Reacties op de politieke chaos
Verslag, Nieuws, België, BHV -

Reacties op de politieke chaos

Nu Open VLD uit Leterme II stapt, zit ons land opnieuw zonder regering. We sprokkelden enkele reacties.

donderdag 22 april 2010 15:43
Spread the love

Dave Sinardet: Kortetermijnpolitiek
“De beslissing van Open VLD om uit de regering te stappen is gestoeld op haar eigen partijlogica. VLD greep de vastgelopen onderhandelingen aan om uit de regering te stappen, maar waarschijnlijk weerspiegelt deze beslissing de algemene ontevredenheid met de politieke situatie in België.”

“Het is niet alleen Open VLD die aan haar plicht verzaakt om het land te besturen. Alle politieke partijen moeten stilstaan bij de gevolgen van de kortetermijnpolitiek die ze voeren. De komende uren is het afwachten. De regering kan eventueel aanblijven zonder Open VLD, maar als de regering valt mogen we tegen juni nieuwe verkiezingen verwachten.”
Dave Sinardet is politicoloog aan de Universiteit Antwerpen.

Dorian van der Brempt: Moe
“Ik word zo moe van dat soort politiek. Het is erg dat de politici er niet in slagen dit probleem te regelen. Volgens mij ligt dat aan de nieuwe generatie politici: een bende twitterende politici die snel willen scoren, in tegenstelling tot de kwaliteit van vroeger.”

“België lijkt wel een koppel dat redenen zoekt om te kunnen scheiden. Hoe ze het praktisch gaan regelen met de inboedel, de schulden en de kinderen, weten ze nog niet. Dat wordt nu uitgevochten. Ik ben nochtans een supporter van België. Het is een boeiend land, juist door die combinatie noord en zuid.”
Dorian van der Brempt is directeur van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren.

Karim Zahidi: Tunnelvisie
“BHV lijkt het einde van de regering Leterme in te luiden. De Open VLD verlaat de regering omwille van een deadline die niet gehaald wordt. Net zoals andere regeringspartners laat deze partij zich (met plezier?) opjagen door de meest extreme partijen aan beide zijden van de taalgrens.”

“Wat vooral opvalt, is de tunnelvisie waaraan al deze partijen lijden. Maar dat hoeft ons niet te verwonderen. Communautaire thema’s lijken steeds meer de enige thema’s te zijn waarop partijen zich nog van elkaar kunnen onderscheiden. Op sociaal-economisch vlak zijn de verschillen zo miniem geworden dat enkel dit soort thema’s nog overblijven om zich op te profileren. Het natuurlijk gevolg hiervan is dat ze, volledig buiten proportie, de politiek aandacht naar zich toe trekken. Tunnelvisie ook, omdat dergelijke communautaire dossiers worden afgehandeld tegen allerlei zelfopgelegde deadlines, zonder dat er serieus wordt gepraat over het communautaire staatsbestel zelf.”

“Er ontbreekt een serieuze discussie, zowel onder politici als in de media, hoe het samenleven van verschillende gemeenschappen kan worden georganiseerd. We blijven maar steken in een discussie over “toegevingen”, “kaakslagen”, “territoriale kolonisatie”. Zolang we die logica niet loslaten, zal de Belgische politiek blijven aanbotsen tegen dergelijke schijnbaar onoplosbare thema’s, ten koste van belangrijke thema’s en fundamentele debatten over onze toekomst.”
Karim Zahidi is wiskundige aan de UA en Ugent en lid van de Vooruitgroep.

Dirk Holemans: Modelbouwers gezocht
“Onze samenleving staat voor de cruciale uitdaging om het samenkomen van een aantal crisissen het hoofd te bieden: de ecologische crisis, de financiële crisis, de economische crisis, de voedselcrisis, ….”

“Het is duidelijk dat we met ‘meer van hetzelfde’ of met kleine wijzigingen binnen hetzelfde systeem er niet zullen geraken. Er is nood aan het uitwerken van nieuwe modellen op vlak van economie, levensstijlen, democratie en samenwerkingsverbanden, …”

“In die zin is het angstwekkend dat politici er nu niet in slagen een oplossing te vinden voor B-H-V. Dit betekent inderdaad dat politici hun werk niet meer doen. We hebben nu jaar op jaar een federale regering die valt (of toch weer niet). Zo kan het echt niet verder.”

“Als men er niet in slaagt hiervoor een nieuw en stabiel model te ontwikkelen, dan kunnen we beter zwijgen over bijvoorbeeld de opdracht om een nieuw macro-economisch model te ontwikkelen.”

“Politicus zijn is een hard beroep en velen proberen daar op integere wijze het beste van te maken. Maar sommigen zouden toch beter terugkeren naar de modelbouw van hun jeugd, dan dat ze nu keer op keer er niet in slagen hun verantwoordelijkheid op te nemen in het vormgeven van maatschappelijke modellen voor de toekomst.”
Dirk Holemans is hoofdredacteur van Oikos.  

