De discussie rond het DESSO-dossier, of hoe men van een mug een olifant maakt!

De discussie rond het DESSO-dossier, of hoe men van een mug een olifant maakt!

woensdag 8 augustus 2012 16:57
Spread the love

Laat ons het DESSO-dossier herleiden tot zijn ware proporties, zijnde één van de duizenden herstructureringsdossiers waarbij in een goed sociaal overleg een sociaal plan werd onderhandeld waarin tewerkstelling centraal staat. Alle andere mediaheisa die rond dit dossier gemaakt wordt, kunnen wij toeschrijven aan de traditionele komkommertijd en het feit dat onze Belgische atleten beneden de medailleverwachtingen blijven.

Waar het echt over gaat, zijn de gevolgen van de verkoop van de afdeling grastapijt door DESSO aan concurrent DOMO. Blijkbaar zou de exploitatie van de afdeling grastapijt voor DESSO verlieslatend zijn, maar niet voor DOMO.

Wat de critici in dit dossier vergeten, is het feit dat het de werkgever DESSO is die aanvankelijk 79 arbeiders wou ontslaan! En dat het dankzij de vakbonden is dat, na sociaal overleg, er uiteindelijk niemand zijn of haar job zou verliezen. Als ACV-CSC METEA vatten wij elke onderhandeling rond herstructurering aan met de bedoeling zoveel mogelijk jobs te redden.

Wat critici in dit dossier vergeten, is het feit dat er nooit sprake is geweest van riante ontslagvergoedingen, maar enkel over mutatiepremies en compensaties bij loonverlies. Het is de werkgever DESSO zelf die nu de mutatiepremie verdubbelt van 6.000 euro naar 12.000 euro en niet de vakbonden. En de reden is zeker niet te zoeken in de beloning van jarenlange trouw van de werknemers maar eerder om de verkoop van de afdeling grastapijt te doen lukken om de winsten zo te verhogen.

Wat critici in dit dossier vergeten, is het feit dat wij nog steeds in een democratisch land leven waar ook de individuele arbeider of arbeidster het recht heeft om een door de vakbonden onderhandeld sociaal plan goed of af te keuren. Misschien hadden zij liever een systeem waar de man of vrouw op de vloer moet slikken wat de heren vanuit hun ivoren toren opleggen?

Gelukkig zijn onze arbeiders en arbeidsters mondiger geworden, wat mede aan de basis ligt van onze economische welvaart. De critici zijn wel blind voor het feit dat diegenen die het plan afkeuren hiervoor misschien wel een grondige reden hebben en niet enkel uit zijn op “profiteren van ons sociaal systeem”. Het feit dat de woordvoerder van de werkgeversorganisatie Fedustria geen enkele kans laat passeren om aan het grote publiek kenbaar te maken dat de textielsector het enorm slecht doet en vrijwel geen toekomst heeft binnen België, breekt ons hier misschien zuur op! Kunt u het de werknemers dan kwalijk nemen dat zij hun eigen toekomst en die van hun gezin eerder zien in een andere sector, waar werkgevers wel nog in geloven?

Wat critici in dit dossier vergeten, is het feit dat ondanks het afkeuren van het sociaal plan door een nipte meerderheid, wij als vakbonden het sociaal plan dat gericht is op behoud van tewerkstelling blijven verdedigen en geen overleg opstarten over ontslagpremies. Blijkbaar misbruikt men dit dossier om al de frustraties rond ontslagvergoedingen, vervroegde brugpensioenen, gouden handdrukken en dergelijke nog eens op een hoopje te smijten en in de media te gooien. Ja, zelfs het ontslagrecht wordt opnieuw ter discussie gesteld. Een mooi voorbeeld dus van een discussie naast de kwestie.

Laat ons dus dit nutteloze debat maar vlug afsluiten en onze regionale onderhandelaars in alle rust hun werk laten doen, zodat op de Olympische spelen van 2016 in Rio onze hockeyploegen olympisch goud kunnen behalen op een Belgisch grastapijt van DOMO, gemaakt door werknemers van DESSO!

Jan Callaert, Algemeen Secretaris ACV-CSC METEA

+++++++++++++
acv-csc-metea.acv-online.be/actua/detail/desso.asp

take down
the paywall
steun ons nu!