Trefdag Lege Portemonnees neemt activering onder de loep
Armoede, VDAB, Activering, Activeringsbeleid, Arbeidszorg, Hoge werkloosheid, Lege portemonnees, Degressieve werkloosheidsuitkeringen -

Trefdag Lege Portemonnees neemt activering onder de loep

woensdag 31 oktober 2012 21:58
Spread the love

Op initiatief van de Lege Portemonnees *, het Netwerk Tegen Armoede en de Hogent verzamelden afgelopen vrijdag (26 oktober) 180 mensen in Gent. Thema’s: arbeidsmarkt en activering. Werklozen, academici, armoedeverenigingen, begeleiders uit de sociale economie en arbeidsmarktconsulenten deelden hun ervaringen en bevindingen. Een boeiende dag die smaakt naar meer!

Crisis, jobverlies, Ford-Gent: blijven activeren?

Volgens sommigen is over de arbeidsmarkt alles gezegd. Arbeid moet opgeleid, flexibel en goedkoop zijn, werkzoekenden moeten uit hun luie zetel komen en de pensioenleeftijd ligt te laag. Maar wat heeft dat verhaal al opgeleverd in de strijd tegen de werkloosheid?

Terwijl we vandaag vooral focussen op de individuele werkloze, dreigen op dit eigenste moment in en rond Ford-Genk tot 10.000 mensen hun baan te verliezen.

Na 15 jaar activering blijken de activeringsrecepten niet te werken. Wat schieten we op met een jacht op de werklozen, als werkgevers ongestraft hele fabrieken inpakken en exporteren naar het buitenland?

Tijd dus om de vele arbeidsmarktproblemen grondig onder de loep te nemen en na te denken over alternatieven.

Debat over degressieve uitkeringen en interim

Het eerste punt tijdens het afsluitende debat waren de degressieve uitkeringen. Vanaf november verlagen immers de uitkeringen van heel wat langdurig werklozen.

Chris Serroyen (ACV): “Dit is georganiseerde verarming. Ingegeven door een perfide activeringslogica.” Ondertussen beweert de regering dat dit een manier is om mensen aan werk helpen.

Henk Termote (Steunpunt Armoedebestrijding): “Steeds meer uitkeringen komen onder de armoedegrens te liggen. Dat is geen goede manier om mensen aan het werk te helpen.”

Niet alleen daalt het vervangingsinkomen van de werklozen. Ze worden ook gepusht om minder vaste contracten aan te nemen, tegen lagere lonen. Interimwerk is een hedendaags heilig huisje, een opstap naar vast werk.

Volgens Walter Van Trier (UGent) liggen de zaken genuanceerder. “Doorgroeien via interimwerk is vooral een kwestie van hoog- of laaggeschoold. Voor de eersten kan het een opstap zijn. Voor de laatsten is het vaak een valkuil”.

Jean-Marie Debaene (ABVV) voegde hier aan toe: “We moeten vermijden dat mensen die het al moeilijk hebben van de ene begeleiding of interim in de andere sukkelen.”

Ook (zelfs?) Marc De Vos (Itinera Institute) erkent het probleem. “We hebben al dertig jaar aan een stuk in België nooit minder dan 400.000 werklozen gehad. Waar is het oude ideaal van de ‘volledige tewerkstelling’ naartoe?”

8 interactieve workshops

Tijdens acht interactieve workshops kwamen heel wat deelaspecten van de wereld van de arbeidsmarkt aan bod. Een heel divers publiek ging er in discussie met de sprekers. Deze vertelden de ene keer vanuit hun onderzoek en een andere keer vanuit heel praktische ervaringen. Meer dan één combineerde beiden.

Deze mix leidde tot geanimeerde discussies, waar voor een keer een gewone jongere of werkloze het VDAB-personeel of de vakbondssecretaris aan de tand kon voelen.

Het succesnummer van deze eerste trefdag bleek de workshop over de nieuwe W²-trajecten. Vlaanderen wil hier werkzoekenden die erg ver van de arbeidsmarkt staan zowel in welzijn als werk bijstaan. Veel mensen, zeker ook vanuit de armoedeverenigingen, kwamen luisteren en discussiëren.

De workshop over interimwerk mondde dan weer uit in een stevige discussie. FEDERGON, de werkgeversfederatie van de uitzendsector, kwam mee discussiëren en dat gaf wel wat vonken.

Een uitgebreider verslag over de verschillende workshops vind je hier.

Op naar een volgende editie!

Deze eerste editie kwam tot stand zonder grote budgetten en met de hulp van heel wat vrijwilligers. De Lege Portemonnees willen het hier niet laten.

Mensen/organisaties die interesse hebben in het initiatief en volgend jaar ook een rol willen spelen in de organisatie kunnen gemakkelijk contact opnemen via: mail@legeportemonnes.be.

Wie er niet bij kon zijn, kan het verslagboek van de dag bestellen via hetzelfde mailadres. Je mag het (net als alle deelnemers) verwachten in januari.

Ondertussen kan je de Lege Portemonnees blijven volgen via facebook.

Doen!

Op de onze website www.legeportemonnees.be verzamelen je vanaf vandaag jouw verhaal. Vreemde interimcontracten, boze begeleiders, kwaaie buren? Deel jouw ervaringen als werkloze met de wereld en spoor ons aan om actie te ondernemen!

Belangrijk! De Lege Portemonnees staan 100% achter de actie van het Netwerk Tegen Armoede dat naar de Raad van State stapt om de degressieve werkloosheidsuitkeringen aan te klagen. Wie hen wil steunen vindt hier contactgegevens.


* De Lege Portemonnees is een netwerk van individuen en organisaties die niet langer machteloos willen toekijken terwijl armoede en sociale uitsluiting blijft toenemen. Betrokken organisaties: Samenlevingsopbouw Gent, Vorming en Actie voor werklozen – ABVV Oost-Vlaanderen, Surplus- ACV Gent-Eeklo, De Werkwijzer vzw – Eeklo, KAJ Gent en de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw.

take down
the paywall
steun ons nu!