Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Ik ben kwaad en diep teleurgesteld in Gaia

Ik ben kwaad en diep teleurgesteld in Gaia. Op de website van Gaia vernam ik dat jullie oproepen te stemmen voor een van de partijen sp.a, Groen of N-VA, en dat gesteund op een vragengesprek met alle partijen in verband met een ministerie voor dierenwelzijn.
donderdag 22 mei 2014
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.
 • Bron: http://www.gaia.be/media/files/Actie_verkiezing_2014/DSC06415-BorderMaker.jpg

Uit het vragengesprek kon ik ook constateren dat van die drie partijen Groen de eisen van Gaia het best invult, beter dan N-VA (zie vraag 3B Vindt u dat België zich op Europees niveau moet aansluiten bij de landen die pleiten voor de hoogste normen in verband met nieuwe wetgeving op het gebied van dierenwelzijn? Groen : Ja. NVA: Nee.)

Deze ochtend aan het station van Leuven zag ik leden van Gaia –zoals ik er zelf een ben – folders uitdelen. De actievoerders waren getooid in de kleuren van N-VA en ook het campagnemateriaal was overwegend geel-zwart gekleurd. Op de folder is de meest prominente plaats, bovenaan, volledig aan N-VA gewijd, met in koeienletters “Een stem voor N-VA is een stem voor de dieren”. Voor sp.a en Groen is het krap samenhokken op de onderste helft van de flyer.

Waarom krijgt NVA tijdens de actie en op de folder een voorkeursplaats?? Dit ruikt naar politieke partijdigheid.

Ik ben dan wel een jarenlang trouw lid van Gaia, maar ik voel me ZEKER niet vertegenwoordigd in deze populistische meeheulactie. Ik ben een voorvechter voor dierenwelzijn. Maar ik vecht ook voor milieu en klimaat, voor gewone mensen, en voor maatschappelijke solidariteit.

In een tijd waarin veel mensen het al moeilijk hebben, een tijd waarin verarming nu ook de werkenden treft, een tijd waarin de gezondheidszorgsector aan de noodbel trekt met een oproep om solidair te stemmen, een tijd waarin meer jongeren dan ooit werkloos zijn, een tijd waarin we met z’n allen happen naar adem in vervuilde steden... In zo’n moeilijke tijd roept u op om voor een partij te stemmen die staat voor: individualisme, afbraak van de sociale zekerheid, een loonstop die de working poor nog meer de dieperik induwt, het recht van de sterkste en de rijkste.

En dat onder leiding van een voorzitter die zegt: Voka is mijn baas. Ondernemerschap voor alles dus. N-VA is de ijverigste leerling in de allerhardste versie van het neoliberalisme (het Duits model). Daarbij hoort winstmaximalisatie. Sinds wanneer gaan dierenethiek en winstmaximalisatie samen? Vraag het eens aan de foie grasganzen en de batterijkippen, meneer Vandenbosch.

En dan is er nog dit: N-VA wil de kerncentrales en de infrastructuur voor Koning Auto nog uitbreiden, terwijl het openbaar vervoer aan banden wordt gelegd en financiële voordelen voor zijn gebruikers worden afgeschaft. Dier en milieu, innig verbonden zoals u weet, nietwaar, Mevrouw De Greef?

Kortom, “voor de dieren zijn”, meneer Vandenbosch, dat maakt deel uit van een levensstijl, die diepgeworteld is in maatschappelijke solidariteit en milieu- en klimaatgevoeligheid. Individualisme, sociale dumping, vijanddenken en ongebreideld neoliberalisme horen daar NIET bij. U kent het gros van uw leden duidelijk niet goed. U had er beter aan gedaan om uw smetteloze en hoogstaande rol als drukkingsorgaan bij het beleid in eer te houden, in de plaats van u voor een politieke kar te laten spannen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

29 reacties

 • door Abrimont op donderdag 22 mei 2014

  het is zowieso erg ondoordacht en misplaatst voor een dergelijke organisatie om aan partijpropaganda te doen. ik deel je verontwaardiging ook voor de aangehaalde argumenten ten volle.