Eric Goeman: Voor schut
“Blijkbaar slagen ze er opnieuw niet in om belangrijke thema’s als economie en werkgelegenheid voorrang te geven op de communautaire ruzies waar volgens mij nog altijd het overgrote deel van de bevolking niet wakker van ligt.”

“Op 1 juli wordt België voorzitter van de Europese Unie. Ik verwacht dat onze politici er alles aan doen om te vermijden dat we daar voor schut staan. Niet dat we zo’n hoge verwachtingen hebben, maar tijdens die zes maanden voorzitterschap hebben de sociale bewegingen wel een podium om hun eisen bekend te maken. Wat er vandaag gebeurt, mag daar niets aan veranderen. De Belgische regering wil toch niet uitgelachen worden door de rest van de wereld? (Ex-?)Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel heeft enkele weken geleden gezegd dat hij er alles aan zal doen om de belasting op financiële transacties mogelijk te maken. Tijdens het voorzitterschap zullen we hem blijven herinneren aan die uitspraak.”
Eric Goeman is woordvoerder van Attac

De groep van 10: Chaos
“Als sociale partners beseffen we bijzonder goed dat eerbare en verdedigbare compromissen sluiten, toegevingen van alle partijen vergt. Geen enkele partij kan dus al haar objectieven bereiken.”

“De huidige socio-economische crisis en het aankomende Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie laten niet toe dat ons land in een institutionele en politieke chaos terecht komt. Wij roepen dan ook alle politieke partijen en mandatarissen op, na maanden discreet overleg, tot een oplossing te komen.”

“Wij zijn op een moment gekomen waarop één van de meest gevoelige en moeilijke politieke dossiers een oplossing kan krijgen. Deze gelegenheid kan men niet laten voorbijgaan. Ons land heeft nu een normaal functionerende regering nodig om in de komende periode de grote socio-economische uitdagingen verder aan te gaan.”
De Groep van 10 bestaat uit de onderhandelaars van de vakbonden en werkgevers.

Hendrik Vermeersch: Topje van de ijsberg
“Wat nu gebeurt, is totaal ongehoord. De politiek vergroot op die manier de crisis en het zal de Belgische staat alleen maar nog meer geld kosten. Ik denk dat dit probleem alleen kan opgelost worden door het invoeren van een federale kieskring. Het is belangrijk om te weten dat Brussel-Halle-Vilvoorde alleen maar het topje van de ijsberg is. Er zijn in Vlaanderen, Wallonië en Brussel krachten die aansturen op een verdere splitsing van het hele land.”

“Er bestaat bijvoorbeeld een grote eensgezindheid onder werkgeversorganisaties en gelieerde politici om onze sociale zekerheid te splitsen en die mensen vind je terug in partijen als Open VLD, N-VA, MR en FDF, net de partijen die zich op dit moment het hardst opstellen. Volgens mij willen die mensen niet dat er een degelijk onderhandelde oplossing komt. In het verleden is nochtans genoeg bewezen dat nationalisme nooit tot oplossingen leidt.”
Hendrik Vermeersch is woordvoerder van Red de solidariteit.

Bilal Benyaich: Muurvast
“BHV is een niet zo onbelangrijk politiek item. Maar dat uitgerekend Open VLD de stekker uit de federale regering trekt omwille van schijnbaar vastgelopen onderhandelingen over BHV verbaast me ten zeerste. Het is overduidelijk dat het de Open VLD vooral te doen is om politiek overleven. Aanmodderen in deze regering zou hun geloofwaardigheid in de aanloop naar de federale verkiezingen in 2011 hebben tenietgedaan, redeneert men in de Melsenstraat. Dat Open VLD echter het gepercipieerde belang van de eigen partij boven het algemeen belang zet, lijkt me een strategie te ver. Vergeet Open VLD misschien dat we nog steeds met onze achillespees in financieel-economisch drijfzand vastzitten?”

“De val van de regering zal electoraal hoogstwaarschijnlijk in de kaart spelen van Bart De Wever en Olivier Maingain. De kans dat er de komende jaren een staatshervorming zal komen, zit tegen het nulpunt. Met lege federale staatskassen en een Vlaanderen dat zich vertrappelt in de eigen industrie, en waar de begroting op dieet staat, zal deze keer immers geen prijs kunnen worden betaald aan de Franstaligen als compensatie voor een staatshervorming. En dat is een fundamenteel verschil met het verleden. We zitten muurvast. Erger, als de radicalen het hoge woord blijven voeren dan staat onze welvaart binnenkort met de rug tegen de muur.”
Bilal Benyaich is politicoloog

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!