Twee weken geleden liep Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 2011 af. Meer dan 40.000 Antwerpenaren namen deel aan een onvergetelijk slotfeest.
Samenleving, Antwerpen, Jongeren, Lokaal, Antwerpen, Kinder- en Jongerentelefoon, Antwerpen europese jongerenhoofdstad -

Antwerpen krijgt titel ‘ambassadeur van het luisteren’

ANTWERPEN – Om de twee jaar reikt de Kinder- en jongerentelefoon de titel van ‘Ambassadeur van het luisteren’ uit aan een overheid die zich volledig achter het belang van luisteren naar kinderen en jongeren schaart en zich actief inspant om dit belang te promoten onder haar inwoners. Uit de zeven genomineerden voor 2011 kwam Antwerpen als sterkste kandidaat uit de bus.

donderdag 15 december 2011 14:25
Spread the love

Dat Antwerpen de titel in de wacht zou slepen, lag voor de hand. De stad was een jaar lang Jongerenhoofdstad van Europa en had dus extra financiële middelen vrijgemaakt om allerlei activiteiten met jongeren op te zetten.

Jongerenambassadeurs

Zodoende werd de stempel van jongeren en kinderen op het stedelijk beleid een jaar lang opvallend zichtbaar. Ook op het vlak van inspraak werd geloofwaardigheid gecreëerd. Het succes was in grote mate te danken aan de keuze om jongeren consequent bij de hele organisatie te betrekken.

Zo waren de 16 jongerenambassadeurs de enthousiaste denkers en doeners. Geen enkele activiteit gebeurde zonder hun fiat en sturing. De vertegenwoordigers van de jeugdraad in de raad van bestuur waren de geëngageerde waakhonden.

Het speciaal opgerichte jongerencommunicatiebureau ‘Generatie A’ heeft de hele promotiecampagne bedacht én uitgevoerd. Daarnaast stonden 310 jonge vrijwilligers klaar op de evenementen en dienden meer dan 100 jongeren zelf een project in.

Jeugdparagraaf

De stad Antwerpen heeft al een lange weg afgelegd inzake inspraak voor kinderen en jongeren. De jeugdparagraaf, waarbij de stad verplicht haar jonge inwoners te bevragen bij de heraanleg van het openbaar domein, is bijvoorbeeld een Antwerps product. Ondertussen wordt dit inspraakinstrument in heel wat steden en gemeentes overgenomen.

Andere gevestigde inspraakorganen zijn de stedelijke jeugdraad en de lokale jeugdraden per district. Antwerpen wil haar titel van luisterambassadeur de komende twee jaar extra kracht bij zetten met bijkomende inspraakinitiatieven. De titel ‘Ambassadeur van het luisteren’ betekent in ieder geval een stimulans om op de ingeslagen weg voort te gaan. Het ambassadeurschap start op 1 januari 2012 en loopt tot 31 december 2013.

Jan Fabre

Naast het toekennen van de tweejaarlijkse titel kreeg de stad een kunstwerk van Jan Fabre cadeau: ‘Luisteren is een kunst’. De erkenning is een mooie afsluiter toch voor de Europese Jongerenhoofdstad 2011 waarin kinderen en jongeren meer dan ooit centraal stonden.

take down
the paywall
steun ons nu!