 • door Markus Fobelets op donderdag 22 mei 2014

  Ik heb het gisteren ook gezien.Ik paseerde gisterenochtend leuven en zag al vanop de bus het gebeuren.

  Ik vond het ronduit schandalig. dit was pure reclame voor de N-VA, een extreem rechtse nationalistische partij. Een partij die staat voor een eng vlaams nationalism waar personen van allochtone orgine enkel welkom zijn als ze zich spontaan assimileren aan wat zei de vlaamse natie noemen. Uit de woorden van de N-VA kun je lezen dat ze zeggen; zei moten zich aanpassen aan ons , wij niet aan hun.

  Het is een partij die een kei-hard neolibreaal beleid waar dat enkel plaats is voor de ceo's en andere rijken en de gemiddellde burger en zeker de personen in kansarmoede brutal kopje onder worden geduwd.

  Ik vind het opmerkelijk dat Gaia advies geeft om eventueel op deze partij te stemmen. Dit is zeer onverstandig.

 • door Ben op donderdag 22 mei 2014

  Individualisme, sociale dumping en vooral "vijanddenken" hebben nog minder met dieren, dan met NVA te maken. En het Duitse model dat door een coalitie van socialisten en groenen tot stand is gekomen, afdoen als ongebreideld neoliberalisme is helemaal te gek voor woorden.

  • door Stein op vrijdag 23 mei 2014

   Het Duitse model is wel degelijk neo-liberaal, het feit dat socialisten en groenen eraan meededen doet daar niets aan af maar heeft eerder te maken met de 'Derde Weg' die vooral sociaal-democraten bewandelden - waarop zij in vrijwel alle landen momenteel keihard worden afgestraft.

 • door Arne Bouten op donderdag 22 mei 2014

  Beste Lyvia, u bent terecht verontwaardigd. Het is inderdaad kortzichtig om even aan de partijen te vragen wat zij denken over dierenwelzijn, en op basis daarvan stemadvies te geven. Dit lijkt meer op een 1-aprilgrap dan op serieus management van een ngo. Overigens denk ik ook niet dat nationalisme en vurig pleiten voor dierenwelzijn hand in hand gaan. Of gaat het dan enkel om Vlaamse dieren?

  • door Thomasvho op donderdag 22 mei 2014

   Ik heb zonet een mail gestuurd naar info@gaia.be om te laten weten hoe gedegouteerd ik ben. Ik stel voor dat we hen massaal laten weten wat weldenkend Belgie hier van vind.

   • door Kris Slegers op vrijdag 23 mei 2014

    Beste Thomas

    Wat bedoel je met "weldenkend Belgie"?

