Nieuws, Wereld, Afrika, Samenleving, Onderwijs -

Steeds meer kinderen naar school in Afrika ten zuiden van Sahara

Investeringen in onderwijs in Afrika ten zuiden van de Sahara, brengen op. Meer kinderen dan ooit gaan momenteel naar school, zo blijkt uit een rapport van de Unesco.

donderdag 19 mei 2011 12:22
Spread the love

Veel landen kunnen nog niet het kwaliteitsonderwijs bieden waar de Verenigde Naties naar streven.

Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal kinderen op basisscholen in Afrika met 48 procent van 87 miljoen tot 129 miljoen. Het aantal inschrijvingen in het middelbaar onderwijs nam met 65 procent toe, van 22 miljoen tot 36 miljoen leerlingen, en het aantal studenten in het hoger onderwijs steeg met 80 procent (van 2,5 miljoen naar 4,5 miljoen).

Volgens Hendrik van der Pol, directeur van het Instituut voor Statistiek van de Unesco in Montréal, is sprake van “geweldige groei” in de afgelopen tien jaar. Hij presenteerde de cijfers tijdens een vergadering van de Unesco in Parijs, die vandaag afgesloten wordt.

Ondanks het feit dat de totale uitgaven voor onderwijs sinds 2000 met 6 procent per jaar groeiden, kunnen veel landen in de regio nog niet het kwaliteitsonderwijs bieden waar de Verenigde Naties (VN) naar streven, staat in het rapport Financing Education in sub-Saharan Africa.

Voor het rapport werden de onderwijsuitgaven in 45 Afrikaanse landen doorgelicht. Ook bevat het verschillende soorten cijfers, van het aantal leerlingen op scholen tot de salarissen van docenten.

Burundi en Mozambique

Twee landen, Burundi en Mozambique, vallen op om hun investeringen in het onderwijs. In beide landen stegen de uitgaven voor onderwijs sinds 2000 jaarlijks gemiddeld met 12 procent.

Sinds 1999 is het aantal kinderen op basisscholen verdrievoudigd in Burundi. De uitgaven voor openbaar onderwijs stegen in Burundi van 3,2 procent tot 8,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De uitgaven voor basisonderwijs werden verdubbeld en in 2005 werd het schoolgeld voor het basisonderwijs afgeschaft.

Het gevolg was dat het aantal kinderen dat in Burundi niet naar de basisschool gaat, afnam van 723.000 in 1999 tot 10.000 in 2009.

Niet met ontwikkelingshulp

Van de 26 landen die gegevens beschikbaar stelden, bleek slechts één land – de Centraal Afrikaanse Republiek – sinds 2000 bezuinigd te hebben op de onderwijsuitgaven.

Van der Pol wijst erop dat veel landen de vooruitgang geboekt hebben met eigen geld, en niet met geld voor ontwikkelingshulp. Hoewel de officiële ontwikkelingshulp (ODA) verdubbelde tussen 2000 en 2010, droeg die maar voor 6 procent bij aan de totale uitgaven voor onderwijs, staat in het rapport.

take down
the paywall
steun ons nu!