Werknemers VRT hebben alternatief besparingsplan

Nu de personeelsvergadering van donderdag 1 april achter de rug is, staan geen nieuwe acties op het programma. De vakbonden volgen twee sporen tijdens de onderhandelingen met de directie, verdere efficiëntie- en personeelsmaatregelen. Afwijken van het uitgangpunt om 65 miljoen euro te besparen kan, indien in de loop van de onderhandelingen nieuwe mogelijkheden naar boven komen.

vrijdag 2 april 2010 18:02
Spread the love

“De Raad van Bestuur gaf dinsdag 30 maart een mandaat aan de directie om tijdens de onderhandelingen niet af te wijken van de 65 miljoen euro”, zegt Ivo Hendrix van ACV-Transcom. Dat is het uitgangspunt, tenzij er tijdens de onderhandelingen nieuwe mogelijkheden naar boven komen. Onze voorstellen hebben dus nog een kans, maar de dreiging om 65 miljoen euro te besparen blijft reëel. Daarom verloopt het opstarten van de onderhandelingen met de directie in een moeilijke context en vandaar de prikacties van donderdag 1 april.”

“We gaan nog altijd niet akkoord met de besparingen, want dat betekent snijden in het hart en in de ziel van de VRT”, zegt Luk Vandenhoeck, algemeen secretaris van ACOD-VRT. “Er is wel nood aan meer efficiëntie en dat willen we met de directie onderzoeken. Voor ons betekent dat onder meer een verdere afslanking van het management, maar daarnaast moeten we het eigen personeel meer benutten. Dat zijn twee sporen die we tijdens de onderhandelingen willen volgen. We zijn daarbij tegen een inbreuk op het aanbod. Besparingen op interne activiteiten zijn wel mogelijk en daarover hebben we een akkoord met de directie.”

Efficiëntie, aanbod en tewerkstelling

De drie vakbonden ACOD-VRT, ACV-VRT en VSOA-VRT legden daarom ook zelf een alternatief plan voor dat stoelt op drie punten, efficiëntie, aanbod en tewerkstelling. Er kan volgens hen geen sprake zijn van minder fictie, sport, vrijdagavondshows of kinderprogramma’s. Wel moet de overheidszender zuiniger omspringen met de directe kosten van de programma’s. Voor sport en fictie is het zoeken naar samenwerking en synergie met andere spelers in het medialandschap. De bonden stellen een afvloeiing van 75 jobs voor in plaats van 279. Bovendien zijn nieuwe werknemers nodig voor vernieuwing en competentie bij de VRT en moeten oudere medewerkers uitstromen. Om de efficiëntie te verhogen wordt het snoeien in de overtollige kosten en zuiniger werken waar dat mogelijk is. De interne capaciteit van de VRT moet worden verhoogd en de organisatiestructuren moeten eenvoudiger zodat de totale managementkost verkleint.

“Maar we moeten de Vlaamse regering in beweging krijgen om niet alleen op efficiëntie te besparen”, zegt Vandenhoeck. “Dat is niet voldoende, we moeten de reserves kunnen aanspreken. Het is trouwens niet correct dat de VRT meer moet besparen dan andere overheidsdiensten van de vlaamse regering.”

“De regering heeft in haar septemberverklaring het begrotingsplan opgesteld”, zegt Hendrix. “Dat houdt in dat de instellingen van de Vlaamse gemeenschap vijf procent moeten besparen op werkingskosten en twee en een halve procent op personeelskosten. Maar voor drie instellingen moeten deze besparingen verdubbeld worden, dat zijn de VRT, De Lijn, en VDAB. De reden daarvoor is dat deze instellingen sterk gegroeid zijn, zowel op vlak van budget als op vlak van activiteiten.”

Een definitieve beslissing wordt tegen eind juni verwacht.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!