    Kris

 • door michelvdb op donderdag 22 mei 2014

  Men mag kritiek leveren. Maar beweren dat de actievoerders van GAIA tijdens de actie van eergisteren in Leuven getooid waren in de kleuren van N-VA, is absoluut niet waar. Uw brein heeft u blijkbaar een rad voor de ogen gedraaid, u zag wat u meende te moeten zien, misleid als u was door uw viscerale afkeer (terecht of onterecht, laat ik in het midden) van een bepaalde partij. Sommigen laten zich zodanig verblinden door hun afkeer van die partij dat ze blijkbaar overal complotten en verborgen agenda's zien. U kan denken wat u wil maar GAIA is met geen enkele partij getrouwd. We kregen ook andere verontwaardigde reacties binnen van mensen die het een schande vinden dat GAIA zich voor de kar laat spannen van en reclame maakt voor die smerige linkse ratten van die belastingpartijen, Groen en SP.A, om geen stemmen van moslims te verliezen, twee partijen, die niets ondernemen tegen de wrede praktijk van het onverdoofd slachten, volgens niet weinig dierenartsen een van de ergste vormen van dierenmishandeling, en dat zijn heus geen Vlaams Belangers. In uw ogen zijn dat wellicht mensen die vanzelfsprekend dwalen en u uiteraard behoort tot de goeden, tot de cowboys met de witte hoed. Een voorkeursplaats voor de nationalistische partij? Daar heeft GAIA in de verste verte niet aan gedacht, noch hadden we die intentie. U verstaat ook de kunst van het selectief citeren, stel ik vast. N-VA, Bart DE Wever himself, antwoordt nee op de vraag die u vermeldt maar die nee is verder zodanig sterk genuanceerd dat het zo goed als neerkomt op een ja. "Wij scharen ons achter het principe om bij de hoogste normen in de omringende landen aan te sluiten maar de uiteindelijke beslissing moet per dossier genomen worden." (zie gaia.be) Cruciaal voor de toekomst van het Dierenwelzijn in Vlaanderen (want Dierenwelzijn wordt vanaf 1 juli een Vlaamse bevoegdheid, op vraag van niet N-VA, maar van CD&V) is dat de volgende minister van Landbouw NIET opnieuw bevoegd wordt voor Dierenwelzijn (de natte droom van Kris Peeters). Daar en alleen daar gaat het voor GAIA nu om. Daar hangt de toekomst van het Dierenwelzijn van af. Welke partijen willen niet dat economische landbouwbelangen of de broodfokkers, dierenhandelaars en nertsenkwekers opnieuw de wet dicteren en de macht weer helemaal verwerven over Dierenwelzijn? Groen, SP.A. en N-VA, een partij die ik hier vernoem op het gevaar af om als een smerige collaborateur die "meeheult" met de vijand te worden kaal geschoren. Waarmee u het politieke vijanddenken van die partij zelf navolging geeft en de pot zo de ketel verwijt dat hij zwart ziet. Enkel die drie gevestigde partijen willen Dierenwelzijn van Landbouw gescheiden houden. Die partijen werden vermeld in telkens verschillende volgorde in de Vlaamse kranten waarin GAIA opvallend adverteerde. Maar dat is u kennelijk ontgaan. Wij dwingen niemand om voor deze of gene partij te stemmen. Ik weet dat de leden van GAIA tot alle gezindheden behoren. Als N-VA u niet zint, dan hebt u nog de keuze tussen GROEN en SP.A. (of SP.A. en GROEN om de schijn van favoritisme niet te wekken). Ik gebruik ook voor deze laatste twee partijen hoofdletters, anders gaat u me weer verdenken van favoritisme. Zucht.

  Michel Vandenbosch, voorzitter GAIA, Brussel

  • door kgeens op vrijdag 23 mei 2014

   De actievoerders waren inderdaad niet getooid in de kleuren van nva, maar als je de fotos bekijkt (neem bv de laatste foto, van michelvdb zelve: http://www.gaia.be/nl/nieuws/kiezer-past-voor-partij-voor-de-dieren-maar-1-op-5-zou-stemmen-op-michel-vandenbosch) dan is de oproep om voor nva te stemmen wel de enige leesbare van op enige afstand, en is de befaamde gele banner de enige kleur die prominent aanwezig is. Natuurlijk mag gaia dit doen, het is een duidelijke en bewuste keuze die ze maken - en uiteindelijk mag iedereen zijn geloofwaardigheid ten grave dragen op de manier die hen best lijkt. Maar om de terechte verontwaardiging hier dan te herleiden tot vooringenomenheid van mensen die er geen bal van snappen... heel erg kleintjes is dat.

  • door Stein op vrijdag 23 mei 2014

   Het is gewoon totaal ongeloofwaardig dat N-VA dat zou voorstaan. De N-VA beweert wel meer dingen die echt niet kloppen en maar al te duidelijk stemmenronselarij zijn. Dit is daar toch zo een duidelijk voorbeeld van? Stel dan liever partijen voor die in het verleden, in de Kamer, diervriendelijke voorstellen deden, dan beloon je ze voor goed gedrag, in plaats van voor 'ja en amen'. (En rituele slacht verbieden terwijl de eigen slacht geen haar beter is heeft inderdaad meer met racisme te maken dan met dierenliefde.)

