ncdc.noaa.gov
Nieuws, Wereld, Extreme droogte, Amerikaanse droogte -

Historische droogte zet watervoorzieningen VS onder druk

NEW YORK — De historische droogte waar een groot deel van de Verenigde Staten deze zomer mee te kampen hebben, legt nu ook bloot dat er grote nood is aan meer strategisch waterbeheer. De watervoorzieningen staan onder druk.

maandag 13 augustus 2012 12:45
Spread the love

Afgelopen vrijdag zei het Amerikaanse ministerie van landbouw in een verklaring dat de opbrengst uit mais, goed voor bijna 40 procent van de wereldwijde oogst, 17 procent lager zou zijn dan werd verwacht. Dit zal volgend jaar een algehele stijging van de voedselprijzen tot gevolg hebben met zo’n drie tot vier procent.

Van Ayers, een specialist op het vlak van landbouw en plattelandsontwikkeling van de Universiteit van Missouri Extension vertelt dat op 20 jaar tijd in zuidoost Missouri de oppervlakte aan landbouwgrond mét irrigatie meer dan verdrievoudigde. “Deze trend zal niet veranderen”.

Warmterecord

Volgens het julirapport van het Nationaal Klimatologisch Datacentrum (NCDC) heerst er in 55 procent van de VS matige tot extreme droogte en in 33 procent zelfs zware tot extreme droogte. De hoogvlakten, het midwesten en het zuiden zijn het zwaarst getroffen.

De afgelopen maand vestigde de VS een nieuw record met temperaturen van 3,3 graden boven het gemiddelde van de 20ste eeuw.

Begin augustus keurde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor 383 miljoen dollar (311 miljoen euro) aan noodhulp goed voor getroffen veehouders en boeren. Vorige week nog kondigde president Barack Obama nieuwe maatregelen en een aanvullende financiering aan van bijna 30 miljoen dollar (24 miljoen euro) om de door droogte getroffen gebieden te helpen.

Ook lokaal wordt er actie ondernomen. Zo heeft gouverneur Jay Nixon uit Missouri een noodprogramma in het leven geroepen om landbouwers en veehouders van water te voorzien.

Extreem weer

Nochtans is noodhulp slechts een pleister op de veel grotere problemen die de veranderende klimaatpatronen en de extreme weersomstandigheden met zich meebrengen, zo zeggen milieuactivisten.

Gerrit Jöbsis, regionaal directeur van de organisatie American Rivers, spreekt over een “hydro-onlogische cyclus” waarmee hij duidt op de onlogische benadering in het waterbeheer.

De cyclus houdt in dat er paniek ontstaat wanneer er droogte heerst, onvoldoende preventieve maatregelen worden genomen om potentiële tekorten te voorkomen, en eens het terug regent, er wordt teruggekeerd naar het wanbeheer met betrekking tot de watervoorraden tot aan het moment van nieuwe droogte.

“Deze onlogische aanpak is een spiraal van ineffectiviteit die we dringend moeten stoppen” zegt Jöbsis.

Daarbij benadrukt hij het belang van efficiënt watergebruik. “In het zuidoosten van de Verenigde Staten hebben we de beschikbare hoeveelheid water altijd vanzelfsprekend gevonden” zegt hij nog. Maar de afgelopen 40 jaar hebben steden zich uitgebreid en is de bevolking toegenomen waardoor er extra druk op de watervoorziening is ontstaan.

“We verzetten ons meestal tegen de bouw van meer drinkwaterreservoirs tot de gemeenschappen de bestaande voorraden meer efficiënt gaan benutten” zegt Jöbsis’ collega Ben Emanuel.

American Rivers is van mening dat waterefficiëntiemaatregelen zoals een beter grondwaterbeheer en renovatie van bestaande dammen, de noodzaak om nieuwe dammen te bouwen, kan wegnemen.

take down
the paywall
steun ons nu!