Selectief lezen

Selectief lezen

vrijdag 31 augustus 2012 13:55
Spread the love

Hoe vaak krijgen we niet te horen dat Europa ons geen keus laat, dat België niet kan ontsnappen aan de Europese aanbevelingen, dat we met vuur spelen door die naast ons neer te leggen.  Dat is dan vooral vanwege hen die de indexering willen ontwrichten, de solidaire loonvorming willen ondergraven en de sociale zekerheid willen ontmantelen. Tot Europa aan hun heilige huisjes raakt. Dan zwijgen ze stilletjes.  Dan vegen ze de Europese aanbevelingen liefst van al onder de mat.

Duikt u even mee onder die mat. Daar ligt sinds enkele maanden een bijzonder interessant rapport van de Europese commissie over de toepassing van de Europese dienstenrichtlijn. Samen met een reeks terechtwijzigingen en aanbevelingen naar België.   En dan niet zozeer, zoals sommigen hadden verhoopt, opdat België zijn non-profitsectoren zou commercialiseren (tenzij een aanbeveling voor de middenstandsvorming) of om essentiële regels ter bescherming van werknemers, gebruikers of samenleving af te bouwen.  Maar met vooral probleemstellingen naar specifieke commerciële sectoren en vrije beroepen: reisagentschappen, beenhouwers, distributie, autorijscholen, incassokantoren, vastgoedmakelaars, accountants, belastingadviseurs, advocaten, architecten,…Wie meer detail wenst: zie http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/report/SWD_2012_148_en.pdf

Dit is te linken aan de regelmatige opmerking van de Europese commissie naar België dat de prijzen in BelgIë hoger liggen dan elders.  Het staat zelfs zo letterlijk in de recente aanbeveling van de Europese commissie naar België in het kader van Europa 2020: “Voor tal van goederen en diensten liggen de prijzen doorgaans hoger dan in andere Lidstaten”.   Die ontwikkeling wordt door de Commissie toegeschreven aan zowel een “zwakke concurrentiedruk” als een “zwak toezichtkader”.  

Betekent dit dan al die beperkende regels voor de bovenvermelde sectoren overboord moeten worden gegooid? Neen. Ook voor deze aanbevelingen geldt dat ze vooralsnog geen verplichtingen zijn. En een aantal van de beperkingen zullen ook wel hun zin hebben. Maar gegeven de nood tot beheersing van de inflatie mogen de Europese aanmaningen ook niet onmiddellijk worden weggewimpeld.  En dat toch zeker niet door zij die van mening zijn dat we slaafs de Europese probleemstellingen en aanmaningen moeten overnemen. 

Chris Serroyen/Alesssandro Grumelli
Studiedienst ACV

take down
the paywall
steun ons nu!