   Dus. Van Groen! zijn diervriendelijke standpunten te verwachten, ook van PVDA en in mindere mate ook van spa. Maar CD&V of Vlaams-Belang, no way, dat voelt elke serieuze mens aan - u ook, zoals ik op uw website lees. N-VA vist uit de vijvers van CD&V en Vlaams-Belang, zou er dan niet een belletje moeten rinkelen?

   Maarja, als een grote dierenrechtenorganisatie propaganda voor mij wil houden, als ik even, zonder verplichtingen, beweer dat ik voor de dieren opkom... ik zou het ook wel weten.

 • door jelke op donderdag 22 mei 2014

  Wat is dat toch met die geitenwollensokkenmentaliteit? Ik stem op NVA en ik ben ook voor dierenrechten. Waarom wordt deze partij steeds door het slijk gehaald?

  • door Sven AERTS op vrijdag 23 mei 2014

   is dat niet gewoon door de cijfers te verklaren? NVA kan 30% kiezers verleiden ... dus is er een groep van 70% waarin - zelfs al is het maar een kleine groep - vind dat je aan politiek moet doen door op anderen te schelden?

  • door Brigitte Van Gerven op vrijdag 23 mei 2014

   Wel, in de eerste plaats heeft NVA geen klimaatplan. Een partij die in deze tijden geen opinie heeft over de klimaatverandering vind ik even belachelijk als geen mening hebben over de pensioenen, de werkgelegenheid of de economie. Des te meer omdat de klimaatverandering een serieuze impact ZAL hebben op onze pensioenen, de werkgelegenheid en de economie, en dat waarschijnlijk sneller dan de meesten beseffen.

   Opkomen voor dierenrechten zonder een plan te hebben om de klimaatverandering te stoppen is zoals boterhammen en dekens uitdelen in een reddingsboot zonder iets aan dat grote gat te doen dat in de bodem van de boot zit.

   Maar er is natuurlijk ook een reden waarom NVA geen klimaatplan heeft: elk serieus klimaatplan moet namelijk optornen tegen de machtige fossiele brandstoflobby. De NVA zal wel de laatste partij zijn om bedrijven een strobreed in de weg te leggen, welke catastrofale lange-termijn gevolgen dit ook zal hebben.

   Maar dat NVA WEL opkomt voor dierenrechten past ook volledig in hun straatje: het is populair, het is oncontroversieel , het trekt mensen over de streep, en dat door de klimaatverandering op termijn een veelvoud van diersoorten zal uitsterven zal hun worst wezen.

 • door Berten Debergh op donderdag 22 mei 2014

  Ik ook.. want de aangegeven argumentatie is inderdaad correct. Dat is nu net wat NVA doet: allerlei individuen uit diverse organisaties verleiden en voor hun kar spannen. Dat Gaia dit spel ook meespeelt, is schrikwekkend. Wie gelooft uiteindelijk nog in de bestuurders van deze vereninging voor dierenwelzijn? Wie heeft nu nog niet door waar NVA voor staat? Dat NVA kiest voor de happy few.... is ronduit duidelijk! Waarom denk je dat zoveel bedrijfsleiders en personen met een hoog verdienend beroep ronduit de kaart trekken van deze partij? Omdat ze duidelijk doorzien dat deze partij hun belangen verdedigt, nl nog meer verdienen op de rug van de rest van de goegemeente! Foei, Gaia ... of toch die bestuurders die NVA mee op de lijst zetten van "diervriendelijke partijen" Hier is Groen duidelijk wel een goede keuze!

