Patrick N’Siala Kiese (foto: Kif Kif)
Interview, Nieuws, Samenleving, België, Kif Kif, Patrick N'siala Kiese, Kif Kif Awards, Interculturele schrijfwedstrijd -

Vijf jaar Kif Kif Awards, dat verdient een terugblik!

In 2006 vond de eerste editie van Kleur de Kunst! plaats in de vorm van een interculturele schrijfwedstrijd die in de Brusselse KVS werd gehouden. In 2008 werd dit concept verruimd tot de huidige Kif Kif Awards die ook talenten in andere disciplines aanspreekt. Een gesprek met Patrick N'Siala Kiese.

maandag 18 oktober 2010 16:50
Spread the love

Sinds 2008 staat Kif Kif Awards onder leiding van Patrick N’Siala Kiese. Het jaar voordien had hij al als medewerker zijn steentje bijgedragen aaan Kleur de Kunst! Drie edities Kif Kif Awards en vijf jaar interculturele wedstrijd later, is het hoog tijd voor een terugblik (en een stiekeme vooruitblik). En wie kunnen we hierover beter aan het woord laten dan N’Siala Kiese zelf?

Kif Kif: Kleur de Kunst! was de voorloper van de Kif Kif Awards. Waarom heeft Kif Kif deze wedstrijd georganiseerd?

Patrick N’Siala Kiese: “Kleur de Kunst! is er gekomen na de vaststelling dat Vlaanderen heel slecht scoort wat betreft diversiteit in de culturele sector. Kif Kif heeft dit gebrek aan diversiteit altijd aangekaart en heeft de touwtjes op een bepaald moment in eigen handen genomen om met Kleur de Kunst! aan te tonen dat er effectief intercultureel schrijverstalent aanwezig is.”

Kif Kif: Twee jaar na de eerste editie van Kleur de Kunst! heeft Kif Kif besloten om deze interculturele wedstrijd voort te zetten onder de naam ‘Kif Kif Awards’. Wat is het verschil?

“De Kif Kif Awards is een vervolg van hetzelfde concept. Met de Awards besloten we om ons ook toe te spitsen op andere disciplines. We hebben verschillende categorieën nieuwe disciplines gelanceerd waarmee we vernieuwing willen brengen in het Vlaamse cultuurlandschap.”

Kif Kif: Had het cultuurlandschap daar dan nood aan?

“Vast en zeker. We kijken naar wat er leeft onder jongeren en proberen dan ook om zoveel mogelijk jongeren aan te spreken. Door het aanreiken van nieuwe categorieën creëren we een breder platform waarin meer jongeren de kans krijgen zich op een creatieve manier te uiten.”

Kif Kif: Over welke categorieën spreken we dan?

“Tijdens de eerste editie van de Awards konden jongeren deelnemen met dans, muziek en spoken word. De tweede editie vorig jaar kwam met categorieën als muziek, literatuur en slam poetry. Dit jaar is er een nieuwe categorie bijgekomen, namelijk digital storytelling.”

Kif Kif: De Kif Kif Awards volgt jaarlijks hetzelfde stramien. Drie geselecteerde deelnemers wagen zich per categorie aan een finale strijd waaruit drie finalisten vloeien. Maar voor deze feestelijke vijfde editie heb je voor het publiek iets speciaals in petto. Ik ben benieuwd.

“Eerst en vooral strijden er ook dit jaar drie deelnemers in de categorieën slam poetry en digital storytelling voor een finaleplaats. Voor het eerst reiken we dit jaar ook een Kif Kif Award uit voor de beste kortfilm. Daarnaast hebben we voor de disciplines muziek, literatuur en dans winnaars van onze vorige edities uitgenodigd.”

“Ze hebben hun debuut op onze planken dus al achter de rug. We hebben ze niet alleen gevraagd om die avond op te treden, maar evengoed om te getuigen over het parcours dat ze sinds hun oorspronkelijke deelname hebben afgelegd. En uiteraard zijn er natuurlijk nog enkele verrassingen! Komen kijken is de boodschap!”

Kif Kif: Op welke basis hebben jullie hen geselecteerd?

“Met hun getuigenissen willen we de verwachtingen van toekomstige deelnemers realistischer maken. We hebben de deelnemers geselecteerd op basis van wat zij ons kunnen vertellen. Hun getuigenis over de realisaties die ze met de Awards als springplank hebben bereikt, zou nieuwe deelnemers moeten motiveren.”

Kif Kif: Ligt de drempel dan nog te hoog voor jongeren om zich in te schrijven?

“Nee, net omdat de Kif Kif Awards aansluiten op hun leefwereld. Bovendien biedt Kif Kif voor de deelnemende categorieën cursussen aan waarin ze gemotiveerde jongeren wil bijscholen in hun vakgebied. Via workshops journalistiek, slam poetry en sinds dit jaar digital storytelling tonen we hen dat ze iets kunnen bereiken door er zich voor in te zetten.”

Kif Kif: Naar trouwe gewoonte vindt de Kif Kif Awards in de Arenbergschouwburg in Antwerpen plaats. Hoe verloopt die samenwerking?

