Uruguay eerste land dat de ILO-conventie rond huishoudpersoneel ratificeert
ILO-conventies, IAO, IAO-conventies, Huishoudpersoneel, VN Arbeidsrechten Conventie -

Uruguay eerste land dat de ILO-conventie rond huishoudpersoneel ratificeert

woensdag 9 mei 2012 17:01
Spread the love

Het huis van afgevaardigden van Uruguay keurde op 26 april 2012 Conventie nr. 189 (C189) van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over huishoudpersoneel goed. De ratificatie zal een aanzienlijke impact hebben op de rechten van huishoudpersoneel in Uruguay en wereldwijd. De conventie wordt namelijk van kracht wanneer twee landen het hebben geratificeerd. Met andere woorden: we komen dichter bij het van kracht worden van C 189 als een internationaal instrument.

De IAO Conventie nr. 189 erkent huishoudelijk werk als eender ander werk en zorgt ervoor dat huishoudpersoneel behandeld wordt zoals alle andere werknemer onder de arbeidswetgeving. Landen die de conventie ratificeren engageren zich dus om de rechten van huishoudpersoneel te garanderen.

Zo moeten ze bv. het recht van huishoudpersoneel erkennen om zich te organiseren in een vakbond en op die manier gezamenlijk hun belangen te verdedigen. Daarnaast beschermt de conventie het recht van werknemers op een minimumloon in landen waar een dergelijk loon bestaat. Verder garandeert de conventie het huishoudpersoneel een maandelijkse betaling en de toegang tot sociale zekerheid, inclusief in het geval van moederschap. Tenslotte geeft het huishoudpersoneel een vrije dag per week en regelt hun werktijden en verlofdagen.

Met deze ratificatie biedt Uruguay niet alleen rechten en betere arbeidsbescherming aan ongeveer 120.000 werkernemers op zijn grondgebied. Maar Uruguay toont zich alweer als een voorvechter op het internationale niveau van de rechten van een onzichtbare groep werknemers die vaak het slachtoffer zijn van uitbuiting. De vraag is nu welk ander land Uruguay vervoegt in zijn moedige houding binnen het internationale arbeidssysteem. De Filippijnen en Italië worden vaak genoemd als grote kanshebbers. Van zodra één een van deze de conventie ook daadwerkelijk ratificeert wordt deze van kracht. En ondertussen blijven we natuurlijk wachten op België.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!