  • door BrechtDewilde op vrijdag 23 mei 2014

   Ik deel de verontwaardiging van Lyvia Diser. Gaia had beter moeten weten. Uit een rondvraag op de website van Gaia blijkt inderdaad duidelijk dat hun leden uit alle partijen en geledingen komen. Alleen al daarom had Gaia zich niet moeten laten verleiden om enkele partijen te selecteren. In plaats van stemadvies te geven en daarmee aan stemmenmakerij te doen, had ze beter ingezet op sensibiliseren van de partijen en de link tussen dierenwelzijn en landbouw op de politieke agenda te zetten. Nu stoot Gaia alleen maar haar leden voor het hoofd. Een koe zou er van gaan loeien...

 • door mokenamoke op vrijdag 23 mei 2014

  Akkoord met u, maar Groen zou beter zwijgen : ze doen nooit niks voor de dieren, in tegendeel ze stemmen voor de rituele slachting, de jacht, enz. enz. In Frankrijk gaan de Ecolo volksvertegenwoordigers de stierengevechten bijwonen. En de WWF keurt de jacht op zeehonden goed. De ecologisten zorgen alleen voor de bedreigde diersoorten, een individueel dier telt voor niks.

 • door Beire op vrijdag 23 mei 2014

  Beste Lyvia,

  Als lid van Gaia zou je toch moeten weten dat het hun recht is om zich uit te spreken over welke partij zich het meest om dierenwelzijn bekommert. Laat U aub niet meesleuren in die bangmakerij die men nu al weken aan het doen is. Ik heb eerder het gevoel dat de partij NVA U niet ligt, geen probleem stem dan op een andere partij die het goed meent met dierenwelzijn. Je moet niet teleurgesteld zijn in Gaia, ze zijn er voor iets, mag ik LoveMeatender nog eens aanraden ?? http://www.youtube.com/watch?v=KWkf105jDmk

  All the best, en zie NVA niet als de partij die alles zal kapot maken, geloof ze niet die mensen die U dit willen wijsmaken.

 • door Markus Fobelets op vrijdag 23 mei 2014

  Op de foto is zeer duidelijk te zien dat de bovenste helft van het plakaat hgeheel is gewijd aan de N-VA. De vrijwilligers lopen inderdaad niet met de kleuren van de N-VA aan hun lijf, maar voorbijgangers krijgen wel het idee dat N-VA de diervriendelijkste partij is, wat absoluut niet waar is. Ik wil niet beweren dat dit bewust is gedaan maar het valt wel op. De partij die het meest diervriendelijk is moet het doenmet weining ruimte en N-VA krijgt de meeste ruimte. iedreen heeft het recht om zijn eigen keuzes te maken maar dit vlak voor de verkiezingen doen vind ik zeer teleustellend. Zeer teleurstellend en neen dit is geen sellectief waarnemen. Laat ik ook duidelijk zijn , ik haat niets, Ik vind enkel het programma en de ideologie van de N-VA zeer acociaal en uitsluitend. ze zijn ook zeer rechts.

  Mokenamoke, mag ik u vragen waar u deze info vandaan haalt, Groen heeft nooit het onderdoofd slachten koedgekeurd, ook de jacht niet en ze doen wel degelijk veel voor dieren, WWF ook trouwens.

