Wereld, Economie, Samenleving, Ratingsagentschappen, Rommelkredieten, PIGS-landen -

Ratingagentschappen kunnen u schaden

De private ratingagentschappen S&P, Fitch en Moody’s beleven gouden tijden. Elke dag staan ze op de voorpagina, en hele nieuwsitems worden opgehangen aan hun oordelen over staten en bedrijven. Kunnen we deze financiële terroristen niet beter vervolgen, of in Guantanamo steken? Een bijdrage van Frank Roels.

donderdag 21 april 2011 12:49
Spread the love

Eerst hadden ze de P.I.G.S. landen (Portugal, Italië, Griekenland en Spanje) in het vizier (symbolisch letterwoord trouwens), nu zelfs de VS, nochtans de ‘masters of the world’.

Wie gelooft die mensen nog?

Hopelijk zijn de burgers niet vergeten dat dezelfde experts de beste punten hadden gegeven, namelijk AAA, aan de rommelhypotheken (subprime derivatives) die aan de basis liggen van de krediet- en bankencrisis van 2008. Evenmin waarschuwden ze voor de Aziatische muntcrisis, en ook niet voor de beurscrash van de internetbedrijven, de dotcomcrisis, het failliet van Lehman Brothers of van de IJslandse banken. Hoe onbetrouwbaar kan men zijn.

Om hun slechte naam bij te werken, werden de agentschappen daarna heel streng. Niet voor de risicovolle beleggingsproducten echter, maar voor de nationale staten die de banken hadden gered en vervolgens de economische crisis trachtten af te remmen.

De ideologie achter de letters

De ratings zouden de waarschijnlijkheid meten dat schulden niet zullen afbetaald worden. Maar een probabiliteit p wordt wetenschappelijk uitgedrukt als een fractie van het getal 1 of als procent, niet met de letters AAB, BBB enz.

Die berekeningen zouden dan ook openbaar en controleerbaar moeten zijn. Zelf zeggen ze: wij geven geen beleggingsadvies. Zo schuiven ze de verantwoordelijkheid af.

De ratings hebben een belangrijke ideologische betekenis: het gaat alleen om centen. Hoge ratings gaan meestal gepaard met het schrappen van werkgelegenheid. Telkens als een rating verandert, vliegen op enkele minuten de miljarden door de beurzen, en wordt er dus grof geld verdiend.

Wie betaalt voor die beurswinsten?

Als het om staatsobligaties gaat: de staatskassen, dus de belastingbetalers. De winsten verdwijnen naar de belastingsparadijzen Liechtenstein, Guernsay, Isle of Man, Hong-Kong en Luxemburg, die als heel kredietwaardig worden opgelijst door de agenstschappen.

Paul De Grauwe heeft al begin 2009 gewaarschuwd voor hun kwalijke rol. Hij stelt voor verplicht toe te voegen, in navolging van de tabaksprodukten: “Waarschuwing: rating agencies kunnen u schadenhttp://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/intecon/Degrauwe/default.htm

Opnieuw op 3 juli 2011: http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1287200/2011/07/03/De-buitensporige-macht-van-de-ratingbureaus.dhtml

Kunnen we de ratingagentschappen niet vervolgen voor de miljarden verliezen op de begrotingen en voor ondermijning van onze welvaart? Als financiële terroristen horen hun bestuurders thuis in Guantanamo en Abu Graib.

Zie al eerder: https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/12/griekse-kredietcrisis-fitch-de-baas https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/12/28/einde-van-de-euro-oorlog-van-de-markten-tegen-de-mensen

take down
the paywall
steun ons nu!