Nieuws, Wereld, Economie, België, Werkloosheid, IAO, Jeugdwerkloosheid, Besparingsbeleid, NEET-jongeren -

IAO-rapport: 75 miljoen jongeren wereldwijd werkloos

Volgens een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zijn wereldwijd zowat 75 miljoen jongeren werkloos. Dat zijn maar liefst 4 miljoen werkloze jongeren meer sinds het begin van de crisis in 2007. Wereldwijd zit 12,7 procent van de jongeren zonder werk. Voor ontwikkelde economieën loopt dit zelfs op tot 18 procent. Voorlopig ziet de IAO de situatie niet snel veranderen.

woensdag 30 mei 2012 18:00
Spread the love

Sinds het begin van de economische crisis zagen werkloze jongeren hun kans op een job aanzienlijk verminderen. In 2011 was 12,6 procent van de jongeren werkloos. In 2012 kan dit nog oplopen tot 12,7 procent. Dit wil zeggen dat er sinds 2007 ongeveer 4 miljoen werkloze jongeren bij kwamen. Vooral in Europa, Latijns-Amerika en Azië werden grote stijgingen opgemeten, maar overal ter wereld blijft jeugdwerkloosheid een pijnpunt.

Ontmoedigd

Volgens het rapport zou het aantal jeugdwerklozen nog hoger liggen als er rekening wordt gehouden met de jongeren die hun zoektocht naar werk al opgaven of beslisten wat langer te studeren. Als deze wel opgenomen zouden worden, komen we uit op 13,6 procent werkloze jongeren in 2011. 

De IAO spreekt in haar rapport van een ‘verloren generatie’ en heeft het niet enkel over de directe gevolgen van jeugdwerkloosheid, maar ook over de gevolgen op de werkloze jongeren zelf. Omdat heel wat jongeren langer werkloos blijven, lopen ze de kans dat hun zoektocht naar werk in de toekomst nog moeilijker zal verlopen.

De lange periodes van werkloosheid zorgen er immers voor dat ze hun vaardigheden gedeeltelijk verliezen. Bovendien doen ze in tijden van werkloosheid nauwelijks ervaring op.

NEET-jongeren

De IAO maakt zich vooral zorgen over NEET-jongeren (NEET: jongeren die noch werken, noch studeren). Sinds de start van de crisis steeg het aantal NEET-jongeren in de Europese Unie van 10,9 procent tot 12,8 procent.  

De VN-organisatie uit Genève vindt dat er dringend maatregelen moeten komen om de werkloosheid onder jongeren terug te dringen. Zo wil ze werkgevers stimuleren en belonen voor het aanwerven van jongeren en vindt ze goede opleidingen essentieel voor een stevige basis. Ook wil ze de kwaliteit van de jobs verbeteren en kwaliteitsvolle trainingen aanbieden om ontmoedigde jongeren terug op het ‘rechte pad’ te brengen.

De IAO waarschuwt voorts voor het huidige Europees beleid dat ernstige besparingsmaatregelingen oplegt. Volgens de organisatie kan de situatie enkel veranderen indien er geïnvesteerd wordt in het aanzwengelen van de arbeidsmarkt. Besparingen zouden funest zijn en de situatie nog laten verslechteren tot minstens 2016.

take down
the paywall
steun ons nu!