst dat het voorstel in rechte lijn afstevent op een regeringsbeslissing.

dinsdag 7 mei 2013 09:59
Spread the love

Concreet houdt de geplande hervorming van minister Turtelboom onder andere de volgende maatregelen in: de juridische bijstand van een pro deo-advocaat wordt gedeeltelijk betalend. De toegang tot het systeem wordt afgebouwd door vermoedens van onvermogendheid zwaar te beperken. In feite betekent dit dat het principe van de bewijslast wordt omgekeerd, zodat het voor betrokkenen veel moeilijker wordt om als onvermogende erkend te worden. Bovendien voorziet het voorstel een verhoging van de kosten die moeten worden gemaakt om juridische bijstand te verkrijgen.

Petitie

Er heerst bij diverse sociale organisaties grote ongerustheid over dit voorstel omdat men vreest dat hele groepen mensen in de toekomst van elke vorm van juridische bijstand zullen verstoken blijven. Zodoende is er inmiddels een unieke coalitie tot stand gekomen van vakbonden, sociale bewegingen, advocaten en organisaties actief tegen armoede en voor fundamentele rechten rond het Platform Recht voor Iedereen. Meer dan 30 organisaties rond het Platform Recht voor Iedereen hebben daarom een petitie opgesteld, gericht aan de Belgische regering, met concrete eisen in de hoop dat de nakende hervorming alsnog kan worden bijgestuurd.

Herfinanciering

In deze petitie eisen ze toegang tot gratis en kwaliteitsvolle juridische bijstand voor elkeen die zijn rechten wenst te verdedigen en die de financiële middelen daarvoor ontbeert. Ze vragen verder naar een herfinanciering van het bestaande systeem, waarvoor de middelen elders moeten kunnen gevonden worden dan in de zakken van zij die recht hebben op juridische bijstand, aangezien zij juist de minst vermogende groep vormen in onze samenleving.

Een aanbod van diensten dat voldoende groot is in verhouding tot de vraag en waarvoor de toegangsvoorwaarden in geen geval een beperking mogen inhouden voor zij die juridische hulp nodig hebben. Een correcte en stimulerende vergoeding voor de diensten geleverd in het kader van de juridische bijstand, gebaseerd op een precieze evaluatie van het werk voor elke gevoerde procedure.

Vrije keuze behouden

Het behoud voor de rechtzoekende van het recht op de vrije keuze van advocaat en een waarborg voor deze laatste van een absolute onafhankelijkheid van de staat in de verdediging van zijn cliënten en tot slot een permanente vorming van alle advocaten betrokken bij de juridische bijstand en een efficiënte controle van hun werk, om de kwaliteit ervan te garanderen.

De petitie kan ondertekend worden via bijgevoegde de link waarin je ook een overzicht kan vinden van de deelnemende organisaties. Die is op zijn minst behoorlijk ‘indrukwekkend’ te noemen.

take down
the paywall
steun ons nu!