In antwoord op duizenden vragen van bezorgde burgers over de fallout in Europa van de Fukushima-kernramp heeft CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Informations Indépendantes sur la Radioactivité) een informatiepakket samengesteld over de risico’s van contaminatie van Jodium-131 in Europa.

Regenwater en Leidingwater
CRIIRAD heeft 8 stalen van regenwater genomen op verschillende plaatsen in Frankrijk. De waarden voor Jodium 131 zijn begrepen tussen 0.24 Bq/l en 4.9 Bq/l. Deze lage waarden brengen geen risico voort voor personen die zich zonder bescherming in de regen bevinden. Daarentegen is het af te raden om regenwater te gebruiken in de voeding vooral bij jonge kinderen. Water afkomstig van ondergrondse opvang of grote stromen zou geen problemen mogen stellen. De situatie bij water uit stilstaande waterpartijen zoals meren moet nader bekeken worden.

Voedsel dat mogelijk risico’s inhoudt.
Twee kategoriën zijn in aanmerking te nemen: bladgroenten zoals sla, spinazie, kool, zuring...(uitgezonderd indien ze in serres groeien); melk en verse kaas, vlees uitgezonderd voor vee dat nog op stal staat. De risico’s zijn zeker klein maar indien men rekening houdt met de mogelijke duur van de contaminatie, met specifieke voedingsgewoonten en de gevoeligheid bij bepaalde groepen van de bevolking, zijn we niet meer op het domein van het ‘te verwaarlozen risico’ en lijkt het goed om risico-gedrag te vermijden: vermijden van gevoelig voedsel gedurende de volgende weken als bazisvoeding. Deze maatregel betreft vooral kinderen, zwangere vrouwen en zogende moeders.

Bladgroenten
Het belang van de contaminatie hangt af van de radioactieve neerslag (in droge en vochtige vorm) maar ook van het vegetatieve stadium van de plant en de beschikbare oppervlakte voor de neerslag. Planten met grote bladeren worden het meest blootgesteld. Rekening houdend met de lucht-contaminatie, overdracht-coëfficiënten van lucht naar aarde en naar regen en van lucht en regen naar planten zou de Jodium-131-straling van enkele becquerel tot enkele tientallen becquerel per kg moeten bedragen.
De radioactieve deeltjes die neerslaan op de bladeren worden snel gemetaboliseerd door de plant en daarom is het wassen van de bladeren niet echt doeltreffend. (Sommige kooktechnieken laten echter toe om een deel van de radioactiviteit te elimineren)

Melk en verse kaas en vlees
Weide-dieren eten over uitgebreide oppervlaktes het gras af en slikken zo de radioactieve stoffen in die opgevangen werd door de vegetatie.Een deel van de contaminatie wordt snel geëlimineert maar een deel zet zich vast in de organen (in functie van de metabolische kenmerken van elke radionucleus) Het radioactieve Jodium concentreert zich in de schildklier van het dier maar wordt ook in de melkklieren vastgezet en overgebracht in de melk. Men vindt het eveneens in het vlees maar wel in kleinere concentratie.
De overdrachtsfaktor van gras naar melk varieert sterk naargelang het gaat om koeienmelk of melk van geiten of schapen. Bij deze laatsten ligt de contaminatie hoger.

Moet ik op mijn voeding letten?
De risico’s zijn heel klein maar indien rekening gehouden wordt met de mogelijke duur van de contaminatie, de bestaande specifieke voedingsgewoontes en de vatbaarheid van bepaalde groepen van de bevolking (kinderen, zwangere vrouwen en zogende moeders) zitten we niet meer in het domein van ‘verwaarloosbare’ risico’s en lijkt het nuttig om risicogedrag te vermijden.
De Euratom-richtlijn 96/29 legt de algemene principes voor stralingsbescherming vast die gelden in Europa. Zij geven aan dat de impact van nucleaire straling als verwaarloosbaar kan beschouwd worden als de stralingsdosis de 10 µSv/jaar niet overschreidt. Boven deze waarde is het aangewezen om maatregelen te nemen om de blootstelling te verminderen. In het geval van de radioactieve neerslag van Fukoshima gaat het vooral om de opname van Jodium-131 te beperken.
De hoeveelheid Jodium-131 vatbaar om een dosis van 10 µSv af te geven varieert sterk in functie van de leeftijd. Jonge kinderen (0-2 jaar) zijn het vatbaarst: de opname van een vijftigtal becquerel Jodium-131 volstaat om een dosis van 10 µSv aan hun organisme af te geven. Indien risicovoeding een orde van grootte van 1 tot 10 Bq/kg bevat is het gemakkelijk mogelijk dat in 2 tot 3 weken de drempel van de 10 µSv/jaar overschreden wordt.
Het is daarentegen gemakkelijk om de blootstelling te beperken door op de bazisvoedig te letten gedurende de volgende maand. Zo kan men melk met ‘lange bewaartijd’ verkiezen boven verse melk, niet teveel verse kaas en bladgroenten eten.

