Verslag, Nieuws, België, Gevangenis Antwerpen -

Dak van griffie in gevangenis Antwerpen ingestort

Dinsdagavond rond een uur of acht stortte het ‘vals plafond’ van de griffie in de gevangenis van Antwerpen in. De oorzaak blijkt een verstopping van de afvoerpijp. Verschillende computers werden beschadigd. Extra personeelsleden van de technische dienst werden opgetrommeld. Onder leiding van de gevangenisdirectie werd tot diep in de nacht met man en macht gewerkt om het lokaal op te ruimen.

zaterdag 16 juli 2011 11:55
Spread the love

“De stank was ondraaglijk. Het dak lag blijkbaar vol duivenstront en dat was allemaal naar beneden gekomen. De meeste dossiers bleven gelukkig gespaard, maar enkele dossiers lagen nog op tafel. Die zwommen letterlijk in een plas water. Ook werden alle computers beschadigd”, zegt een penitentiair bewaker.

“Diezelfde dag waren er nog een pak transfers van gevangenen naar het justitiepaleis. Dat wil zeggen dat een gevangene naar de Raadkamer wordt gebracht, wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter of moet verschijnen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Het is nu een groot vraagteken of er geen informatie is verloren gegaan. Zo kan een aanhoudingsmandaat over het hoofd zijn gezien. Momenteel moeten we ook voor elke gevangene bellen naar Brussel omdat we nog steeds geen nieuwe computer hebben gekregen”, aldus de penitentiair bewaker.

Balletje trappen

Volgens de cipier komt het allemaal door het balletjes trappen van de gedetineerden tijdens de wandeling. “Onlangs heeft FOD Justitie voetballen aangekocht. De gevangenen dreigden namelijk met een opstand wanneer ze bij mooi weer niet langer op de wandeling mogen blijven en mogen voetballen. Die ballen komen regelmatig op dat plat dak boven het griffielokaal terecht en kunnen daar niet worden afgehaald. Doordat die ballen de dakgoot hebben verstopt kon het regenwater niet meer weg.”

Smurrie

”Het klopt dat dinsdagavond het dak is ingestort ten gevolge van wateroverlast. Er is een gebrek aan spuwmonden waardoor het teveel aan water op het dak bleef liggen en het dak bezweken is onder het gewicht. Het lokaal zat onder de smurrie. Er zijn inderdaad verschillende computers vernietigd”, bevestigt Laurent Sempot, woordvoerder van het gevangeniswezen. Dat voetballen de afvoerpijp verstopten, wou justitie niet bevestigen.

“De griffie is ondertussen voor een deel in andere lokalen ondergebracht. Gezien wij back-ups maken van de computerbestanden  is er vrijwel geen computerinformatie verloren gegaan. De meeste dossiers worden bijgehouden in kartonnen dozen. Indien die beschadigd zijn kunnen die vrij gemakkelijk worden vervangen. De toestand is ondertussen grotendeels onder controle. Bijna alle gegevens staan ook op de centrale server in Brussel”, verduidelijkt Laurent Sempot.

Renovatie pas in oktober

Woordvoerder Johan Vanderborght van de Regie der Gebouwen bevestigt wel het ballenprobleem. “Een bal heeft als een prop de regenafvoerpijp van dit plat dak verstopt. Daar de dakrand hoger is dan de muurslabben liep het water niet over de dakrand maar via de muur  naar binnen. Dit zorgde voor waterschade bij de griffie.”

“Wij hebben nu beslist om dit bouwdeel te renoveren. De renovatiewerken zullen eind september of begin oktober starten. De Regie der Gebouwen zal een nieuw verlaagd plafond plaatsen. Er zullen ook twee spuwmonden worden geplaatst zodat een dergelijke waterinfiltratie in de toekomst uitgesloten wordt.”

De penitentiair beambte wilde nog kwijt dat ze het zeer jammer vindt dat dergelijke zaken niet door de media worden opgepikt. “Het is geen groot drama, maar die dagelijkse incidenten maken het werk echt onmogelijk. Veel collega’s vragen zich af of de griffie in verschillende lokalen een haalbare kaart is. Dat de renovatiewerken pas in oktober zullen starten wisten we nog niet. Maar ik denk niet dat wij dit zullen aanvaarden. Antwerpen is met meer dan 750 gevangenen op een capaciteit van 450 een echte tijdbom. Nu nog een onwerkbare griffie is de druppel.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!