Kleurrijke optocht bij de opening van de 'Klimaattop van het Volk' in Cochabamba

 

Interview, Nieuws, Milieu, Bolivia, Klimaattop, Conferentie van de Volkeren over de Klimaatverandering, Evo Morales, Nele Mariën, Cochabamba -

‘Klimaattop van het volk’ aan de slag in Bolivia

"Zeventien werkgroepen, samengesteld door de Boliviaanse regering, buigen zich over verschillende maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken", zegt Nele Mariën. DeWereldMorgen.be had een telefonisch gesprek met haar vanuit Cochabamba.

woensdag 21 april 2010 11:57
Spread the love

Nele Mariën woont al tien jaar in Bolivia en is verantwoordelijk voor de werkgroep over klimaatschuld tijdens de ‘Conferentie van de Volkeren over de Klimaatverandering en de Rechten van Moeder Aarde’.

Van 20 tot 22 april komen meer dan 15.000 mensen samen in Cochabamba om er te discussiëren over het klimaat en de gevolgen van klimaatverandering.

Ze vinden dat hun stem niet werd gehoord tijdens de VN-Klimaattop in Kopenhagen van december vorig jaar. De president van het Zuid-Amerikaanse Bolivia, Evo Morales, riep daarom op tot een alternatieve ‘Klimaattop van het volk’. 
 
“Enkele maanden geleden begonnen de debatten al via het internet”, zegt Mariën. “De bedoeling is nu dat elke werkgroep een verklaring opstelt waaruit we een tweetal punten nemen. Deze punten bundelen we in een verklaring die we op 24 april zullen overhandigen aan de VN.”

Armen getroffen door uitstoot industrielanden

“We hopen dat we van onderuit een invloed kunnen uitoefenen”, zegt Mariën. De armste bevolkingsgroepen zullen namelijk het hardst getroffen worden door de klimaatverandering. En dat terwijl de geïndustrialiseerde landen verantwoordelijk zijn voor 75 procent van de de totale uitstoot van broeikasgassen.”
 
“Deze conferentie wil een antwoord zijn op Kopenhagen. Die VN-top werd een fiasco. Bolivia keert zich af van dit akkoord dat eigenlijk geen akkoord was. De staatshoofden en regeringsleiders keurden een temperatuurstijging van drie tot vier graden celsius goed.”

“We kanten ons dus zowel tegen de inhoud van het akkoord in Kopenhagen, als tegen de manier waarop het tot stand kwam. De sociale bewegingen krijgen in Cochabamba eindelijk een stem in het debat. Het doel is dat we met onze verklaring de volgende VN-klimaattop, die in november bijeenkomt in het Mexicaanse Cancun, kunnen beïnvloeden”, verklaart Mariën.

Sociale bewegingen

“Tachtig tot negentig procent van de aanwezigen is afkomstig uit Latijns-Amerika”, zegt Mariën. “Zo’n 130-tal vertegenwoordigers van de sociale bewegingen en 40 regeringsvertegenwoordigers wonen de conferentie bij.”

“Maandag gingen al enkele werkgroepen van start, maar dinsdag 20 april was er de officiële opening door president Morales. ‘Als de regeringsleiders het klimaatprobleem niet kunnen oplossen, moet de bevolking het maar doen’, zei hij onlangs. De sociale bewegingen hier liggen aan de basis van een alternatieve visie op de opwarming van de aarde.”

‘Universele Verklaring voor de Rechten van Moeder Aarde’

“Vele ideeën die ik hier opvang, gaan al een tijdje mee”, zegt Mariën. “Bolivia droomt al een tijd van een ‘Universele Verklaring voor de Rechten van Moeder Aarde’. Vorig jaar riep de VN 22 april uit tot ‘Internationale Dag van Moeder Aarde’.”

“President Morales stelde toen al voor om een debat te starten over de rechten van onze aarde. We willen dat de VN dat concept erkent. Daarom zal één van de werkgroepen hierover een verklaring opstellen”, aldus Mariën.

“In de grondwet van Ecuador zijn de rechten van onze aarde al opgenomen. Maar als er al juridisch vastgelegde rechten voor onze planeet bestaan, gaan ze vooral uit van de gezondheid van de mens.”

“Wij willen nu dat het leefmilieu én alle levende wezens rechten krijgen. Na de verschrikkingen van de holocaust is de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ aangenomen door de VN. Nu de wereld wordt geconfronteerd met een wereldwijde klimaatcrisis is het misschien de ideale gelegenheid om een ‘Universele Verklaring voor de Rechten van Moeder Aarde’ in te voeren”, besluit Mariën.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!