 • door DannyFlies op vrijdag 23 mei 2014

  Het is als voorzitter van een dierenrechtenorganisatie, ADC, niet echt aan mij om de werkwijze van een dierenwelzijnsorganisatie zoals Gaia openbaar aan te vallen. Maar het ligt me toch te zwaar op mijn lever, dus;-) Het stemadvies van Gaia riekt wel heel slecht. Voor de zoveelste keer laat Gaia zijn ware aard zien, en dat is het gezicht van een organisatie waar dierenrechten niet op de eerste plaats komen, maar waar er duidelijk andere belangen spelen. Stemadvies geven aan goedbedoelde dierenvrienden die dit stemadvies misschien klakkeloos overnemen (in de waan dat ze een diervriendelijke stem geven),kan wel, maar geef dan aub correcte informatie. Een concreet voorbeeld. De NVA is een manifeste voorstander van dierproeven. Tijdens persoonlijke gesprekken en via e-mails hebben ze dit mij al tot in den treure bevestigd. Als we dan even naar de cijfers kijken, zien we dat er jaarlijks in België bijna 800.000 dieren gebruikt en gedood worden bij dierproeven! Zo een partij dan een keurmerk geven (enkel en alleen op basis van een schrale belofte een minister van dierenwelzijn aan te stellen) van diervriendelijk te zijn, is natuurlijk volledig van de pot gerukt! Mocht iemand iteresse hebben in mijn blog over het stemadvies, je kan hem hier lezen : http://antidierproeven.wordpress.com/2014/05/04/maar-op-wie-moet-ik-nu-stemmen-bij-de-komende-verkiezingen/

  • door AnnDeGreef op vrijdag 23 mei 2014

   Foei, foei, foei, mijnheer Flies. De voorzitter van ADC laat werkelijk geen gelegenheid liggen om GAIA te belasteren en het is niet de eerste keer dat hij er daarbij blijk van geeft een overtuigde aanhanger te zijn van het doel heiligt daartoe de middelen.-principe. Zijn reactie riekt naar platvloers opportunisme, voornamelijk ingegeven door afgunst in de hoop GAIA op die o zo doorzichtige manier te schaden en daar dan zelf garen van te spinnen. Ik vind dat een houding van bijzonder laag allooi. Toch jammer dat die anti-GAIA- houding zijn engagement tegen dierproeven overstemt. Het lijkt wel alsof hij vol van zijn grote gelijk minstens evenzeer tegen GAIA is dan tegen dierproeven. Zoals ik in mijn reactie op de blog hebt toegelicht, is ons stemadvies gebaseerd op de antwoorden van de diverse partijen op de vragen uit een gezamenlijk memorandum van 40 dierenbeschermings- en dierenrechtenorganisaties. Dat wordt ook duidelijk uitgelegd op gaia.be. Maar ofwel kan de heer Flies niet lezen, ofwel is hij te kwader trouw. Aangezien hij zo gretig zijn gal spuwt en in een adem de integriteit van GAIA in twijfel trekt, een wel zeer doorzichtige tactiek, typisch voor afgunstige opportunisten, leid ik daaruit af dat hij ter kwader trouw is. De belangrijkste vraag nu met betrekking tot het dierenwelzijn en de dierenrechten naar aanleiding van de verkiezingen is niet, bent u tegen dierproeven? Overigens zijn bitter weinig politici, ik ken er geen in Vlaanderen, ook niet bij Groen, die categoriek gekant zijn tegen dierproeven. Geen enkele gevestigde partij, mijnheer Flies, komt op voor een algemeen verbod op alle dierproeven. Geen enkele. Ga er de verkiezingsprogramma's maar op na. Maar nu is de belangrijkste vraag: wordt Dierenwelzijn een bevoegdheid van de minister van Landbouw of niet? Want als dat zou gebeuren, zullen landbouw- en andere economische belangen van dierenuitbuiters de wet dicteren en zal het dierenwelzijn systematisch het onderspit delven! Dat heeft Flies helaas niet begrepen, of hij wil het niet begrijpen. Het gaat bovendien niet over zomaar een minister voor Dierenwelzijn, het gaat over een minister voor Dierenwelzijn, die NIET ook voor Landbouw bevoegd is en een volwaardig beleid voert. Ik heb Bart De Wever himself vrijdagavond in het VRT-verkiezingsprogramma 'Zijn er nog vragen?' krachtig en duidelijk horen bevestigen dat N-VA een minister voor Dierenwelzijn wil, die niet ook minister van Landbouw is. Net zoals GROEN en SP.A. dat willen.

