Nieuws, Wereld -

Amerikaan zoekt betaalbare huurwoning

ATLANTA — Hoewel duizenden Amerikaanse gezinnen dakloos zijn door een tekort aan betaalbare woningen, staan miljoenen wooneenheden in de VS gewoon leeg. Grote steden als New York en Chicago proberen nu van leegstaande appartementen huurflats te maken.

woensdag 8 augustus 2012 11:50
Spread the love

De economische crisis en het instorten van de Amerikaanse huizenmarkt hebben heel wat mensen met een laag inkomen in de problemen gebracht. Veel gezinnen wiens huis in beslag werd genomen, zijn op de huurmarkt beland. Vooral aan betaalbare woningen is er nu een groot tekort, aldus de National Low-Income Housing Coalition (NLIHC)

“In 2010 telden de VS bijna tien miljoen gezinnen met een zeer laag inkomen, terwijl er voor hen slechts drie miljoen huurwoningen betaalbaar en beschikbaar waren”, schrijft de organisatie in een recent rapport.

Naar schatting 14 procent van alle wooneenheden in de VS stonden leeg eind juni 2012, berekende het Amerikaanse Censusbureau. Hierin zitten ook huurhuizen, eengezinswoningen, vakantiehuizen en eenheden die om allerhande redenen van de markt werden gehaald.

Sallie Mae

Niet alleen Chicago en New York zijn met programma’s gestart om leegstaande appartementen op de huurmarkt te brengen. Ook het Federal Housing Finance Agency (FHFA) zal van leegstaande eengezinswoningen die momenteel eigendom zijn van het overheidsbedrijf Sallie Mae huurwoningen maken.

De NLIHC vroeg het FHFA op voorhand om enkele eenheden apart te houden voor gezinnen met een laag inkomen, maar dat lijkt niet gebeurd. Ook ziet de NLIHC geen nationale trend om betaalbare huurwoningen beschikbaar te maken, aldus woordvoerder Amy Clark.

Chicago

In Chicago ontdekte de organisatie Community Investment Corporation (CIC) dat volledige flatgebouwen in beslag genomen werden en nu leegstaan. Ze vermoedt dat het om een soort fraude gaat. De CIC telde 260 flatgebouwen in dit geval.

De CIC en de stad Chicago werkten in 2009 met de staat Illinois aan een wet die het mogelijk maakt om van een flatgebouw, dat wettelijk te boek staat als verschillende appartementen met verschillende eigenaars, opnieuw één gebouw te maken. Vervolgens zoek de CIC projectontwikkelaars die bereid zijn het gebouw te verbouwen tot huurwoningen.

Markowski erkent dat geen enkele van de eenheden die ze maken voorbehouden zijn aan gezinnen met een laag inkomen. Maar hij wijst erop dat hierdoor meer huurwoningen in de stad beschikbaar worden. Dit kan wat druk wegnemen van de lageinkomensgezinnen om te concurreren met middenklassegezinnen voor betaalbare wooneenheden in Chicago.

New York

In New York is het stadsbestuur intussen met een eigen pilootproject gestart, het Housing Asset Renewal Program (HARP), dat 20 miljoen dollar investeert om vervallen of leegstaande gebouwen te verbouwen tot betaalbare woningen voor middenklassegezinnen.

Maar het programma komt traag van de grond. Volgens een rapport in The Architect’s Newspaper bleek in het eerste jaar geen enkele projectontwikkelaar geïnteresseerd in de fondsen van de stad.

In maart 2011 maakte New York bekend dat er 26 vervallen appartementen op Lefferts Avenue in Brooklyn verbouwd zullen worden tot 46 huurwoningen. Ook deze eenheden zijn betaalbaar voor de middenklasse, maar niet voor gezinnen met een laag inkomen.

take down
the paywall
steun ons nu!