Een militair embargo tegen Israël, nu!

Een militair embargo tegen Israël, nu!

maandag 6 mei 2013 12:12
Spread the love

Op zondagmorgen 5 mei 2013 voerde Israël raketaanvallen uit op het Jamraya Onderzoekscentrum en andere militaire doelwitten in Damascus, Syrië.

Intal veroordeelt deze aanvallen, die onder geen beding gezien kunnen worden als “zelfverdediging”. Integendeel, Israël is een agressieve staat en de bezetter van Palestina en van delen van de Syrische Golanhoogte.

Het is onbegrijpelijk dat zo een ernstige en eenzijdige inbreuk op een essentieel principe van het internationaal recht – met name de soevereiniteit en territoriale integriteit van een staat – door het westerse deel van de “internationale gemeenschap”, de Verenigde Staten voorop, oogluikend wordt toegestaan. Maar we weten uit vroegere agressies van Israël (Gaza, Libanon,…) dat die zelden tot ernstig protest in de Westerse hoofdsteden leiden.

Intal roept al langer op tot een militair embargo tegen Israël, dat Palestina bezet en vijandige daden blijft stellen tegen Libanon en Syrië, waarmee het de veiligheid in het Midden-Oosten in gevaar brengt. We willen opnieuw de noodzaak van zo’n embargo benadrukken.

De aanvallen werden niet enkel ondubbelzinnig veroordeeld door de Syrische regering maar ook door verschillende democratische en progressieve krachten binnen de Syrische oppositie. Deze onderstrepen de dringende noodzaak om in Syrië tot een politieke oplossing te komen die de éénheid en de soevereiniteit van het Syrische volk bewaart.

In navolging van verschillende Arabische en andere landen uit de regio, waarschuwen wij dat deze aanvallen een ernstig gevaar vormen op escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. We benadrukken de noodzaak van een ondubbelzinnige veroordeling door de Belgische overheid van deze Israëlische agressie. 

Mario Franssen, mouvement intal beweging

take down
the paywall
steun ons nu!