   Michel Vandenbosch

 • door Yvon Princen op vrijdag 23 mei 2014

  Volgens mij is de vermelding van NVA gebaseerd op het gegeven dat links in globo doet of zijn neus bloedt met het gegeven rond rituele slachtingen. We mogen in deze al blij zijn dat Gaia Vlaams Belang ook geen gunstig stemadvies heeft gegeven. Uiteraard is dit een one item en one issue gegeven want als ik het globale programma van NVA in overschouw neem is dit een kleine positieve peanut over een bestaand probleem in een oceaan van eigenwijsheid (ontkenning wetenschappelijke conclusies en bevindingen) en asociale maatregelen en propaganda voor het recht van de sterkste en bescherming van de rijkeren. Vermits Gaia echter al jaren klopt op de problematiek voor dieren van rituele slachtingen en hiervoor geen gehoor vindt bij links kan ik vanuit hun one issue benadering hun positie-inname begrijpen. Hopelijk kunnen de meeste kiezers verder kijken als een one issue benadering van om het even welke drukkingsgroep of partij. Zelfs al zijn ze zeer begaan met het dierenleed van het individuele dier.

 • door Lyvia op vrijdag 23 mei 2014

  Vandenbosch kan moeilijk weerleggen dat op de Gaiafolders en de sandwichbordentooi (zie foto) NVA het meest naar voor kwam. Het is trouwens des te vreemd dat Gaia de kaart van NVA trekt, gezien het Bart de Wever zelf was die in 2010 als koninklijk verkenner voorstelde om de bevoegdheid dierenwelzijn onder te brengen bij Landbouw! Tot woede van Gaia, die zich daar dus opstelde in haar rol van onpartijdig en vlijmscherp watcher. Extra spijtig dus het Gaia-bestuur dan nu wel vindt dat het zich moet uitspreken voor bepaalde partijen. http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1171188/2010/10/18/De-Wever-krijgt-ook-tegenwind-van-GAIA.dhtml

  Natuurlijk, veranderen van gedacht mág en is menselijk: als NVA nu plots wél voor een aparte ministerpost voor dierenwelzijn wil strijden, dan juich ik die radicale ommekeer ten zeerste toe. Gaia kan dan misschien ook nog ter argumentering aanbrengen dat haar huidige actie een manier is om de Vlaamsnationalisten op die herziening vast te pinnen, in het besef dat deze partij na 25 mei sowieso de grootste wordt. Maar dan kan ik alleen maar blijven besluiten dat het geen slimme zet is om dan maar meteen op basis van een vrijblijvend vragengesprek, Vlaanderen aan te zetten tot stemmen voor NVA, of voor welke partij dan ook die niet milieu- en mensvriendelijk is, die pro-ritueel slachten is, projacht, prodierproef, provinkenzetting is etc. (of wat daar allemaal ook van waar is…). Gaia zou toch niet willen gedroomd hebben dat NVA na de verkiezingen losjes opnieuw haar standpunt terugdraait (of Groen, of Sp.a, maar laat ons wel wezen, het is minder waarschijnlijk dat zij van standpunt zouden veranderen dan NVA die nog maar sinds kort niet meer pro maar anti dierenwelzijn-onder-landbouw is)?

  Beter had Gaia zich dus verre van partijpolitieke waan van de dag gehouden en na de vorming van de nieuwe regering gedaan waar ze zo sterk in is: druk uitoefenen op politici, via solide acties, en onafhankelijk en kritisch wegen op het beleid. En dat sàmen met al haar leden – van welke kleur ook.

 • door Roland Horvath op vrijdag 23 mei 2014

  1/ Een organisatie als GAIA moet opkomen voor dierenrechten en mag zich niet binden aan welke partij dan ook. Dus ook geen stemadvies.

