Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Lege Portemonnees
De Lege Portemonnees

Schrijft over:
Voor het recht op werk en inkomen, tegen armoede en uitsluiting

Werkgebied

De problemen van armoede, werkloosheid en inkomensverlies in beeld brengen.

Inleiding Heel wat sociaal-progressieve middenveldorganisaties ervaren dat hun kernopdracht, namelijk de verdediging van de grond- en basisrechten en het emanciperen van burgers, onder zware druk staat. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan, is het feit dat zij zelf steeds meer ...

Over de arbeidsmarkt valt heel wat te vertellen. Tijdens de trefdag deden we dat in 8 workshops over specifieke arbeidsmarktvraagstukken en –problemen. Een publieksmix van experts, professionelen en ervaringsdeskundigen zorgde telkens voor een geanimeerde discussie. Onzeker werk: ti...

Trefdag Lege Portemonnees neemt activering onder de loep

Op initiatief van de Lege Portemonnees *, het Netwerk Tegen Armoede en de Hogent verzamelden afgelopen vrijdag (26 oktober) 180 mensen in Gent. Thema’s: arbeidsmarkt en activering. Werklozen, academici, armoedeverenigingen, begeleiders uit de sociale economie en arbeidsmarktconsulent...

Trefdag “Activering zoals het is…(over)leven op de arbeidsmarkt” – 26 oktober 2012

Op de vooravond van de invoering van de degressieve werkloosheidsuitkeringen organiseert de Lege Portemonnees (*)  i.s.m. het Netwerk tegen Armoede en departement Mens en Welzijn van HoGent een trefdag rond activering. Op deze trefdag nodigen we niet enkel professionelen van het arb...

De Lege Portemonnees zeggen Genoeg!

De Lege Portemonnees is een netwerk van individuen en organisaties die sinds februari 2011 niet langer machteloos wil toekijken terwijl armoede en sociale uitsluiting blijft toenemen. Via maandelijkse bijeenkomsten en diverse acties komen ze op voor waardig werk en een menswaardig in...