Hoelang zal de contaminatie duren?
Vandaag kan men alleen een minimale duur geven: grote hoeveelheden radioactief materiaal werden door de kerncentrale van Fukushima uitgestoten sinds zaterdag 12 maart. Tot op vandaag gaat de uitstoot verder. Dat betekent dat het aanvoeren van gecontamineerde lucht naar Europa blijft doorgaan met een tijdsverschil voor de verplaatsing van de radioactieve gassen en aérosols over 15 000 km.
De technische rapporten van de uitbater (TEPCO) en van de autoriteiten voor nucleaire veiligheid in Japan (NISA) laten vrezen voor verdere uitstoot over meerdere dagen tot meerdere weken. Indien de operatoren opnieuw moeten overgaan tot het laten ontsnappen van stoom om explosies te voorkomen kan nieuwe massale uitstoot zich voordoen. In Europa is de impact eerder laag en de beschermingsmaatregelen redelijk gemakkelijk uit te voeren. In Japan is het heel wat anders!

Nieuws, Wereld, Fukushima, Debat kernenergie -

Japanse activisten scoren in strijd tegen kernenergie

TOKIO — De golf van protesten tegen kernenergie in Japan, die volgde op de ramp met de kerncentrale in Fukushima vorig jaar, lijkt daadwerkelijk invloed te hebben op het Japanse energiebeleid.

donderdag 9 augustus 2012 16:51
Spread the love

Een voorbeeld van de impact van burgerbewegingen is het besluit op 3 augustus van justitie om, na maandenlang beraad, de aanklachten tegen het energiebedrijf Tepco te accepteren. Tepco was eigenaar van de verwoeste kernreactor in Fukushima.

“Deze stap is belangrijk in onze strijd om Tepco aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid”, zegt Hiromi Ebisuwa, een activist in Fukushima. “Dit is een ongeëvenaarde prestatie voor de burgerbewegingen in Japan.”

Tienduizenden omwonenden van de kerncentrale, inclusief jonge kinderen en zuigelingen, werden gedwongen te vluchten voor de schadelijke straling die vrijkwam bij het ongeluk op 11 maart vorig jaar.

Vanaf juni hebben 1300 inwoners van de prefectuur Fukushima aanklachten ingediend bij de openbare aanklager van het district. Ze hebben 33 mensen, inclusief voormalige bazen van Tepco en het Bureau voor Nucleaire en Industriële Veiligheid, aangewezen als schuldigen aan de crisis. Zij zouden in de kernreactor onvoldoende beveiligd hebben tegen tsunami’s. 

De aanklachten draaien vooral om nalatigheid met doden of gewonden tot gevolg en schending van de milieuwetgeving.

Zomerhitte

Een ander voorbeeld van de antinucleaire stemming in Japan, is de aanklacht die door burgers is ingediend tegen de top van het elektriciteitsbedrijf TEC in de prefectuur Ishikawa. TEC overweegt om de kerncentrale van Shiga aan de noordwestkust, opnieuw in gebruik te nemen.

Aileen Miyoko Smith van Groene Actie, een plaatselijke milieuorganisatie, zegt dat de laatste ontwikkelingen een kritiek punt in het Japanse energiebeleid markeren. “We zien nu de resultaten van onze inspanningen na de ramp in Fukushima. Ze zijn zichtbaar in de politiek en de samenleving.”

De dramatische ramp van vorig jaar heeft ertoe geleid dat alle vijftig commerciële kernreactors in Japan tijdelijk werden stilgelegd. Momenteel gebruikt Japan, ondanks de zomerhitte, minder dan 3 procent van zijn kernenergie. Voor Japan was kernenergie jarenlang spil van de nationale economie.

Toch is de kust nog niet veilig, volgens activisten. In juli besloot de overheid  met als argument energiezekerheid en geldgebrek bij de plaatselijke overheid, twee van de vier reactors bij Oi in West-Japan, weer op te starten.

Japan is de derde economie in de wereld. Het land importeert momenteel 100 procent van zijn olie en kolen. Kernenergie voorziet in 30 procent van de binnenlandse energiebehoefte.

Strengere veiligheidseisen

Het besluit om de kernreactors van Oi weer in gebruik te nemen werd voorafgegaan door maandenlang geruzie tussen de nationale en lokale overheid. Uiteindelijk werd besloten de centrale weer te starten, maar alleen onder strengere veiligheidsmaatregelen en met toezicht van een onafhankelijke autoriteit.

De tegenstanders van kernenergie, die wekelijks protestacties houden, krijgen steun van bekende Japanners, zoals de Nobelprijswinnaar Kenzaburo Oë en de voormalige premier Naoto Kan.

Premier Yoshihiko Noda zegde vorige week toe om de organisatoren van de wekelijks protesten te ontmoeten. Tot voor kort was hij daartoe niet bereid.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!