  2/ N-VA aanraden als diervriendelijk is raar. Die partij behoort tot een reeds 250 jaar bestaande traditie van imperialistisch en discriminerend nationalisme. Het is niet alleen wij tegenover zij - en vijanddenken. Maar zelfs voor de eigen burgers is er geen respect. Want volgens hun leer staat het volk =de Leider boven de burgers. Die alles aan het volk te danken hebben. Alleen de Leider heeft recht van spreken: Zonder twijfel of tegenspraak. Geen democratie, geen vergadering van alle meningen. Er is maar één mening. Geen respect hebben voor de meeste andere mensen gaat moeilijk samen met respect voor dieren.

  • door Kris Slegers op vrijdag 23 mei 2014

   Allerlei organisaties spreken zich uit over de politieke partijen; de BBL, Natuurpunt, de ziekenfondsen, de vakbonden, noem maar op. Dank aan Gaia om de partijprogramma's te beoordelen op dierenrechten. Ik heb de indruk dat de letters NV en A allergische reacties oproepen bij een aantal schrijvers en lezers van DWM. Misschien het toch maar netjes houden en de NVA niet met alle zonden van Israel te beladen? Ik leer trouwens uit de analyses van de BBL en Natuurpunt dat NVA lang niet slecht scoort wat betreft natuur en milieu. Helaas is de partij wel voorstander van kernenergie.

 • door dageraad op vrijdag 23 mei 2014

  Waarom heeft GAIA de partij ROSSEM niet geraadpleegd bij deze campagne? Nochtans heeft die in haar programma een uitgebreid stuk over dieren, zie http://partijrossem.be/content/ons-programma, punt 10.8.

 • door Peter Braet op vrijdag 23 mei 2014

  Gaia heeft de partijprogramma's gelezen vanuit het dierenwelzijnstandpunt, meer niet. Als dan één partij die gunstige standpunten inneemt niet vernoemd mag worden, dan evenmin de anderen, en had Gaia best geen stemadvies gegeven.

 • door Veggieleven op vrijdag 23 mei 2014

  Ik vind het goed dat NGO's de partijprogramma's of standpunten van politieke partijen naast elkaar leggen en screenen in hoeverre die overeenkomen met hun actiepunten. En er ook een kritische reflectie aan koppelen (bv. aanduiden waar het te vaag blijft of niet aansluit bij het standpunt van de NGO). En deze informatie dan aanbieden aan hun achterban. Die dan eigenlijk zelf zijn mening wel kan opmaken obv die informatie. Echter, actief deze of gene partij gaan promoten, vind ik een behoorlijk strategische blunder van GAIA, los dan nog van het inhoudelijke ...

 • door Roland Horvath op vrijdag 23 mei 2014

  @ Kris Slegers. Het is beter dat GAIA geen enkele politieke partij vernoemt. En een mondelinge belofte is maar een zwak criterium voor de beoordeling van een partij.

  N-VA staat uitsluitend voor miljardairs, het grootkapitaal en de GMO niet voor werknemers, middenstand, KMO of consumenten. De sociaal economische ordening die ze voorstaan is gebaseerd op het kapitalisme van de 19e eeuw, van de VS en van Duitsland. Rechts, neoliberaal, nationalistisch en corporatistisch. N-VA wil haar doelgroep ter wille zijn door de afbouw en/of het privatiseren van Sociale Zekerheid, lonen en koopkracht om van Vlaanderen een goedkope werkplaats te maken voor de GMO ten bate van de exportwinst van de GMO en ten koste van de koopkracht dus van KMO en consumenten. Dat is de inhoud van de uitspraak van de Leider dat "N-VA Vlaanderen op de rails zal zetten". De genoemde doelgroep doet niets voor dierenrechten en in de geschetste politiek is daar zeker geen plaats voor. Het voorgaande is de kern van de bedoelingen van N-VA. Beloften in zake dierenrechten en natuur en milieu zijn reclame en ze zijn maar bijkomstig voor N-VA.

 • door Steven Frans op zaterdag 24 mei 2014

  Zolang winst het maatschappelijk leitmotif is, zal ook het dierenwelzijn daar ondergeschikt aan blijven, het scheiden van ministerposten zal dat niet oplossen hoor...

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties