Opinie, Nieuws, Wereld -

Nucleaire tests in de VS onder Obama

Exact een jaar nadat president Obama de Nobelprijs voor de vrede mocht ontvangen omwille van zijn inspanningen voor een kernwapenvrije wereld, maakt het Amerikaanse Ministerie van Energie bekend dat er in de Nevada woestijn een ondergrondse ‘subkritische’ nucleaire test uitgevoerd werd (*). Dat schrijft Pieter Teirlinck van Vrede vzw.

vrijdag 15 oktober 2010 14:49
Spread the love

De test in september 2010 was de eerste test in een reeks van drie die uitgevoerd zullen worden onder het presidentschap van Obama. Deze tests gebeuren in het kader van het ‘Stockpile Stewardship and Management’ programma, dat officieel tot doel heeft de levensduur te verlengen van de Amerikaanse voorraad kernwapens om de ‘veiligheid, betrouwbaarheid en doeltreffendheid’ ervan te garanderen.

Het probleem met deze testen is dat ze regelrecht indruisen tegen de geest van het ‘Comprehensive Nuclear Testban Treaty’, een verdrag dat Obama eindelijk geratificeerd wou krijgen door het Amerikaanse parlement. Dit verdrag werd immers onder president Clinton (1997) getekend, maar nooit geratificeerd door de VS waardoor het nog steeds niet van kracht is.

Oorspronkelijk had dit verdrag tot doel alle nucleaire tests te verbieden. De VS heeft het akkoord reeds op voorhand uitgehold door een uitzondering te vragen voor computersimulaties en subkritische tests. Sedert 1997 werden er dan ook al 24 subkritische test uitgevoerd door de VS (de laatste dateerde van augustus 2006 onder G.W. Bush).

Men zou kunnen vermoeden dat 24 tests reeds ruim voldoende zijn om informatie te verzamelen omtrent het  verouderingsproces van de voorraad kernwapens. Toch plant de VS nog twee extra tests het komende jaar. Eigenlijk niet verwonderlijk als men weet dat de VS 175 miljard dollar (!) reserveert om de volgende twee decennia moderniseringsprogramma’s op te zetten voor bestaande kernwapens, nieuwe test– en productiefaciliteiten, en nieuwe leveringscapaciteiten (nieuwe kernonderzeeërs, supersonische bommenwerpers, …)

De test is een symptoom van een foute politiek en de zoveelste teleurstelling voor de mensen die president Obama’s streven naar een kernwapenvrije wereld nog het voordeel van de twijfel wilden geven.

En de lijst met teleurstellingen begint stilaan lang te worden. De Herzieningsconferentie (mei 2010) van het Non-Proliferatieverdrag bracht geen wezenlijke vooruitgang, de recente herziening van het Amerikaanse Nuclear Posture Review (mei 2010) bracht geen wezenlijke verandering in de kernwapenpolitiek van de VS, de NAVO (gedomineerd door VS-strategen) zal in zijn Nieuw Strategisch Concept (november 2010) het gebruik of de dreiging met kernwapens niet schrappen. Het nieuwe kernontwapeningsakkoord met Rusland (START) leidt niet tot substantiële verminderingen van aantallen en is nog steeds niet geratificeerd door het Amerikaanse parlement. En onderwijl wordt er lustig verder gemoderniseerd, geproduceerd en getest.

(*) Bij een dergelijke test wordt een hoeveelheid plutonium of uranium tot ontploffing gebracht. Het feit dat er geen ‘kritische massa’ bereikt wordt, zodat er geen nucleaire kettingreactie van kernsplitsing volgt, is de reden waarom men spreekt van een ‘subkritische test’.

Pieter Teirlinck

Pieter Teirlinck is stafmedewerker bij Vrede vzw.

take down
the paywall
steun ons nu!