Nieuws, Samenleving, Jongeren, Lokaal, Stampmedia, Europa, Antwerpen, Kansarmoede, Beleidsmakers, Betonne Jeugd, Recht-Op, JES Antwerpen, VER-kijker -

Jongeren in armoede zeggen waar het op staat

Voor één keer mochten de jongeren van Betonne Jeugd, Recht-Op-Jeugd en JES Antwerpen drie dagen weg blijven van school. Van 4 tot 6 april trokken ze namelijk op missie naar Brussel en vervolgens naar Straatsburg. Doel? Zich laten horen aan beleidsmakers.

woensdag 13 april 2011 19:25
Spread the love

Met een op voorhand opgesteld document klopte het jong geweld aan bij onder anderen Vlaams viceminister-president, Ingrid Lieten (SP.A), Antwerps schepen van Jeugd, Leen Verbist (SP.A), en Europarlementslid Dirk Sterckx (Open VLD). Deze kans dankten ze aan Kathleen Van Brempt (SP.A), die zelf tijd vrijmaakte voor een apero-moment.

Vurige discussie

De eerste stop vond plaats in het Brussels VDAB-gebouw, waar gedelegeerd bestuurder Fons Leroy de gasten verwelkomde. Daar drukten de toen nog wat onzekere jongeren hem met de neus op de feiten.

Het bleek confronterend te zijn om te horen welke tekorten de VDAB en zijn medewerkers werden aangewreven. Leroy liet zich niet doen, maar ook de jonge mannen beten van zich af.

Eens in Straatsburg stond een visite aan het European Youth Centre (EYC) op het programma. De jongeren kregen er uitleg over wat zich daar afspeelt. Aangezien de drie jongerengroepen uit Antwerpen afkomstig zijn, ontstond er commotie toen Muriel Julien van het EYC toegaf dat ze niet eens wist dat Antwerpen dit jaar de titel draagt van Europese Jongerenhoofdstad.

Gelukkig kwamen Karel De Gucht (Open VLD), Leen Verbist en Dirk Sterckx aandachtig luisteren naar de situatie waarin kansarmen zich  bevinden.

Aangename kennismaking met Europa

Nadat Europa wat kennis verwierf over de thema’s wonen, werkgelegenheid en vrije tijd bij kansarmen, was het de beurt aan de jongeren om wat te leren over Europa.

Waar kan dat beter dan in het Europarlement in Straatsburg? Grote ogen werden getrokken toen de plenaire zaal zijn geheimen onthulde. Bovendien kregen de jongeren de mogelijkheid in het hoofdkwartier een spannend debat bij te wonen.

Nadat ze een heleboel foto’s hadden genomen, bracht buschauffeur Walter allen veilig terug naar Antwerpen. Voldaan dat ze hun zegje konden doen, hopen de jongelui nu dat er effectieve maatregelen worden getroffen tegen kansarmoede.

Ze waren unaniem: “Het is makkelijk kansarmen te kraken, maar het is moeilijk ze weer op te trekken.”

© 2011 – VER-kijker – Alexandra Gjurova

take down
the paywall
steun ons nu!