Opinie, Nieuws, Wereld, Economie, Opinie, IAO - David Vanbellinghen

Zwarte dag voor de wereld en de IAO – Werkgevers blazen discussie over ernstige schendingen werknemersrechten op

De Commissie van de Normen waakt sinds 1926 over de toepassing van de internationale conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO, een agentschap van de VN). Tijdens de jaarlijkse arbeidsconferentie in Genève discussiëren regeringen, werkgevers en werknemers in de schoot van deze commissie over ernstige schendingen van werknemersrechten.

dinsdag 5 juni 2012 17:14
Spread the love

‘De gevallen’, zoals dat heet in het IAO-jargon. In de meer dan 80 jaar van haar bestaan is het nooit gebeurd dat er binnen de Commissie van de Normen, zeg maar de arbeidsrechtbank van de wereld,  geen akkoord kon gevonden worden over de lijst met schendingen van werknemersrechten waarover zou gediscussieerd worden. Gisterenavond gebeurde dit voor de eerste keer: de werkgeversgroep blies het overleg op. Een zeer trieste primeur die de fundamentele rechten van werknemers overal ter wereld op het spel zet.

De lijst van gevallen die besproken wordt,  is gebaseerd op het rapport van de commissie van de experten van de IAO. In hun rapport beschrijven en becommentariëren deze onafhankelijke  experten de situatie van werknemersrechten in landen zoals Colombia, Egypte, Birma, Griekenland,… Deze experten zijn juristen met grote internationale faam. Ze werken op basis van informatie die aangeleverd wordt door de regeringen, de werkgevers en de werknemers.

De commissie van experten publiceert jaarlijks ook de ‘Etude ensemble’, een studie die een juridische en praktijkevaluatie bevat van IAO-conventies. Dit jaar ging de ‘Etude ensemble’ over de 8 fundamentele conventies van de IAO rond sociale rechtvaardigheid. In deze  studie bevestigden de experten hun analyse over de relatie tussen het stakingsrecht en de toepassing van conventie 87 over vakbondsvrijheid en  collectief overleg.

Dit tot zeer groot ongenoegen van de werkgeversgroep in de commissie van de normen. Uit onvrede met het initiatief én het recht van de experten om een interpretatie van het stakingsrecht te geven en uit onvrede  met de inhoud van deze interpretatie, namen de werkgeversvertegenwoordigers de werking van de  Commissie van de Normen in gijzeling. De werkgeversgroep eiste dat de werknemersgroep afstand zou nemen van het rapport van de experten. En zich op die manier zou aansluiten bij de kritiek van de werkgevers op het rapport van de experten.

Enkel als de werknemers de eenzijdige eis van de werkgeversgroep zouden volgen, wilden de werkgevers praten over de samenstelling van een lijst van schendingen van werknemersrechten waarover dan verder zou gediscussieerd worden binnen de Commissie van de Normen. Nog volgens de werkgevers mocht die lijst echter geen gevallen bevatten die te maken hadden met inbreuken op het stakingsrecht.

Deze gijzelneming was onaanvaardbaar voor de werknemersgroep in de Commissie van de Normen. Het komt niet toe aan de werkgevers, noch aan de werknemers  om dergelijk voorbehoud te maken bij het werk van de experten. Ook heel wat leden van de regeringsgroep bevestigen dit standpunt. De onbegrijpelijke houding van de werkgevers leidde tot een echte impasse binnen de Commissie van de Normen. Gisteravond werd een point of no return bereikt toen de werkgeversgroep andermaal vasthield aan dit totaal irrationele standpunt.

Op deze manier gijzelen de werkgevers alle slachtoffers van schendingen van werknemersrechten. Deze sabotage van de IAO controlemechanismen door de werkgeversgroep zet werknemersrechten overal ter wereld op het spel.  De werkgevers dragen de zware en volledige verantwoordelijkheid voor deze onaanvaardbare situatie.

De werknemersgroep binnen de Commissie van de Normen kan niet aanvaarden dat de geloofwaardigheid en de autoriteit van de IAO in het gedrang worden gebracht door dergelijk onverantwoord gedrag van de werkgevers. De werknemers zullen met nog meer overtuiging en vastberadenheid hun fundamentele rechten verdedigen. Het rapport van het Internationaal Vakverbond (IVV) over werknemersrechten dat morgen verschijnt zal andermaal bevestigen dat dit meer dan ooit nodig is.

take down
the paywall
steun ons nu!