Nieuws, Samenleving, Lokaal, Antwerpen -

Vrijwilligersmarkt in de Elisabethzaal

maandag 28 februari 2011 17:43
Spread the love

Antwerpen — Op  zondag 27 februari stelden een honderdtal verenigingen hun werking en vrijwilligersvacatures voor op de vrijwilligers markt in de Elisabethzaal te Antwerpen.

Er was een ruime keuze uit de klassieke vrijwilligersjobs zoals ziekenzorg, speelpleinbegeleiding, buitenlandse uitwisselings- projecten, taalcursussen  en dergelijke. 

Het publiek werd verwelkomd door schepen Leen Verbist en stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen.

In het babbelsalon vertelden vrijwilligers over hun ervaringen en de ‘hakims of comedy’ zorgden voor dehumoristische noot.

De stands varieerden van low profile info over de werking van de organisatie tot de wat meer uitbundige interactieve toestanden waar men aan de hand van simulaties het nut van deze of gene vrijwilligersjob kon ervaren.

Wat opviel was dat er nogal wat parallellen waren met de reguliere jobmarkt, waar vacatures niet of slechts moeizaam ingevuld raken. Deels valt dit te verklaren omdat sommige vrijwilligersjobs minder voor de handliggend zijn.

Ook opvallend dat in bepaalde sectoren er maar een héél dunne lijn is tussen vrijwillig en betaald werk. Kan men bepaalde organisaties niet van plat opportunisme beschuldigden als er misbruik gemaakt wordt van vrijwilligers?

Het is alleszins een tendens dat vrijwilligers werk doen dat eigenlijk voor de reguliere arbeidsmarkt bestemd is. Men kan zich ook wel vragen stellen over engagement, als er van potentiële kandidaten ook nog een financiële bijdrage verwacht wordt.

Gelukkig zijn er nog genoeg organisaties die wel zuiver op de graat zijn. Waar men zinvol, nuttig en dikwijls aangenaam werk kan leveren. En een steentje bij te dragen voor een betere wereld.

take down
the paywall
steun ons nu!