“Uitstekend. Voor verschillende wedstrijden en evenementen hebben we een beroep kunnen doen op sterke partners waaronder dus de Arenbergschouwburg. Het partnerschap verloopt zo goed dat zij ons zelfs hebben gevraagd om deel uit te maken van het Mestizo Arts Festival. Wij zijn daar vanzelfsprekend op ingegaan.”

Kif Kif: Wat betekent dat concreet voor de Kif Kif Awards?

“Het Mestizo Arts Festival is een multidisciplinair kunstenfestival van de Lage Landen. Het heeft de ambitie om uit te groeien tot een referentie wat urban culture (cfr. voordien gekend als de hiphopcultuur) betreft, wat past binnen het leefkader van een groot deel van onze doelgroep.”

“Dankzij het MAF is de Awards dus ingebed in een festival dat multimediale kunstvormen en urban praktijken invoert. Concreet zullen de Kif Kif Awards op zaterdag 13 november tijdens het Mestizo Arts Festival plaatsvinden in de Arenbergschouwburg.”

Kif Kif: Hier leid ik uit af dat Kif Kif internationale ambities heeft.

“Dat klopt. Kif Kif heeft zich het laatste jaar enorm ingezet op het uitbouwen van een sterk internationaal, voornamelijk Europees netwerk. Sinds 2008 maakt Kif Kif deel uit van de Europese organisatie Roots&Routes. Dit is een cultureel netwerk dat partners samenbrengt die jongeren op een actieve manier laat proeven van dans, muziek, dans of media.”

“Kif Kif heeft zich het laatste jaar enorm ingezet voor het uitbouwen van een sterk internationaal, voornamelijk Europees netwerk”

Kif Kif: Op welke manier wordt Kif Kif Awards hierbij betrokken?

“Het is de bedoeling dat er jaarlijks jonge Vlaamse talenten binnen dit Europees kader worden uitgewisseld. Zij zullen in samenwerking met andere Europese jongeren multimediale producties op poten zetten. Minstens twee deelnemers van de Kif Kif Awards zullen worden opgenomen in een Europees project van Roots&Routes.”

“Dit jaar is ARTnGO het eerste project waar een vroegere deelnemer/winnaar van de Kif Kif Awards aan deelneemt, namelijk Seckou. De talenten die in aanmerking komen, hoeven trouwens niet per se winnaars te zijn.”

Kif Kif: Gaan we dit jaar al iets te zien krijgen van deze Europese samenwerking met Roots&Routes?

“Ja, de Awards zal dit jaar het perfecte platform zijn om een voorsmaakje te tonen van wat we met Roots&Routes willen creëren. Roots&Routes zal jaarlijks dus een Europees project uitwerken. Zo’n project zal uit verschillende onderdelen bestaan. ARTnGO bestaat o.a. uit Reality In Disguise. Dit deel wordt aan het publiek voorgesteld op de avond van de Awards.”

Kif Kif: Wat kunnen we verwachten van Reality In Disguise?

“Een tiental jongeren uit zes Europese landen zal een multidisciplinair optreden verzorgen. Afwisselend dans- en slamoptredens, terwijl een live band voor de muziek zorgt en er op de achtergrond constant beelden worden geprojecteerd.”

“Het hoogtepunt van dit Europese project valt in de zomer van 2011 wanneer alle selen van ARTnGO, waaronder ook Reality In Disguise, op het grootste muziekfestival in Europa, in het Hongaarse Sziget, garant staan voor 690.000 bezoekers tijdens tien dagen!”

Kif Kif: Mocht dit nog niet multimediaal genoeg zijn, zal de Awards er op 13 november nog een medium bij betrekken?

“Inderdaad. Het Brusselse kortfilmfestival Het Grote Ongeduld heeft ons gevraagd om een prijs uit te reiken voor de meest Kif Kif-waardige kortfilm. Het Grote Ongeduld vertoont de eindwerken van alle afgestudeerden van de Belgische filmscholen. In deze nieuwe lichting zal er een film zijn die met een Kif Kif Award naar huis gaat voor de unieke of verrassende manier waarop deze de interculturele samenleving in beeld brengt.”

Kif Kif: Deze speciale editie van de Awards verdient het om in the picture te staan!

“Dat vind ik ook! Daarom zal Rachida Lambaret dit jaar de taak op zich nemen van meter. Ze zal ervoor zorgen dat haar petekindje voldoende media-aandacht krijgt. Niemand beter dan een voormalige winnaar van de wedstrijd (cfr. toen nog Kleur de Kunst!) om een nieuwe lichting te inspireren.”

Kif Kif: Ben je tevreden met wat je de laatste vijf jaar hebt verwezenlijkt met de Kif Kif Awards?

“Vast en zeker. Na vijf jaar stellen we vast dat sommige winnaars of zelfs deelnemers het dankzij onze interculturele wedstrijden ver geschopt hebben. Dit succes uit zich in hun ontwikkeling als artiest dat bovendien door een breder publiek wordt erkend. En dat succes willen we tijdens deze feestelijke editie van de Kif Kif Awards uitgebreid in de bloemetjes zetten!”

Kif Kif: Dat wordt een feest! Wie er nog allemaal komt meevieren in de Arenbergschouwburg nodigen we de komende weken alvast uit voor een gesprek. Hou de website dus in de gaten!

Wendy Kegels (Kif Kif)

take down
the paywall
steun ons nu!