Netwerk tegen Armoede steunt vakbondsprotest tegen beperking inschakelingsuitkeringen
Armoede, Werk, Jeugdwerkloosheid, Netwerk tegen Armoede, Belgische vakbonden, Inschakelingsuitkering -

Netwerk tegen Armoede steunt vakbondsprotest tegen beperking inschakelingsuitkeringen

vrijdag 7 maart 2014 15:33
Spread the love

Nu maandag 10 maart voeren de drie vakbonden actie tegen de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkeringen (de vroegere wachtuitkeringen). Het Netwerk tegen Armoede sluit zich aan bij het vakbondsprotest.

In 2012 besliste de federale regering om de inschakelingsuitkering te beperken in de tijd. Na 3 jaar wordt ze koudweg beëindigd. Wie dan nog geen job heeft, verliest zijn uitkering en valt, in het beste geval, terug op een leefloon. Vanaf 1 januari 2015 zullen de eerste mensen hun uitkering beperkt zien in de tijd. Veelal mensen die veel inspanningen gedaan hebben om een job te zoeken, want wie een inschakelingsuitkering krijgt, wordt zeer strikt opgevolgd door de RVA. Na twee negatieve evaluaties volgt al een schorsing van 6 maand. Maar zelfs wie alleen maar positieve evaluaties krijgt, maar bijvoorbeeld van de ene interimjob naar de andere doorverwezen wordt of slechts deeltijds werk vindt (en daardoor te weinig arbeidsdagen opbouwt voor een werkloosheidsuitkering) verliest toch zijn inschakelingsuitkering na 3 jaar. Het is de kortste weg richting armoede.

55.000 mensen dreigen in 2015 slachtoffer te worden van deze maatregel. Onder de slachtoffers vallen niet alleen jongeren die omwille van de crisis moeilijk aan de bak geraken, ook hun ouders of partner zullen het moeten rooien met minder. En niet te vergeten:  mensen die al langer werken op onze arbeidsmarkt maar veelal in precaire jobs (korte, tijdelijke, deeltijdse contracten) en alleenstaande ouders die er alleen voor staan en met de beste wil van de wereld trachten de zorg voor hun kinderen te combineren (met vaak dan deeltijds) werk. Het Netwerk tegen Armoede vindt dit onbegrijpelijk.

De beperking in de tijd zal de jeugdwerkloosheid niet doen afnemen en verschuift het probleem alleen maar naar de ocmw’s. Die zien al een stijgend aantal mensen op hen afkomen voor aanvullende financiële steun (onder andere door de versnelde daling van de werkloosheidsuitkeringen). De druk op onze lokale besturen zal door deze maatregel alleen maar groter worden. Bovendien vrezen wij dat dit de deur open zet naar de beperking in de tijd van andere uitkeringen. Een gevaarlijke evolutie die grote sociale gevolgen kan hebben.

Het Netwerk tegen Armoede verzet zich niet alleen tegen de beperking in de tijd, maar ook tegen de verstrengde toegang. Jongeren moeten een jaar wachten op hun inschakelingsuitkering, maar tijdens die periode wordt hun werkbereidheid al streng geëvalueerd. Pas na 2 positieve evaluaties (na de 7de en de 11de maand van de beroepsinschakelingstijd, de wachttijd) krijgen ze recht op een inschakelingsuitkering. Wie dat niet kan voorleggen, ziet zijn recht uitgesteld tot er wel 2 positieve evaluaties zijn. Jongeren in een kwetsbare maatschappelijke positie, die er alleen voor staan,die een moeizame zoektocht naar werk ondervinden, die minder goed zijn in het vastleggen van afspraken en bijhouden van bewijsmateriaal, die soms tijdens crisismomenten andere zaken aan hun kop hebben dan de zoektocht naar werk, die zullen  sneller, vaker en langer uitgesloten zullen worden van een uitkering. Een uitkering die net voor hen de noodzakelijke stabiliteit kan bieden, om een job te vinden.

Daarom zullen verenigingen waar armen het woord nemen maandag actie voeren samen met de drie vakbonden. De acties vinden plaats in Gent, Mechelen, Turnhout, Genk, Brussel en Antwerpen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!